1. Čo je pankreas a akú má funkciu? 20.08.2019

20. 8. 2019 · 3 minúty na prečítanie

Napriek tomu, že pankreas je pomerne malý orgán (žľaza), zohráva v živote a zdraví človeka veľkú úlohu. So svojimi rozmermi 12 – 16 cm a hmotnosťou okolo 75 gramov je veľký približne ako ľudská dlaň. Pankreas je uložený v brušnej dutine pod ľavou stranou bránice. Jeho vývod sa spája s vývodom žlčníka a ústi do začiatku tenkého čreva (dvanástnika).

 

HLAVNÉ FUNKCIE PANKREASU:

● Pankreas plní v tele dve funkcie. Je to žľaza s vnútornou i vonkajšou sekréciou (vylučovaním).

Vonkajšia sekrécia

● Znamená tvorbu tráviacich enzýmov. Tie napomáhajú pri trávení bielkovín, tukov a cukrov.

● Zmes týchto enzýmov sa nazýva pankreatická šťava. Je odvádzaná z pankreasu do dvanástnika, kde sa stretáva s natrávenou potravou prichádzajúcou zo žalúdka a podieľa sa na jej ďalšom spracovaní.

Vnútorná sekrécia

● Znamená tvorbu hormónov. Hormóny sú látky produkované do krvi a odvádzané do cieľových tkanív, kde plnia svoju funkciu.

● Hormóny sú tvorené len v časti tkaniva pankreasu – v tzv. Langerhansových ostrovčekoch

 

HLAVNÉ HORMÓNY PANKREASU A ICH FUNKCIA:

Hormón inzulín

● Hlavnou úlohou inzulínu je znižovanie hladiny cukru (glukózy) v krvi.

● Inzulín podporuje prestup glukózy z krvného obehu do buniek. Tá sa potom stáva zdrojom energie pre celé telo.

● Prenesením glukózy do buniek sa zníži jej hladina v krvi (inzulín je teda regulátorom hladiny glukózy v krvi).

● Vylučovanie inzulínu z pankreasu nie je stále rovnaké a jeho množstvo v krvi sa neustále mení. Je závislé od toho, aká je aktuálna hladina krvného cukru. Pokiaľ dôjde k vzostupu hladiny glukózy v našom krvnom obehu, zvýši sa u zdravého človeka tvorba inzulínu v pankrease. Pokiaľ je, naopak, hladina glukózy v krvi nízka, produkcia inzulínu klesne. Najvyššia tvorba inzulínu nastáva po jedle, najnižšia je, naopak, v noci pri spánku alebo pri hladovaní.

 

Hormón glukagón

● Spolu s inzulínom sa podieľa na regulácii krvného cukru.

● Má však opačný účinok než inzulín, hladinu glukózy v krvi zvyšuje.

● Jeho tvorba závisí tiež od hladiny glukózy v krvi. Pri nízkych hladinách glukózy v krvi dochádza k zvýšeniu tvorby glukagónu, pri jej vysokých hladinách jeho tvorba, naopak, klesá.

● Hlavnou funkciou hormónu glukagón je rozklad zásobného škrobu (glykogénu) v pečeni. Rozkladom glykogénu vzniká glukóza, ktorá slúži ako okamžitý zdroj energie pre bunky ľudského tela. Pri nedostatku glukózy v krvi je týmto zabezpečená výživa životne dôležitých orgánov.

 

U zdravého človeka je teda stála hladina krvného cukru udržiavaná pôsobením hormónov inzulínu (hladinu glukózy znižuje) a glukagónu (hladinu glukózy zvyšuje).

V roku 1921 začali chirurg Frederick Banting a študent medicíny Charles Hebert Best na Torontskej lekárskej univerzite s výskumom, ktorého výsledok sa stal jedným z obrovských medzníkov v dejinách medicíny. Podarilo sa im izolovať látku inzulín, vďaka ktorému prestal byť diabetes (=cukrovka)  smrteľnou chorobou.Od roku 1922, keď bol inzulín prvýkrát použitý na liečbu, zachránil život miliónom pacientov na celom svete. Jeho rýchlemu rozšíreniu napomohlo i rozhodnutie objaviteľov predať licenciu na jeho výrobu len za jeden dolár. Na znamenie vďaky bol potom 14. november, deň narodenia Fredericka Bantinga, ustanovený za Svetový deň diabetu.