Prevádzkovateľ internetového výdaja

Názov verejnej lekárne: Lekáreň Dr. Max

Obchodné meno: Dr. Max 100 s.r.o.

Sídlo: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Adresa prevádzkarne: Diaľničná cesta 5967/2G, 903 01 Senec

Zodpovedný farmaceut: Silvia Macsaiová

 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo: 48 115 860

DIČ: 2120075936

IČ DPH: SK7120000195

Číslo bankového účtu: SK22 1100 0000 0029 4502 2734, BIC: TATRSKBX

Číslo povolenia: 05284/2016-HF/5

Kód poskytovateľa: P67776160301

 

Email: drmax@drmax.sk