Paralen SUS pre deti suspenzia 100 ml

1×100 ml, liek

Značka: PARALEN

Liek vo forme suspenzie s obsahom paracetamolu. Uľavuje od bolesti zubov, hlavy a znižuje teplotu. Vhodný pre deti od 3 mesiacov / min. 5kg.

Súťaž Za každých 20 € s DPH nákupu získate v košíku súťažný žreb.
4,29
Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB, inak 29,90 €.

O produkte: Paralen SUS pre deti suspenzia 100 ml 1×100 ml, liek

66101 ADC

Paracetamol, liečivo lieku, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Liek sa podáva:

  • na zníženie horúčky pri chrípkových a iných horúčkovitých ochoreniach,
  • pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov (vrátane bolesti pri prerezávaní zúbkov) a pohybového ústrojenstva sprevádzajúcich chrípkové ochorenia.

Len po konzultácii s lekárom možno liek užívať pri neuralgii (bolesť pociťovaná pozdĺž nervu) a bolesti kĺbov a svalov, ktorá nie je príznakom chrípkového ochorenia. Viac na adc.sk

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 24 mg paracetamolu.Deti od 3 mesiacov (s telesnou hmotnosťou vyššou ako 5 kg):

Pri liečbe horúčky sa podáva jednotlivá dávka 10-15 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti. Podáva sa podľa potreby v 6-hodinových intervaloch, interval možno skrátiť v prípade potreby na 4 hodiny, pričom sa nesmie prekročiť celková denná dávka. Nepodávajú sa viac ako 4 dávky počas 24 hodín.Celková denná dávka:

-u detí do 6 rokov nesmie presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti.

-u detí 6 - 12 rokov:

  • s telesnou hmotnosťou 21-25 kg nesmie presiahnuť 1500 mg 
  • s telesnou hmotnosťou 26-40 kg nesmie presiahnuť 2000 mg 

Dávkovanie podľa veku dieťaťa je len orientačné, na výpočet dávky sa má použiť telesná hmotnosť dieťaťa. Presná dávka sa určí pomocou tabuľky v SPC (časť 4.2)Dospievajúci vo veku 12-15 rokov (telesná hmotnosť 40-50 kg):

Jednotlivá dávka predstavuje 500 mg paracetamolu. Maximálna denná dávka je 3000 mg paracetamolu.

Dospievajúci nad 15 rokov a dospelí (s telesnou hmotnosťou do 50 kg):

Jednotlivá dávka predstavuje 500 mg paracetamolu. Maximálna denná dávka je 4000 mg paracetamolu.

Dospievajúci nad 15 rokov a dospelí (s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg):

Jednotlivá dávka predstavuje 500-1000 mg paracetamolu. Maximálna denná dávka je 4000 mg paracetamolu.Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene:

Pri ťažkaj poruche funkcie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu < 10 ml/min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 8 hodín. Pri klírense kreatinínu 10-50 ml/min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín.

Pacientom s poruchou funkcie pečene sa nemajú podávať maximálne dávky a interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 6 hodín.Dĺžka liečby:

Bez konzultácie s lekárom nemá liečba presiahnuť 3 dni. 

Spôsob použitia

Pred každým použitím sa má liekovka dôkladne pretrepať (cca 5 sekúnd). Na odmeranie presnej dávky slúži dávkovač s piestom, ktorý je súčasťou balenia lieku. Odmerané množstvo suspenzie sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Liek sa môže podávať nezávisle od jedla (ak sa v priebehu liečby objavia tráviace ťažkosti, liek sa má podávať spolu s jedlom).Použitie dávkovača s piestom:

Liekovka je opatrená bezpečnostným uzáverom, ktorý bráni otvoreniu deťmi.

Otvorí sa tak, že sa uzáver stlačí pevne nadol a odskrutkuje proti smeru hodinových ručičiek.

Dávkovač sa zatlačí cez hrdlo liekovky do suspenzie.

Dávkovač sa naplní vytiahnutím piestu požadovaného množstva suspenzie podľa označenia na dávkovači (ml).

Dávkovač sa vytiahne z hrdla liekovky.

Dieťaťu sa podáva suspenzia buď vložením konca dávkovača do úst a jemným tlakom na piest alebo vystreknutím suspenzie na lyžičku a podaním lyžičkou.

Ak je stanovená dávka väčšia ako 6 ml, odmeranie sa podľa potreby opakuje.

Po použití treba liekovku uzavrieť a dávkovač umyť teplou vodou a nechať vyschnúť.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, paracetamol sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou. 

Počas krátkodobej liečby nie je potrebné prerušiť dojčenie za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa. Ani pri dlhodobej liečbe paracetamolom neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiat.

Liek je určený pre deti od 3 mesiacov a s minimálnou telesnou hmotnosťou 5 kg.

Neužívať súbežne ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.

Nepiť alkohol

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Čas použiteľnosti po 1. otvorení: 6 mesiacov

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

paracetamol

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.