Ako súvisí syndróm polycystických ovárií so zvýšeným rizikom vzniku diabetu?

28. 3. 2022 · 5 minút na prečítanie

Polycystické ováriá sú jedným z rizikových faktorov, ktoré môžu vyústiť do rozvoja ochorenia diabetes mellitus 2. typu. Aké je prepojenie medzi týmito dvoma diagnózami?

Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Ako súvisí syndróm polycystických ovárií so zvýšeným rizikom vzniku diabetu?

Syndróm polycystických ovárií je jedným z najčastejších endokrinných nálezov u žien v reprodukčnom veku. Odborná literatúra uvádza, že v tejto vekovej skupine ňou trpí 10 - 15 % žien. Polycystické ováriá sú jedným z rizikových faktorov, ktoré môžu vyústiť do rozvoja ochorenia diabetes mellitus 2. typu. Aké je prepojenie medzi týmito dvoma diagnózami?

Čo je sydróm polycystických ovárií?

Syndróm polycystických ovárií je komplexná diagnóza, ktorá nemá len jeden spúšťač. U pacientiek sa kombinujú rôzne príčiny, ktorých spoločným znakom je zistená nadprodukcia androgénov (hyperandrogenizmus) a ovariálna dysfunkcia.

Androgény sú prírodné alebo synteticky vyrobené steroidné hormóny. Najznámejší z nich je testosterón, ktorý sa vyskytuje tak v mužských pohlavných orgánoch (semenníky), ako aj v ženských (vaječníky). Štandardne vaječníky produkujú ženské hormóny estrogén a progesterón a malé množstvo androgénov.

Nadprodukcia androgénov v tele ženy spôsobuje poruchy menštruačného cyklu, chronickú oligo–anovuláciu, preto menštruácia môže byť nepravidelná, bolestivá alebo môže úplne vynechať. Kvôli narušenej hormonálnej rovnováhe vo vaječníku nedochádza k dozrievaniu folikulov a neuvoľňujú sa z nich vajíčka. Predčasné zastavenie rastu folikulov spôsobuje ich hromadenie vo vaječníku (niekedy spôsobia aj jeho zväčšenie) a tvorbu niekoľko milimetrových cýst, ktoré je možné zachytiť ultrazvukom. (2)

Okrem abnormalít menštruačného cyklu sa syndróm prejavuje kožnými zmenami, typicky hirzutizmus, čiže nadmerné a zhrubnuté ochlpenie žien na miestach, ktoré sú typické pre mužov (na hornej pere, brade, prsiach, stehnách, pupku), taktiež hormonálne akné je jedným z indikátorov, najmä ak sa vytvorilo už v dospelom veku. Avšak akné sa môže vyskytovať aj nezávisle od polycystických ovárií, preto pri diagnostike nezohráva prvotnú rolu.

Syndróm polycystických vaječníkov často sprevádzajú aj metabolické poruchy (obezita, inzulínová rezistencia) a zmeny, ktoré zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. Všímať si treba aj náhly prírastok na váhe a obezitu, najmä v oblasti brucha, čo býva typické pre mužskú populáciu. Práve hmotnosť môže zásadne ovplyvniť vážnosť prejavov. (1)

Rozvoj syndrómu môže ovplyvniť aj životný štýl (sedavý spôsob života, fajčenie, nedostatok spánku, nezdravá životospráva), ale aj environmentálne toxíny (bisfenol A), deficit niektorých vitamínov (vitamín D). Svoju úlohu zohráva aj genetická predispozícia. Podľa MUDr. Tomáša Danysa, PhD., MPH z gynekologicko pôrodníckej ambulancie GYNADYS v Nových Zámkoch sa odhaduje, že v rodinách žien, ktoré trpeli syndrómom polycystických vaječníkov je 20 až 40 % prevalencia tohto ochorenia. (3)

 

Syndróm polycystických vaječníkov

Rizikovou skupinou sú ženy v reprodukčnom veku


Najviac postihnuté sú ženy v reprodukčnom veku (približne od 15 do 49 rokov), teda vo veku, kedy menštruujú. Diagnóza dosahuje svoj vrchol medzi obdobím 20. až 30. roku života, čo je často aj vek, kedy žena prvýkrát otehotnie, alebo plánuje prvé tehotenstvo.

Ako súvisí syndróm polycystických ovárií s inzulínovou rezistenciou?

V zdravom tele sa vďaka inzulínu glukóza z krvi presúva do buniek, pre ktoré predstavuje zdroj energie. Inzulín sa radí medzi hormóny a je vylučovaný podžalúdkovou žľazou (pankreasom). Inzulínová rezistencia je stav, kedy bunky tela v dôsledku poruchy nereagujú na inzulín. Hladina glukózy v krvi stúpa, telo si myslí, že potrebuje na zužitkovanie glukózy viac inzulínu a zvyšuje jeho produkciu. Ten potom pôsobí vo vaječníkoch, ktoré zasa produkujú zvýšené množstvo androgénov. Inzulínová rezistencia vedie k prediabetickému stavu a neskôr k vzniku diabetu mellitus 2. typu. (4) Hyperinzulinémia (zvýšené hladiny inzulínu) je základnou charakteristikou mnohých žien s polycystickými vaječníkmi. Trápi asi 30 % štíhlych žien a až 75 % obéznych žien.

Inzulínová rezistencia môže spôsobiť rôzne metabolické abnormality, ktoré hrajú významnú úlohu pri vzniku aterosklerózy. U žien s polycystickými vaječníkmi sú tieto poruchy časté, pričom výskyt diabetu mellitus 2. typu a artériovej hypertenzie je u nich v neskoršom období častejšia, než v porovnaní s bežnou populáciou. (5)

Prednosta I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin v komentári k najnovším odporúčaniam pre skríning a diagnostiku diabetes mellitus považuje za dôležité vykonávať pravidelný skríning glykemických parametrov aj u žien s diagnózou syndrómu polycystických vaječníkov, ktoré patria medzi pacientky so zvýšeným rizikom vzniku diabetes mellitus 2. typu. (6)

Ako prebieha diagnostika syndrómu polycystických ovárií?

Keďže mechanizmus ochorenia nemá jednu príčinu, diagnostika si často vyžaduje zapojenie viacerých odborníkov. Veľa žien sa k lekárovi odhodlá, až keď má problémy s cyklom, alebo sa im dlhšiu dobu nedarí otehotnieť.

Pacientka najskôr absolvuje rozhovor a odobratie anamnézy s ohľadom na klinické príznaky. Laboratórne vyšetrenie hodnôt hormónov v krvi je dôležitou súčasťou diagnostiky. Vyšetruje sa celkový testosterón, voľný testosterón, androstendión, dehydroepiandrosterón (DHEA) a dehydroepiandrosterón sulfát (DHEAS). Je dobré dodať, že žena by nemala užívať hormonálnu antikoncepciu aspoň 2 mesiace pred vyšetrením krvi, aby hodnoty hormónov boli presné.

Aby lekár mohol stanoviť kompletnú diagnózu, ako posledné prichádza na rad ultrazvukové vyšetrenie ovárií. V prípade užívania hormonálnej antikoncepcie môže byť ultrazvukové vyšetrenie vykonané najskôr 3 mesiace po jej dobratí. Samotná prítomnosť polycystických vaječníkov zistená ultrazvukom na potvrdenie syndrómu nestačí. Pre potvrdenie anovulácie sa diagnostika dopĺňa o vyšetrenie progesterónu. (2)

Je možné polycystické vaječníky liečiť?

Syndróm polycystických ovárií je rovnako neliečiteľné ochorenie ako diabetes mellitus 2. typu. Pri oboch diagnózach sa však dá zamerať na riešenie prejavov, ktoré sprevádzajú syndróm polycystických vaječníkov, či už formou liekov, alebo úpravou stravovania, pohybových návykov a znížením hmotnosti, čo môže pomôcť znížiť hladinu glukózy v krvi a spôsob, akým telo využíva inzulín. Aj strata 10 % hmotnosti môže obéznym ženám pomôcť upraviť menštruačný cyklus. (7)

Použité zdroje: 

(1) Lazúrová I, Figurová J, Lazúrová Z. Diagnostika syndrómu polycystických ovárií. Vnitř Lék 2015; 61 (12, Suppl 5): 5540-5544.

(2) Controlling Your Blood Sugar Can Improve Your PCOS and Hormone Imbalance

(3) Syndróm polycystických ovárií

(4) What’s the Connection Between Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) and Diabetes?

(5) Ivica Lazúrová, Ingrid Dravecká Inzulínová rezistencia a syndróm polycystických ovárií. Via pract., 2005, roč. 2 (5): 236–239

(6) Diagnostika diabetes mellitus a prediabetických stavov

Ďalšie články k téme Ako súvisí syndróm polycystických ovárií so zvýšeným rizikom vzniku diabetu?

O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora