Chronické komplikácie diabetu a srdcovo-cievne ochorenia

27. 4. 2021 · 4 minúty na prečítanie

Neliečený či nedostatočne kompenzovaný diabetes umožňuje rozvoj komplikácií diabetu. Môže spôsopiť aj srdcovo-cievne ochorenie? 

Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Chronické komplikácie diabetu a srdcovo-cievne ochorenia

,,Diabetes mellitus je jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Je to globálna a najrýchlejšie sa rozvíjajúca epidémia 21. storočia, ktorá je 4. hlavnou príčinou všetkých úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín,“ tvrdí predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia alebo sú v štádiu prediabetického syndrómu, čo znamená, že majú vyššiu hladinu cukru, ako je normálne, no ešte nie tak vysoká, aby sa dala klasifikovať ako diabetes. Spomedzi všetkých prípadov diabetu tvoria 80 – 90 % pacienti s cukrovkou 2. typu. Ak cukrovka nie je dostatočne liečená, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Diabetici majú vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú zároveň náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.

Ak sa cukrovka dostatočne nelieči, môže spôsobiť množstvo komplikácií, ktoré môžu postihnúť prakticky akýkoľvek orgán v našom tele. Ide o závažné a niekedy dokonca život ohrozujúce dôsledky. Najčastejšie napáda srdce a cievy, oči, obličky, nervy a ústnu dutinu.

Medzi najčastejšie komplikácie diabetu preto patria:

  • ochorenie srdca
  • cievna mozgová príhoda
  • poškodenie nervov
  • ochorenie obličiek
  • poškodenie zraku
  • problémy s trávením
  • erektilná dysfunkcia
  • kožné problémy
  • infekcie
  • problémy so zubami

Príčina vzniku komplikácií

Dlhodobo vysoké hladiny cukru v krvi výrazne poškodzujú cievy a nervy, a to vedie k vzniku ďalších problémov. Komplikácie diabetu sú teda spôsobené buď poškodením ciev, ktoré potom nedokážu dostatočne prekrvovať tkanivá a orgány, alebo poškodením nervov, alebo oboch.

 

Komplikácie diabetu

Srdcovo-cievne ochorenia

Tieto ochorenia patria medzi najčastejšie komplikácie diabetu a diabetikom hrozia 2 – 4 x častejšie, ako dospelým bez diabetu. Dané problémy majú pri súčasnom diabete zároveň ťažší priebeh a horšiu prognózu. Asi 70 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov súvisí práve s poškodením srdca. Preto musia pacienti obyčajne podstúpiť rôzne vyšetrenia zamerané na problémy so srdcom a tiež by si mali kontrolovať krvný tlak, hladinu cholesterolu a triglyceridov. Hladina cholesterolu a triglyceridov by sa mala kontrolovať aspoň raz ročne alebo aj častejšie – kým sa podarí dosiahnuť cieľové hodnoty. Lekár môže odporučiť aj EKG vyšetrenie. Najčastejšou príčinou ochorenia srdca v dôsledku diabetu je postihnutie väčších tepien, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k zúženiu alebo aj uzáveru tepien a následne dochádza k nedokrveniu orgánov. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, ak postihne tepny srdca (ischemická choroba srdca), mozgové tepny, tepny dolných končatín alebo aortu.

Ochorenie srdca

Ischemická choroba srdca môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu. Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v končatinách.

Ochorenie ciev dolných končatín

Aterosklerotické zúženie tepien môže mať závažné dôsledky aj v oblasti dolných končatín. Spočiatku sa ich postihnutie prejavuje bolesťami v lýtkach a chodidlách pri chôdzi, neskôr sa môžu objaviť aj v pokoji a v najťažších prípadoch dochádza k odumretiu časti končatiny, čo môže vyžadovať až amputáciu.

Cievna mozgová príhoda

Rovnako ako ochorenia srdca hrozí pacientom s cukrovkou aj 2 - 4 x vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, keďže ateroskleróza často postihuje aj tepny vyživujúce mozog. Preto by pacienti s diabetom mali poznať varovné príznaky a ak by sa objavili, okamžite vyhľadať lekára. Patrí medzi ne náhla slabosť, krátkodobé straty vedomia, ochabnutie jednej strany tváre či tela, znecitlivenie tváre, ruky či nohy, prechodné ochrnutie končatín, poruchy reči, náhle zhoršenie zraku na oboch očiach a závrate. Riziko „porážky“  zvyšuje fajčenie, vysoký krvný tlak, ale aj vysoké hladiny cholesterolu. Keď sa ich darí dostatočne kontrolovať, klesá aj riziko mozgovej príhody.  

Vyššie riziko srdcovo-cievnych komplikácií hrozí diabetikom, ktorí majú srdcovo-cievne choroby v rodine alebo fajčia. Prevencia by mala zahŕňať pravidelné cvičenie, zníženie telesnej hmotnosti, ale aj kontrolu a manažment stresu. Mnohé štúdie dokázali, že správna kontrola diabetu pomáha predchádzať vzniku a zastaviť progresiu srdcovo-cievnych ochorení.

Ďalšie články k téme Chronické komplikácie diabetu a srdcovo-cievne ochorenia

O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora