Typy diabetu

3. 11. 2020 · 4 minúty na prečítanie

Rozoznávame 2 základné typy diabetu, 1. a 2. typ. Okrem toho poznáme tehotenskú cukrovku a predcukrovku (prediabetes). V čom sa odlišujú?

Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Typy diabetu

 

 

Diabetes je ochorenie, ktoré si vyžaduje od pacientov veľkú disciplínu, zodpovedný prístup a dobrú spoluprácu s lekárom. Je dôležité, aby pacienti s diabetom dodržiavali predpísanú liečbu, diétne a pohybové odporúčania

Tým sa významne zvýši úspešnosť liečby a spomalí sa negatívny vplyv ochorenia na správne fungovanie tela. Rozoznávame 2 základné typy diabetu, 1. a 2. typ. Okrem toho poznáme tehotenskú cukrovku a predcukrovku (prediabetes). Aké sú medzi nimi rozdiely?

Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes 1. typu vzniká v dôsledku nefunkčných buniek pankreasu, ktoré vytvárajú inzulín. To vedie postupne k absolútnemu nedostatku inzulínu.

● Bunky produkujúce inzulín sú zničené autoimunitnou reakciou organizmu. To je proces, ktorým imunitný systém tela reaguje nielen na cudzorodé látky (baktérie, vírusy), ale i na vlastné bunky. Považuje ich za škodlivé a snaží sa ich zničiť.

● Chorý potom nie je schopný inzulín tvoriť prirodzeným spôsobom a stáva sa postupne celkom závislým od jeho injekčného podania. Na vzniku diabetu 1. typu sa tiež podieľa dedičnosť.

● Ničenie buniek, ktoré vytvárajú inzulín, prebieha väčšinou skryto. A to až do chvíle, keď je zničených viac ako 80 % ich celkového počtu. Telo v tejto chvíli už nie je schopné zabezpečiť dostatočné množstvo inzulínu pre svoju potrebu. V tomto okamihu sa príznaky diabetu prejavia, a to veľmi náhle a výrazne.

● Diabetes 1. typu môže vzniknúť kedykoľvek počas života. Najčastejšie však býva zistený u mladistvých okolo 15. roku života.

● Diabetikov 1. typu je približne 7 % z celkového počtu pacientov trpiacich diabetom.

● Jediným spôsobom liečby tohto typu diabetu je podkožné injekčné podávanie chýbajúceho inzulínu.

Diabetes mellitus 2. typu

Podstatou diabetu 2. typu je relatívny nedostatok inzulínu. Tvorba inzulínu je síce čiastočne zachovaná, ale jeho uvoľňovanie do krvi býva porušené. Súčasne je prítomná takzvaná inzulínová rezistencia, čo je znížená citlivosť buniek tela na pôsobenie inzulínu.

● Príčinou vzniku diabetu 2. typu je dedičnosť, ale hlavnú rolu hrajú najmä nesprávny životný štýl, obezita, stres, fajčenie, nedostatok pohybu a prejedanie sa.

● Diabetes 2. typu má väčšinou pomalý začiatok a príznaky nebývajú také viditeľné ako pri diabete 1. typu. Pacient o svojej diagnóze často ani nevie a tá býva väčšinou odhalená náhodne.

● Na rozdiel od diabetu 1. typu sa diabetes 2. typu vyskytuje u ľudí vo veku nad 40 rokov. V súčasnosti sa však vzhľadom na sedavý spôsob života môže objaviť takisto aj u detí a dospievajúcich.

● Tento typ diabetu býva často spojený s ďalšími ochoreniami, medzi ktoré patria zvýšená hladina krvných tukov, kyseliny močovej, vysoký krvný tlak a obezita. Súbor týchto ochorení býva označovaný ako metabolický syndróm.

● Diabetes 2. typu je najrozšírenejší typ diabetu a trpí ním 90 % diabetikov.

● Základom liečby tohto typu diabetu sú diétne opatrenia a fyzická aktivita. Tieto režimové opatrenia sú v prípade potreby doplnené liekmi, ktoré rôznymi mechanizmami znižujú hladinu cukru v krvi (takzvané perorálne antidiabetiká). U niektorých pacientov je potrebné podávať aj injekčný inzulín.

● Veľmi dôležitou súčasťou liečby je i liečba pridružených ochorení a neskorých komplikácií. Tie bývajú pri diabete 2. typu veľmi bežné.

Prediabetes (predcukrovka)

Prediabetes je stav predchádzajúci rozvoju skutočného diabetu.

● Ľudia s prediabetom majú vyššiu hladinu glykémie nalačno alebo vyššiu hladinu glykémie 2 hodiny po jedle (v porovnaní s bežnou zdravou populáciou s dobrým metabolizmom cukrov). Ešte však nie takú vysokú ako pri diabete.

● Väčšina ľudí s prediabetom nemá žiadne príznaky, je však u nich veľké riziko rozvoja srdcovo- -cievnych ochorení. U chorých s neliečeným prediabetom sa najneskôr do 10 rokov vyvinie diabetes 2. typu.

● Vyvážená strava, každodenný pohyb a zachovanie zdravej hmotnosti pomôžu mnohým ľuďom oddialiť nástup diabetu a v niektorých prípadoch jeho vzniku i úplne zabrániť.

 

 

 

 

 

Gestačný diabetes (tehotenská cukrovka)
Gestačný diabetes je porucha metabolizmu cukrov, ktorá býva prvýkrát zistená v priebehu tehotenstva a po pôrode zvyčajne mizne. Môže vzniknúť po 20. týždni tehotenstva, a preto sú v tomto období (24. – 28. týždeň tehotenstva) tehotné ženy na možný diabetes vyšetrované.

 

 

 

  • Príčinou tohto diabetu je zvýšenie hladín niektorých hormónov po 20. týždni tehotenstva.

  • Počet pacientok s gestačným diabetom tvorí priemerne asi 5 % zo všetkých tehotných žien.

  • Pri tomto type diabetu zvyčajne stačia diétne a režimové opatrenia. V ojedinelých prípadoch musia byť pacientky liečené podávaním inzulínu

  • Ženy, ktoré boli počas tehotenstva liečené na gestačný diabetes, majú 20 – 30 % pravdepodobnosť, že sa u nich v budúcnosti vyskytne diabetes 2. typu.

Ďalšie typy diabetu
Ďalšie typy diabetu sa vyskytujú veľmi vzácne. Do tejto skupiny patria napríklad genetické poruchy pôsobenia inzulínu, zápaly či nádory pankreasu alebo diabetes spojený s užívaním niektorých liekov (napr. kortikoidov).

Ďalšie články k téme Typy diabetu

O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora