Vasopirin 100 mg

1×100 tbl

Na sklade
2,99
Doprava zadarmo nad 29,90 €
2 body na vernostnú kartu

O produkte

4523A ADC

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v malých dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné látky krvných doštičiek. 

Liek sa užíva na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:

  • - srdcových infarktov,
  • - mozgových príhod,
  • - srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku)

Liek sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy. Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Sekundárna prevencia infarktov myokardu:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:
Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.

Nepoužívať pri inom dávkovaní ako 100 mg.
Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie:

Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva.
V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Kyselina acetylsalicylová
 sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko. 
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie. 
Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.
Súbežná liečba s inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.5). 
Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Upozornenie: obrázky slúžia len na informačné účely.