Lieky po záruke nikdy neužívajte

17. 10. 2019 · 3 minúty na prečítanie

Jeseň je časom, kedy mnohí ľudia využívajú príležitosť na veľké upratovanie a odstránenie nepotrebných vecí. Tento čas je tiež vhodný na kontrolu obsahu domácej lekárničky, aby sa zistilo, či sú lieky ešte použiteľné a bezpečné. Odborníci opakované varujú pred rizikmi spojenými s užívaním liekov po ich expirácii a vyzývajú pacientov, aby nespotrebované lieky vrátili do lekárne.

Bc. Jakub Smieško
Bc. Jakub Smieško
Lieky po záruke nikdy neužívajte

 

Pre mnohých ľudí predstavuje jeseň vhodnú príležitosť na veľké upratovanie a na vytriedenie nepotrebných vecí. Nezabúdajte ani na to, že aj domáca lekárnička potrebuje z času na čas skontrolovať, aby ste zistili, či je jej obsah ešte použiteľný a bezpečný. Odborníci opakovane varujú pred rizikami, ktoré súvisia s užívaním liekov po exspirácii a vyzývajú pacientov, aby nespotrebované lieky odniesli naspäť do lekárne.

Vo všeobecnosti platí, že s liekmi na predpis by sme nikdy nemali experimentovať, najmä po uplynutí ich doby exspirácie. Užívanie takýchto liekov môže byť nebezpečné a navyše môžu aj nepriaznivo ohroziť zdravie pacientov. Ľudia si často myslia, že lieky dostupné bez lekárskeho predpisu by nemali mať nepriaznivý vplyv na zdravie človeka, lenže opak je pravdou! Napriek týmto poznatkom môžu takéto lieky veľmi uškodiť a dokonca až ohroziť život človeka. Dôvodom je, že lieky po dátume spotreby strácajú účinok. Okrem toho sa môže zmeniť aj ich vonkajší vzhľad a nie je možné garantovať ani správny účinok lieku.

Správna dávka po exspirácii

Účinok takýchto liekov je znížený alebo liek svoj účinok stráca. Pacient, ktorý tento liek užije, nevie odhadnúť, ako zaúčinkuje. Opatrnosť je namieste, najmä ak ide o lieky súvisiace so srdcovými ochoreniami, pri diabete alebo pri horúčkach. Stále však platí, že lieky po uplynutí doby spotreby by sa v žiadnom prípade nemali užívať.

Čo robiť s nespotrebovanými liekmi

Preexspirované alebo nepoužité lieky je potrebné vždy odovzdať do lekárne. Je to nebezpečný odpad, ktorý by sme nemali svojvoľne likvidovať. Ľudia často netušia, čo majú s takýmito liekmi urobiť a kam ich majú odovzdať. Vyhodenie do koša alebo splachovanie v toalete určite nepatrí medzi správne riešenia.

Pri vrátení liekov do lekárne je potrebné vedieť aj to, ako tieto lieky odovzdať. Často sa stáva, že ľudia odovzdávajú lieky tak, ako ich nájdu doma, to znamená, že sú zabalené v papierových obaloch. Papierový obal však nie je nebezpečný odpad, a preto je možné vyhodiť ho do koša a lieky odovzdať bez neho. Lieky do lekárne treba odovzdávať vždy bez obalov. Teda tablety, kapsuly a čapíky vybrané z papierovej škatuľky a z obalu z umelej hmoty. Lieky v tekutej forme zase vo fľaškách. Lieky pri odovzdávaní netreba triediť podľa toho, na čo boli určené.

Injekčné formy liekov je potrebné uskladniť napríklad do prázdnej plastovej fľaše, prípadne nespotrebované injekcie uchovať v pôvodnom obale. Do lekárne nepatrí odpad z výživových doplnkov, z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok alebo z homeopatických liekov.

Všetky preexspirované alebo nespotrebované lieky možno bezplatne vrátiť do ktorejkoľvek verejnej lekárne. Lekáreň je zo zákona povinná takéto lieky prevziať a mať vytvorené miesto na zhromažďovanie liekov vyzbieraných od obyvateľstva.

 

Nespotrebované lieky sú v lekár­ňach uchovávané v označených nádobách chránených proti zneužitiu až do odovzdania špecializovaným spoločnostiam, ktoré vykonávajú zber dvakrát za rok. Tie potom nepoužité lieky zlikvidujú tak, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy ani podzemných vôd. Približné množstvo, ktoré ľudia odovzdajú, sa pohybuje okolo 100 a viac kilogramov.

Je veľmi dôležité v záujme bezpečnosti, čistoty životného prostredia a zdravia odovzdávať nespotrebované alebo preexspirované lieky do lekárne, čo predstavuje najefektívnejší a najbezpečnejší spôsob ich likvidácie. Za odovzdanie nespotrebovaných liekov sa nič neplatí, zaberie to minimum času, ale výrazne to vplýva na zachovanie zdravia našej planéty.

Zásady kontroly liekov pred užívaním

Pred každým užívaním lieku skontrolujte dátum exspirácie.
Lieky viazané na lekársky predpis po exspirácii nikdy neužívajte.
Nevyhadzujte krabičky a príbalové letáky, ktoré obsahujú dôležité informácie.
Pravidelne kontrolujte svoje lieky aj lekárničku a oddeľte lieky po exspirácii, prípadne tesne pred ňou.

Ďalšie články k téme Lieky po záruke nikdy neužívajte

O autorovi
Bc. Jakub Smieško
Bc. Jakub Smieško
Čítať viac od autora
O autorovi
Bc. Jakub Smieško
Bc. Jakub Smieško
Čítať viac od autora