Spýtajte sa lekárnika

Čoho sa váš dotaz týka *

Položiť otázku * (ostáva 300 znakov)

Táto internetová poradňa nenahrádza osobnú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom, ani vyšetrenie v zdravotníckom zariadení.

Táto internetová poradňa nenahrádza osobnú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom, ani vyšetrenie v zdravotníckom zariadení.

Späť na otázky

Kto odpovedá na vaše otázky

Odpovede zverejnené v tejto poradni vychádzajú iba z informácií uvedených anketárom a nemôžu v nich teda byť zohľadnené ďalšie, anketárom neuvedené skutočnosti, ako sú napríklad ďalšie údaje o zdravotnom stave anketára. Napriek tomu, že sa snažíme zaistiť odpovede na Vaše otázky v poradni v čo najkratšom čase, poradňa nie je vhodná na konzultáciu akútnych problémov. Pred užitím lieku si vždy starostlivo preštudujte príbalový leták a účinky, použitie a dávkovanie lieku konzultujte s lekárom alebo vydávajúcim lekárnikom. Účelom tejto poradne nie je zvýšenie spotreby, výdaja ani predpisovania liekov. Nenabádame Vás k nevhodnému, neprimeranému ani neopodstatnenému užívaniu liekov.