Máte podozrenie, že je vaše dieťa šikanované? Okamžite konajte

17. 1. 2023 · 6 minút na prečítanie

Šikana je často časťou života každého dieťa, a to nevyhnutne aj v online prostredí, kde sa tento problém čoraz viac a výraznejšie objavuje. Viete, ako sa s takouto situáciou vyrovnávať?

Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Máte podozrenie, že je vaše dieťa šikanované? Okamžite konajte

S určitou formou šikany sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretne každé dieťa. Okrem školy sa čoraz častejšie a výraznejšie vyskytuje v online priestore. Viete, ako takúto situáciu riešiť?

Čo hovoria štatistiky?

Podľa výskumu Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktorý sa zameral na výskyt šikany na základných a stredných školách, je šikana na Slovensku veľmi vážnym a rozšíreným problémom. V školskom roku 2019/2020 sa s ňou stretla väčšina škôl, teda až 86,3 % zo všetkým zapojených vzdelávacích zariadení.

Zároveň sa do popredia dostáva pojem kyberšikana, ktorá sa podľa rovnakého prieskumu vyskytla až na 73,6 % škôl. Oba tieto javy spolu úzko súvisia – teda tam, kde sa objavilo klasické šikanovanie, sa tento model správania preniesol aj do prostredia mobilov, tabletov a počítačov.

Hoci sa s typickými prejavmi šikany stretávame najmä v školskom prostredí, nie je ničím nezvyčajným vidieť jej počiatočné fázy už medzi najmenšími deťmi v škôlke, na ihrisku či dokonca v rodine. Jedným z dôvodov, prečo je taká rozšírená, je, že sa ľahko zamení s neškodnými formami správania. Ide napríklad o bežné „hašterenie“ detí, kedy chlapci provokujú dievčatá a tie na nich chodia žalovať.

K šikane podľa stránky eduworld.sk dochádza v momente, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne a väčšinou opakovane týra spolužiaka, pričom k tomu používa agresiu a manipuláciu. Dôsledky takéhoto správania pocítia nielen obete, ale tiež agresori. Negatívne následky si šikanované dieťa so sebou často nesie po celý život, preto je dôležité situáciu rozpoznať čo najskôr a okamžite zakročiť.Typické znaky šikany

Šikana sa v kolektíve neobjaví len tak, zo dňa na deň. Vyvíja sa postupne, a preto je dôležité všímať si jej úvodné štádium, ktoré odborníci označujú ako ostrakizmus. Ide o varovný signál, ktorý je nutné ihneď zastaviť, aby sa ubližovanie medzi deťmi nevyvinulo do nebezpečnejšej formy. Ostrakizmus je typický tým, že obeť je vyčlenená z kolektívu - nikto sa s ňou nerozpráva, ani ju nezdraví. 

Viete čo je ostrakizmus?

Typickým príkladom je vznik dievčenských spolkov, kedy v triede vznikne silná aliancia, ktorá medzi seba nikoho iného nevpustí, a navyše sa dopúšťa ohovárania, posmievania či urážania spolužiakov. Takáto nerovnováha síl v kolektíve môže prerásť až do priameho šikanovania. Šikana môže mať rozličné formy – verbálnu (vo forme urážok, nadávok a vyhrážok, posmievania sa či vydierania), fyzickú (časté bitky, kopance, facky, potkýnanie a podobne), sociálnu (nahováranie iných detí na vyčlenenie obete z kolektívu, jeho ohováranie a ignorovanie), ale aj sexuálnu (nevhodné narážky, dotyky alebo komentovanie vzhľadu).

Stále viac rozšírené je už spomínané kyberšikanovanie, ktoré zahŕňa písanie nenávistných, urážlivých postov a komentárov, zverejňovanie nevhodných fotiek, zakladanie chatov či skupín s cieľom niekoho ponižovať a zosmiešňovať, prípadne zverejňovanie a preposielanie nevhodného obsahu. U šikanovaného dieťaťa sa môžu objaviť náhle zmeny správania – z ničoho nič si výrazne zhorší prospech v škole a jeho schopnosť sústrediť sa na vyučovanie. Ničím nezvyčajným nie je ani nárast agresivity a „zlého“ správania u o obete. Veľmi príznačným znakom je, keď dieťa odrazu vyhľadáva spoločnosť detí z nižších ročníkov, pretože si hľadá „bezpečných“ priateľov. Zároveň platí, že obeť šikany málokedy požiada o pomoc učiteľa, ba dokonca ani rodiča, hoci sú v tomto procese mimoriadne dôležitými  osobami.

Medzi ďalšie príznaky šikanovania vášho dieťaťa môže patriť:

 • Dieťa menej rozpráva a vyhýba sa rozhovorom o kamarátoch, škole či trávení svojho času, prípadne volí rovnaké a všeobecné odpovede
 • Prejavujú sa u neho zmeny emócií – plačlivosť, hnev, smútok alebo strach
 • Odrazu vynecháva krúžky a odmieta aktivity, ktorého nedávno bavili
 • Dieťa je nepozorné, nesústredené alebo apatické, má problémy s učením
 • Odmieta jedlo alebo sa naopak prejedá
 • Trpí nespavosťou, máva zlé sny alebo veľmi ľahký spánok, prípadne spí neadekvátne veľa
 • Objavia sa „záhadné“ zdravotné problémy – bolesti brucha, hlavy a podobne. Neprehliadajte drobné úrazy, ako sú odreniny, modriny a škrabance
 • Všímajte si častejšie strácanie a ničenie vecí (špinavé oblečenie, nezvestná mikina či potrhané a počmárané knihy alebo zošity)
 • Dieťa neustále požaduje zvýšenia vreckového či pýta sladkosti namiesto desiatej
  Schováva si mobil, náhle zatvára počítač, keď vojdete do miestnosti
Citlivý prístup je základ

Ako dieťaťu pomôcť?

Ak máte podozrenie alebo ste sa dozvedeli, že vaše dieťa niekto šikanuje, je potrebné začať situáciu aktívne riešiť. Šikanovaným sa môže v živote stať každý a rozhodne to neznamená, že ste ako rodič vo výchove zlyhali alebo že váš potomok slabší. Je prirodzené, že vás táto informácia zasiahne a možno na chvíľu vyvedie z rovnováhy. 

Môžete cítiť hnev, strach, ľútosť alebo dokonca aj poníženie. Pre dieťa je dôležité, aby ste mysleli v prvom rade naňho a problém riešili aktívne, no s pokojom a rozvahou. Ak sa vám dieťa so šikanou zdôverilo, potrebuje najmä vašu pomoc a pocit bezpečia, preto sa rozhodne vyvarujte kriku alebo plaču. Myslite na to, že pre dieťa môže byť náročné hovoriť o tom, čo sa stalo. Doprajte mu preto dostatok priestoru a času a možno sa do detailov pustí samé počas varenia alebo jazdy autom.

V prvej fáze je najdôležitejšie obeť vypočuť, neskákať mu do reči ani nerobiť unáhlené závery. Ak niečomu nerozumiete, na otázky bude čas neskôr. Ak si to dieťa neželá, nezaťahujte do vašej diskusie ďalších členov rodiny. Pochváľte ho za to, že našlo odvahu zdôveriť sa vám – určite ho to stálo veľa síl. Vďaka tomu teraz môžete situácii čeliť spoločne. Zároveň ho ubezpečte, že jeho šikana nebude pokračovať a že mu v tom aktívne pomôžete.

Ak sa tento problém dotýka priamo školy alebo inej organizácie, je načase do situácie zasvätiť aj triednu učiteľku alebo trénera, respektíve osobu, ktorá vaše dieťa pozná a je s ním v kontakte najčastejšie. Trvajte na prešetrení šikany, no pokojnou a efektívnou formou. Ak je to možné, využite služby školského psychológa.Pokiaľ ani po čase nevidíte zmenu, obráťte sa na vedenie školy alebo krúžku a trvajte na prešetrení okolností i vyvodení adekvátnych dôsledkov. Hoci sa niekedy môže zdať, že vaše dieťa situáciu zvláda bez väčších problémov, následky šikany sa niekedy prejavia až v neskoršom veku. Je preto dobré poradiť sa s odborníkom – nemusí ísť priamo o terapiu pre dieťa, no dokážu vám poradiť napríklad v tom, ako dieťaťu najlepšie pomôcť a ako s ním komunikovať. Trávte s ním čo najviac času a vytvorte mu pevné rodinné zázemie, v ktorom sa bude cítiť bezpečne. Skúšajte nové činnosti, v ktorých môže zažívať úspech a okrem zábavy posilní aj svoje sebavedomie. Motivujte ho k hľadaniu nových priateľstiev a zážitkov.Máte doma malého agresora?

Čo robiť, ak ste práve zistili, že vaše dieťa niekoho šikanuje? Nevyhnutný je spoločný rozhovor, v rámci ktorého si nielen vypočujete jeho názor na situáciu, no tiež mu jasne vysvetlíte dôsledky takého správania. Dohovorom sa posnažíte dosiahnuť, aby s takýmto správaním okamžite prestalo. Bitka, krik alebo výčitky nič nevyriešia. Zvoľte radšej primeraný trest a sústreďte sa na adekvátne ospravedlnenie sa šikanovanému dieťaťu a jeho rodičom. Malému agresorovi vysvetlite, čo to je šikana. Nezľahčujte jej dôsledky a jasne vyjadrite, že ju nepovažujete za vtip alebo nevinnú detskú zábavu. Aby ste predišli podobnej situácii v budúcnosti, učte vaše dieťa pracovať s emóciami. Potrebuje vedieť regulovať svoje správanie tak, aby nikomu neubližovalo. 

Dôležité je ovládať svoj stres a vyjadrovať nesúhlas spôsobom, ktorý je pre okolie prijateľný. Dieťa by malo vedieť, aké sú riziká šikanovania a to ako pre obeť, tak tiež pre toho, kto šikanuje. Viac sa o tejto téme môžete dozvedieť na www.sikana.sk.

Dieťa agresor

BabyClub Dr. Max je aj na sociálnych sieťach
Ďalšie články k téme Máte podozrenie, že je vaše dieťa šikanované? Okamžite konajte

O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora