PURESSENTIEL Antibakteriálny roztok na povrchy

1×80 ml, antibakteriálny roztok

Čistiaci gél na ruky . Umožňuje čistenie rúk bez vody, mydla a oplachovania. 71,9 % alkoholu rastlinného pôvodu - tri esenciálne oleje (citrón, levanduľa, tea tree) a Aloe Vera zabraňujúce vysychaniu. Likviduje baktérie, ničí vírusy, zjemňuje pleť.

6,59
Ušetríte 18%

Pôvodná cena:  7,99 €  ·  zľava 1,40 €

Najnižšia cena pred zľavou: 6.49 €

Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: PURESSENTIEL Antibakteriálny roztok na povrchy 1×80 ml, antibakteriálny roztok

X35850

Hlavný popis produktu

ANTIBAKTERIÁLNY GÉL NA RUKY – DEZINFEKCIA – ČISTENIE – 3 ESENCIÁLNE OLEJE

Preukázaná účinnosť: VÍRUSY – BAKTÉRIE Rýchla dezinfekcia rúk bez vody, mydla a oplachovania. Nevysušuje ruky. 100% prírodný produkt. 71,9% bioalkoholu nedenaturované ftaláty. 3 tri esenciálne oleje 100% čisté a prírodné (citrón, levanduľa, tea tree). Obsahuje ukľudňujúce aloe Vera.

Okamžitý hydratačný účinok: zlepšuje hydratáciu až na 105% Trojitý účinok: antibakteriálny, antivírusový, kvasinkový Účinný proti chrípke A (H1N1), vírusom spôsobujúcim gastroenteritídu (Murine norovirus) a adenovírusu typu 5.

NÁVOD NA POUŽITIE: Rozotierajte v rukách kvapku gélu (3 ml) zhruba 60 sekúnd. Účinok je okamžitý. Nedoporučujeme deťom do 3 rokov. Uchovávajte v chladnom a temnom prostredí

Nebezpečenstvo: Produkt aj výpary sú vysoko horľavé. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si dôkladne prečítajte etiketu. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a iným zdrojom zapálenia. Zákaz fajčiť. Zabráňte uvoľňovaniu do životného prostredia.

AK DÔJDE KU KONTAKTU S OČAMI: Opatrne vyplachujte pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých minút. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Prázdneho obalu, prípadne nespotrebovaného produktu, sa zbavujte v súlade s platnými miestnymi/regionálnymi/štátnymi/medzinárodnými vyhláškami pre likvidáciu odpadu. Obsahuje pineny ( alfa alebo beta), (R)-p-mentha-1,8-dien**. Môže vyvolať alergickú reakciu. Účinná látka: Etanol (CAS n°64-17-5) 719,87 g/kg. Biocidný prípravok PT01. 1EN 13727 (60s, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli) a EN 1500 (60s, E. coli). 2EN 14476 (60s, Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus).**Prirodzene prítomné v esenciálnych olejoch.

PRVÁ POMOC: V prípade akejkoľvek pochybnosti alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami.

Pri nadýchaní: postihnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a udržujte ju v teple a kľude.

Pri styku s kožou: V prípade alergickej reakcie vyhľadajte lekára. Pri kontakte s očami: Opatrne vyplachujte pod tečúcou vodou po dobu 15 minút pri otvorených viečkach. Pokiaľ sa prejaví začervenanie, bolesť alebo zhoršenie zraku, vyhľadajte očného lekára.

Pri požití: Pokiaľ je množstvo malé (nie viac ako jedno prehltnutie), vypláchnite ústa vodou a poraďte sa s lekárom. Postihnutú osobu udržujte v kľude. NEVYVOLÁVATE zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE: obal úplne vyprázdnite. Uchovajte etiketu na obale. Odovzdajte akreditovanej spoločnosti k likvidácii.


Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.