PURESSENTIEL Antibakteriálny gél na ruky

1×80 ml, gél na ruky

Čistiaci roztok naruky a povrchy . Umožňuje čistenie rúk a povrchov - kľučky, volant, telefón, klávesnice, toaleta ... 71,9 % alkoholu rastlinného pôvodu - tri esenciálne oleje (citrón, levanduľa, tea tree) a Aloe Vera. Likviduje baktérie, ničí vírusy.

4,19
Ušetríte 21%

Pôvodná cena:  5,29 €  ·  zľava 1,10 €

Najnižšia cena pred zľavou: 4.49 €

Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: PURESSENTIEL Antibakteriálny gél na ruky 1×80 ml, gél na ruky

X31635

Hlavný popis produktu

PURESSENTIEL - čistiaci roztok v spreji 80 ml Dezinfekcia rúk a povrchov

Nebezpečenstvo: Rýchlo dezinfikuje ruky a povrchy bez použitia vody, mydla a oplachovania. Nevysušuje ruky. 100% prírodný pôvod: 71,4% bioalkoholu nedenaturovaného ftalátu. 3 esenciálne oleje 100% čisté a prírodné (citrón, levanduľa, tea tree). Obsahuje ukľudňujúce a Aloe Vera. Dermatologicky testované.

Okamžitý hydratačný účinok: zlepšuje hydratáciu až na 124% . 3 účinok: antibakteriálny, antivírusový, kvasinkový. Účinný proti chrípke A (H1N1), vírusom spôsobujúcim gastroenteritídu (Murine novorius) a adenovírusu typu 5. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na etikete. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite a nafajčite.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Dôkladne vyplachujte čistou vodou niekoľko minút. Ak pretrváva podráždenie očí: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Môže vyvolať alergickú reakciu. Účinná látka: ethanol (CAS: 64-17-5) 714 g/kg. Biocídny prípravok PT01, PT02.

NÁVOD NA POUŽITIE: nastriekajte (3 ml) roztoku do dlaní a roztierajte po dobu 60 sekúnd. Neutierajte. Používa sa na dlane aj na povrchy (kľučky, volant, telefón, klávesnice, počítačová myš...) Spravte najprv test a potom povrch dôkladne osušte.

POKYNY PRI PRVEJ POMOCI: Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami.

Pri nadýchnutí: Postihnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a udržujte ju v teple a kľude.

Pri styku s kožou: V prípade alergickej reakcie vyhľadajte lekára. Pri pocite podráždenia opláchnite veľkým množstvom vody. Pri zasiahnutí očí: Dôkladne vyplachujte čistou vodou po dobu 15 minút pri otvorených viečkach. Ak sa prejaví začervenanie, bolesť alebo zhoršenie zraku, vyhľadajte očného lekára.

Pri prehltnutí: Pokiaľ je množstvo malé (nie viac ako jedno prehltnutie), vypláchnite ústa vodou a poraďte sa s lekárom. Postihnutú osobu udržujte v kľude. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu.

UPOZORNENIE: Produkt nesmie prísť do kontaktu s očami, otvorenými ranami a sliznicami. Nedoručujeme používať deťom do 3 rokov, dojčiacim a tehotným ženám.


Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.