Rodinný detský domov (0)

S cieľom zvýšiť úroveň starostlivosti sme opakovane poskytli materiálnu podporu pre Rodinný detský domov n.o. – Kocurice. Bola určená pre profesionálne rodiny, ktoré zabezpečujú starostlivosť o 20 detí.

Detičky sa veľmi potešili a poslali nám takéto krásne poďakovanie. Tešíme sa spolu s nimi.