Firemná kultúra

Zakladáme si na princípoch férového jednania, tímovosti, spolupráce i osobnej zodpovednosti každého jednotlivca. Snažíme sa našich zamestnancov viesť k samostatnému konaniu a vystupovaniu, k prevzatiu zodpovednosti za výsledky, podporujeme aktivitu, dobrý úsudok a iniciatívu každého z nás. Dávame priestor názorom našich zamestnancov, ich podnety a návrhy na zlepšenie vítame a zaoberáme sa s nimi. Zakladáme si na otvorenej komunikácii medzi vedením spoločnosti a zamestnancami či už v centrále alebo v lekárňach, opakovane si potvrdzujeme, že je obojstranne prínosná pre dobré fungovanie spoločnosti.