Krok za krokom posilňujeme zdravie detí po celom Slovensku

V lekárňach Dr. Max nám záleží na prevencii a zdravom životnom štýle všetkých vrátane detí. Preto sa vďaka našej finančnej podpore rozbehol na desiatich školách projekt Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý privedie k pohybu stovky školákov v rôznych kútoch Slovenska.

Akadémia má vlastnú, precízne vypracovanú metodiku športovej prípravy, vyškolených trénerov a výsledky tréningového procesu každého dieťaťa sa zaznamenávajú v elektronickej žiackej knižke.

Dôraz je na kvalitu pohybu, zdravý vývoj, ale predovšetkým deti motivuje, aby mali z pohybu radosť.

Vďaka podpore lekární Dr. Max má v školskom roku 2017/2018 možnosť pod odborným vedením a bezplatne športovať až 200 detí na celom Slovensku. 

Viac o Športovej akadémii sa dozviete na https://www.akademiamatejatotha.sk/