Dr.Max Repellent Spray

1×150 ml, sprej

Značka: DR.MAX
4.6
Sprej s repelentným účinkom proti hmyzu – vhodný na aplikáciu na pokožku aj odevy.
Dr.Max 2+1 zadarmo Vložte 3 vybrané produkty značky Dr.Max do košíka a najlacnejší získate ZADARMO.
Na sklade v eshope
Možnosť rezervácie v 0 lekárňach
6,99
Doprava zadarmo nad 9,90 €

O produkte

X28203 ADC

Sprej s repelentným účinkom proti hmyzu – vhodný na aplikáciu na pokožku aj odevy. Spoľahlivo odpudzuje komáre, kliešte a mušky. Účinkuje aj proti komárom tigrím (Aedes albopictus). Plná repelentná účinnosť proti komárom trvá najmenej 4 hodiny, proti muškám najmenej 5 hodín a proti kliešťom najmenej 30 minút. Prípravok nie je určený na priemyselné alebo profesionálne použitie.

Návod na použitie: Pred použitím pretrepte. Prípravok aplikujte pravidelnými nástrekmi tak, aby rovnomerne pokryl pokožku alebo oblečenie. Na tvár a krk nestriekajte, aplikujte prípravok na dlaň a rozotrite. Pri použití proti kliešťom je nutné preventívne ošetriť celý nekrytý povrch pokožky, odevu a obuvi. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu a nylon. Či nedochádza k poškodeniu iných tkanín alebo plastových súčastí odevu, je nutné vyskúšať. Môže poškodiť plastové povrchy. Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenú od slnka alebo čerstvo oholenú. Zamedzte styku prípravku s očami a ústami. Pri používaní prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok obsahuje extrémne horkú prísadu Denatonium benzoate, ktorá odrádza od náhodného požitia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte na slnku alebo v blízkosti zdroja sálavého tepla.

Upozornenie: Prípravok nesmie byť používaný u detí mladších ako 2 roky. U detí od 2 do 12 rokov používajte najviac dvakrát denne. Aplikáciu na mladšie deti robí iba dospelý, deti nad 12 rokov môžu repelent používať pod dohľadom dospelých. Nepoužívajte inak ako podľa návodu.

Prvá pomoc:

  • Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
  • Pri požití: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára.
  • Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Účinná látka: N,N-dietyl-m-toluamid (N,N-dietyl-3-metylbenzamid) 195 g/kg.
Obsahuje d-limonén a citral. Môže vyvolať alergickú reakciu.


Upozornenie: obrázky slúžia len na informačné účely.