Dr. Max Ice Spray Arnica 150ml

1×150 ml, sprej s arnikou

Značka: DR. MAX

Chladiaci sprej s arnikou a harpagofytom používaný pri bolestiach kĺbov a svalov. Praktický výrobok vhodný a rýchlo použiteľný najmä pri prvej pomoci a na úľavu pri menších úrazoch.

Odstrániť
Prihláste sa. Cena pre člena Dr.Max club: 3,59 € (zľava 10%)
3,99

Najnižšia cena za posledných 30 dní: 3.99 €

Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: Dr. Max Ice Spray Arnica 150ml 1×150 ml, sprej s arnikou

X010443

Hlavný popis produktu

Použitie: Postihnuté miesto sa nastrieka zo vzdialenosti aspoň 20 – 30 cm počas 4 – 5 sekúnd a potom sa nechá prípravok pôsobiť. V prípade potreby sa postup zopakuje (až po odznení účinku prvej aplikácie).
Upozornenie: Neaplikujte na rany, sliznice, odreniny ani modriny. Nevdychujte ani nestriekajte do očí. Nesprávne použitie môže viesť k popáleniu a opareniu. Prípadné závažné nehody nahláste výrobcovi a príslušnej autorite. NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosah tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iné zdroje zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosah detí. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte hromadeniu elektrostatického náboja pri používaní. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.