Priamo na lekárni

1. Navštívte ktorúkoľvek z našich viac ako 400 lekárni,

2. Predložte svoju vernostnú kartu Dr.Max Club,

3. Požiadajte ktoréhokoľvek zamestnanca lekárne o doplnenie emailu alebo mobilného čísla a súhlasu so zasielaním pokladničného bloku na email