Prečo sledovať hodnoty glykovaného hemoglobínu tzv. dlhodobý cukor?

13. 6. 2022 · 4 minúty na prečítanie

Pri diagnostike cukrovky a monitorovaní efektívnosti zvolenej terapie je kľúčovým prvkom aktívne sledovanie hladiny glukózy v krvi (glykémie) samotným pacientom. Okrem toho sa v ambulancii lekára hodnotí aj koncentrácia glykovaného hemoglobínu.

PharmDr. Lenka Čorbová
PharmDr. Lenka Čorbová
Prečo sledovať hodnoty glykovaného hemoglobínu tzv. dlhodobý cukor?

V rámci diagnostiky cukrovky a sledovania účinnosti nastavenej terapie hrá dôležitú úlohu predovšetkým denné sledovanie hladiny glukózy v krvi (glykémie) samotným pacientom, ale aj stanovenie koncentrácie glykovaného hemoglobínu v ambulancii lekára.

 

Cukrovka je závažné chronické ochorenie pri ktorom dochádza k poruchám v metabolizme cukrov, ale aj tukov a bielkovín. V súčasnosti nadobúda až pandemický charakter, pričom stále rastie počet pacientov najmä pri cukrovke druhého typu. 

Čo je to glykovaný hemoglobín    

Glykovaný hemoglobín (označovaný aj HbA1c) predstavuje spojenie glukózy a bielkoviny, ktorá je zodpovedná za prenos kyslíka z pľúc k tkanivám. Teda hemoglobínu, ktorý sa nachádza v červených krvinkách. Pokiaľ sa naviaže hemoglobín na molekulu glukózy, tak toto spojenie je nevratné a trvá až kým sa daná červená krvinka nerozpadne.

Laicky ho nazývame aj dlhodobý cukor a je akousi pamäťou cukrovky. Jeho životnosť je zhruba tri mesiace. V malých množstvách ho môžeme nájsť aj u zdravých ľudí. Jeho zvýšené hodnoty odhalia stavy, pri ktorých cukrovka nie je pod kontrolou, ako aj pacientov, ktorí diétu nedodržiavajú alebo ju dodržiavajú iba tesne pred kontrolou u lekára.

Je tiež dôležitým diagnostickým znakom aj u tzv. prediabetických stavov. V týchto prípadoch ešte nedochádza k zvýšeniu hladiny cukru v krvi, ale práve zvýšené hladiny glykovaného hemoglobínu nám ukážu, že s metabolizmom cukru už nie je všetko v poriadku a spúšťa sa nejaký patologický proces. Práve preto má stanovenie tohto parametra významné postavenie v rámci screeningu diabetu.

Ako sa meria glykovaný hemoglobín a aké sú normálne hodnoty

Stanovuje sa laboratórne z klasického odberu krvi, čiže z venóznej krvi. Výhodou je možnosť odberu kedykoľvek počas dňa a nezávisle od jedla. Jeho hladina nie je ovplyvnená ani krátkodobými výkyvmi cukru, ktoré sú závislé od rôznych faktorov, ako je napríklad stres alebo fyzická záťaž. Pacient preto nemusí prísť na lačno.

Existujú dva spôsoby na vyjadrenie hodnôt glykovaného hemoglobínu:

 • podľa metódy  DCCT, ktorá uvádza jeho koncentráciu v percentách 
 • podľa metódy IFCC, ktorá je vyjadrená v mmol/mol vzhľadom k celkovému množstvu hemoglobínu v krvi.  
Glykovaný hemoglobín - meranie v laboratóriu

Existujú dva spôsoby na vyjadrenie hodnôt glykovaného hemoglobínu:

podľa metódy  DCCT, ktorá uvádza jeho koncentráciu v percentách 
podľa metódy IFCC, ktorá je vyjadrená v mmol/mol vzhľadom k celkovému množstvu hemoglobínu v krvi.  

 

U nás sa najčastejšie používa vyjadrenie v percentách:

 • do 6,5 % značí výbornú kompenzáciu ochorenia a zlepšujú šance pacienta, že predíde rozvoju komplikácií, ktoré cukrovka so sebou prináša.
 • hodnoty v rozmedzí od 6,5 - 7,5 %.
 • Hodnoty nad 7,5 % značia zlú kompenzáciu ochorenia a zvýšené riziko následných komplikácií, ako je poškodenie zraku, obličiek, periférnych nervov, ale aj rozvoj aterosklerózy srdcových, mozgových tepien a tepien dolných končatín.

Odborné diabetologické spoločnosti odporúčajú kontrolovať jeho hodnoty každé tri mesiace, avšak frekvencia merania závisí predovšetkým na diabetológovi.

Správna kompenzácia cukrovky redukuje riziko rozvoja komplikácií

Čo môže hladinu glykovaného hemoglobínu skresliť?

Ak má pacient časté výkyvy glykémie môže dôjsť k skresleniu zistených hodnôt. Hypoglykemické stavy (nízka hladina cukru v krvi) môžu navodiť dojem dobrej kompenzácie a naopak hyperglykémie (zvýšené hladiny cukru v krvi) tesne pred odbermi skresľujú výsledky dávnejších glykémií.

 

Falošne nízke alebo vysoké hodnoty je možné namerať pri ochoreniach obličiek, hematologických problémoch a pri poruchách lipidového metabolizmu. Aj preto je nutné pri hodnotení zohľadniť denné meranie glykémie, ktoré by si každý diabetický pacient mal viesť sám, ideálne aj viackrát denne.

Liečba cukrovky by mala byť komplexná, pozostávajúca nie len z farmakoterapie, ale aj diéty. Pacient by mal výrazne participovať na liečbe, nesnažiť sa lekára oklamať, nakoľko glykovaný hemoglobín je dobrým ukazovateľom dodržiavania nastavenej terapie. Navyše, nedodržiavaním nastolenej liečby si pacient škodí len sám sebe, pretože neliečený diabetes môže viesť k mnohým vážnym komplikáciám.

Diagnostické merania v lekárňach Dr. Max

Od marca 2022 sme zaviedli možnosť odmerať glykovaný hemoglobín aj priamo vo všetkých lekárňach Dr. Max za cenu 5,99 EUR. Rýchly test odhalí, či sa u vás rozvíja cukrovka, prípadne, či ju vaša liečba drží pod kontrolou. Možné vykonávať po celý deň bez ohľadu na predchádzajúce konzumovanie jedla. Lekárne sme označili plagátmi s ponukou diagnostických meraní. Vyšetrenie je rýchle a výsledok viete už do 3 minút. Testovanie robíme od veku 10 rokov.

Ďalšie články k téme Prečo sledovať hodnoty glykovaného hemoglobínu tzv. dlhodobý cukor?

 • Komplikácie diabetu

  Komplikácie diabetu

  · 8 minút na prečítanie
  Bez správnej liečby môže dôjsť k mnohým závažným komplikáciám. Tie je možné rozdeliť na akútne (krátkodobé) a chronické (dlhodobé).
 • Diabetes a jeho príznaky

  Diabetes a jeho príznaky

  · 3 minúty na prečítanie
  Ako diabetes sa označuje rôznorodá skupina ochorení. Ich spoločným znakom je zvýšená hladina glukózy v krvi nad fyziologickú normu, takzvaná hyperglykémia.
 • Najnovšie lieky vo farmakoterapii diabetu

  Najnovšie lieky vo farmakoterapii diabetu

  · 6 minút na prečítanie
  Stále sa  zdokonaľujú aj možnosti liečby diabetu a tak sa na celosvetový trh dostávajú nové lieky, ktoré pomáhajú pacientom toto ochorenie úspešne zvládať.
O autorovi
PharmDr. Lenka Čorbová
PharmDr. Lenka Čorbová
Čítať viac od autora
O autorovi
PharmDr. Lenka Čorbová
PharmDr. Lenka Čorbová
Čítať viac od autora