Môže mikrobióm čriev ovplyvniť našu náladu?

8. 12. 2021 · 4 minúty na prečítanie

Je známe, že existuje stála komunikácia medzi mikrobiómom, črevami a mozgom, pričom až 90 % tejto výmeny informácií smeruje z čriev do mozgu? Tento proces má značný vplyv na činnosť nášho najkomplexnejšieho orgánu a jeho funkcie, vrátane ovplyvnenia rozvoja depresívnych stavov a úzkostí.

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Môže mikrobióm čriev ovplyvniť našu náladu?

Vedeli ste, že medzi mikrobiómom, črevom a mozgom prebieha neustála výmena informácií a že až 90 % z nej ide práve smerom z čreva do mozgu? To má významný efekt na fungovanie nášho najzložitejšieho orgánu a jeho funkcií, vrátane vplyvu na rozvoj depresie alebo úzkostí.

Máme čoraz viac dôkazov, že črevné baktérie sú spojené s množstvom zdravotných funkcií a problémov, vrátane tých, ktoré súvisia s naším mozgom. Črevný mikrobióm ovplyvňuje činnosť mozgu a mozog ovplyvňuje funkčnosť črevnej bariéry a črevnej mikrobioty. 

Ako ovplyvňujú črevné baktérie neurotransmitery v mozgu?

Neurotransmitery sú malé molekuly vytvárané v nervových bunkách, ktoré ovplyvňujú akým spôsobom bude mozog a aj naše telo fungovať. Určite ste už počuli o serotoníne alebo dopamíne. Áno, presne takéto látky máme na mysli, aj keď ich je v mozgu ešte oveľa viac. Práve neurotransmitery nám pomáhajú regulovať:

  • naše emócie ako strach, potešenie, radosť, hnev;
  • poznávacie funkcie mozgu ako pamäť, pozornosť či koncentráciu;
  • regulujú dokonca aj našu energiu, chuť do jedla, na sladké, spánok alebo vnímanie bolesti.

 

Máme čoraz viac dôkazov o prepojení zloženia mikrobiómu čriev s fungovaním mozgu

Tieto látky sa produkujú buď v priamo v mozgu alebo v našich črevách, kde sa na ich produkcii podieľajú aj črevné baktérie. 

Vďaka tomu je signalizácia po osi mikrobióm - črevo – mozog obojsmerná. Črevný mikrobióm ovplyvňuje činnosť mozgu a mozog ovplyvňuje funkčnosť črevnej bariéry a črevnej mikrobioty.

Čo sa stane, ak mikrobióm nefunguje správne?

Narušenie rozmanitosti, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu označujeme ako črevná dysbióza. Vedci dokázali spojitosť tohto stavu s mnohými chronickými chorobami, medzi ktoré patria:

  • neurodegeneratívne ochorenia: Alzheimerova a Parkinsonova choroba;
  • neurokognitívne poruchy: demencia, delírium;
  • duševné poruchy: depresie, úzkosti alebo anorexia.

Črevná dysbióza je zložitý stav, ktorý si zjednodušene môžeme predstaviť ako narušenie bariérovej funkcie sliznice čriev. Z tohto dôvodu prepúšťajú do tela určité látky, ktoré by za normálnych okolností nepustili. Nevhodný pomer a zloženie črevných baktérií trávi potravu trochu odlišne, čo môže viesť k tvorbe a vstrebávaniu škodlivých látok. Poznáme to pod označením presakujúce črevo. Tieto látky v tele spúšťajú zápal. Ak prejde do chronického stavu, spozorujeme to na sebe aj zmenami v oblasti duševného zdravia, prípadne až vo forme rôznych duševných porúch. 

Mikrobióm čriev vplýva aj na stravovacie zvyky alebo zmeny nálad

 

Stav nášho mikrobiómu ovplyvňuje naše správanie, ako je strach, stres a príjem potravy. Črevný mikrobióm môžeme pozitívne aj negatívne ovplyvniť mnohými faktormi, vrátane stravy, cvičenia a užívaním niektorých liekov. 

Vedecké štúdie naznačujú, že zmeny v zložení črevného mikrobiómu môžu ovplyvniť aj naše poznávacie funkcie.

 

Ako s mikrobiómom súvisí depresia a úzkosť?

Depresívna porucha je porucha nálady, ktorá je charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku alebo nezáujmom o bežné životné podnety.

Doterajšie štúdie zistili, že ľudia s depresiami majú poruchy črevného mikrobiómu, ale málo sa vie o konkrétnych kmeňoch črevných baktérií, ktoré sa líšia u ľudí s týmto bežným duševným stavom.

V jednej štúdii vedci vykonali analýzu črevného mikrobiómu z 311 vzoriek stolice. Tie odobrali od 156 ľudí s depresiami a 155 zdravých účastníkov štúdie. Identifikovali 3 bakteriálne vírusy, 47 bakteriálnych druhov a 50 fekálnych metabolitov, ktorých množstvo sa výrazne líšilo u ľudí s depresiami v porovnaní so zdravými účastníkmi štúdie.

Vedci tak našli spôsob ako identifikovať jednotlivcov s depresívnou poruchou na základe analýzy niekoľkých bakteriálnych kmeňov a zlúčenín v ich stolici, ktoré predstavujú akýsi mikrobiálny „podpis“ depresie. Analýza mikrobiómu by tak v budúcnosti mala lekárom umožniť lepšiu diagnostiku tejto poruchy.

 

Podávanie probiotík, najmä Bifidobacterium a Lactobacillus, malo sľubné účinky na stres, úzkosť a depresiu v štúdiách na zvieratách aj ľuďoch.

Teraz sa niekoľko štúdií zameriava na to, či zloženie črevného mikrobiómu môže predpovedať náchylnosť jednotlivca na stres.

 

Mikrobióm čriev je možné si upraviť

Mikrobióm, vývoj mozgu a choroby

Mozog má veľmi zaujímavú schopnosť sa na základe informácií z okolia prispôsobiť a upraviť svoje fungovanie. Akým spôsobom to prebieha nie je presne známe, ale štúdie na myšiach bez mikróbov v črevách naznačujú, že mikrobióm v tomto procese hrá veľmi dôležitú úlohu.

Dokonca to vyzerá tak, že významne ovplyvňujú aj ochorenia ako sú depresie a úzkostné stavy. 

Podľa výsledkov vedeckých štúdií, zmena zloženia črevného mikrobiómu môže pomôcť zmierniť prejavy úzkostí aj depresíí. Podávanie vybraných probiotických kmeňov ukázalo, že zlepšujú náladu a symptómy. V budúcnosti by mohla byť táto metóda užitočným prístupom pri klinickej liečbe týchto ochorení. 

Najmodernejšou metódou cielenej a personalizovanej úpravy mikrobiómu na našom trhu sú personalizované probiotiká. Sú vytvárané každému človeku na mieru na základe analýzy mikrobiómu zo vzorky stolice a cielene na základe výsledkov zdravotného dotazníka.

Ďalšie články k téme Môže mikrobióm čriev ovplyvniť našu náladu?

O autorovi
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Čítať viac od autora
O autorovi
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Čítať viac od autora