Depresia: ako ju rozpoznať a čo pomáha

28. 2. 2022 · 12 minút na prečítanie

Byť občas smutný či nešťastný je prirodzené. V živote nie sú iba pekné veci. Ak tieto pocity trvajú dlho, môže ísť už o depresiu.

PharmDr. Kristína Ferencik
PharmDr. Kristína Ferencik
Depresia: ako ju rozpoznať a čo pomáha
Je to len smutná nálada alebo začiatok depresie?

 

 

 

Byť občas smutný či nešťastný je prirodzené. V živote nie sú iba pekné veci. Ak tieto pocity trvajú dlho, môže ísť už o depresiu.

Depresia je vážne a časté duševné ochorenie, ktoré je charakterizované smútkom, stratou záujmu alebo potešenia, pocitmi viny alebo nízkej sebahodnoty, narušeným spánkom alebo chuťou do jedla, pocitmi únavy a zlej koncentrácie. Do života človeka zasahuje veľmi výrazne a v čase akútnej fázy človek kvôli nej nedokáže fungovať v bežnom živote, či sa vyrovnať s každodennými úlohami. 

 

Aká častá je depresia v spoločnosti?

 

Depresia je v populácia častejšia ako si myslíte. Celosvetovo trpí na depresiu až 300 miliónov ľudí. Podľa štatistík 1 z 5 ľudí (20 %) trpí depresiou alebo úzkosťou, ale len 2 % ľudí sa odborne liečia na tieto poruchy. Je to veľká škoda, pretože neliečenán depresia môže prejsť do ťažších stavov. Depresia totiž môže byť dlhodobá a depresívne epizódy majú tendenciu sa v živote vracať.

 

Pri osobných ťažkostiach pomôže sa vyrozprávať blízkym

Na Slovensku je situácia síce o trochu lepšia, ale odbornú pomoc nevyhľadá až 67 %.

Pokiaľ si myslíte, že by sa depresia mohla týkať vás, dodržujte tieto odporúčania:

 • porozprávajte sa o svojich pocitoch s niekým, komu dôverujete;
 • vyhľadajte odbornú pomoc;
 • snažte sa aj naďalej venovať aktivitám, ktoré ste si predtým užívali a robili vám radosť;
 • zostaňte v kontakte s priateľmi a rodinou;
 • sústreďte sa na pozitívne stránky života.

Depresia: kedy už vyhľadať lekársku pomoc?

Ak prežívate niektoré z nižšie opísaných záležitostí, mali by ste už zvážiť konzultáciu u odborníka

 • Príznaky depresie, ktoré sa objavujú každý deň a trvajú väčšinu dňa v čase dlhšom ako 2 týždne. 
 • Neobvykle výrazné symptómy s prudkým začiatkom (môžu trvať aj menej ako 2 týždne).
 • Zistenie, že zlá nálada narušuje každodenné aktivity, ako je práca, starostlivosť o domácnosť, deti, škola, hobby a vzťahy s rodinou a priateľmi.
 • Príznaky depresie sa po 4 – 6 týždňoch liečby nezlepšujú alebo, naopak, zhoršujú.
 • Myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodzovanie, v tomto prípade žiadosť o pomoc neodkladajte, ale vyhľadajte ju okamžite. Vo vážnom prípade sa môžete obrátiť aj na pohotovostné služby na čísle 112, či už sa to týka vás, alebo niekoho vo vašom okolí.

Depresia sa dá liečiť a pomoc existuje. Ak to potrebujete, vyhľadajte ju. Je to ochorenie, ktoré sa môže časom zhoršovať, nie iba smutná nálada.

Na návštevu k psychiatrovi nie je potrebný výmenný lístok. S ťažkosťami preto môžete navštíviť buď vášho obvodného lekára, ktorý zváži ďalší postup, alebo môžete kontaktovať priamo odborníka. Spôsob a typ zvolenej liečby závisí od závažnosti stavu a určuje ju odborný lekár.

 

V prípade podozrenia na depresiu, návštevu odborníka neodkladajte

Liečba depresie

Pokiaľ sa jedná len o krátkodobé zhoršenie nálady vplyvom životných udalostí či vyššej miery stresu, ktoré nie je príliš intenzívne, môžete skúsiť siahnuť po voľnopredajných produktoch z lekárne.

Pri dlhodobých alebo intenzívnych ťažkostiach je najefektívnejšie čo najskôr požiadať o pomoc odborníkov: psychológa alebo psychiatra. Po vypočutí vyšich ťažkostí, zhodnotia závažnosť vášho stavu a nasmerujú vás na správnu liečbu. 

 

 

 

Po individuálnom zvážení, liečba spočíva buď len zo psychoterapie alebo kombinácie psychoterapie a farmakologickej liečby, čiže liečby antidepresívami. Cieľom psychoterapie je spracovať negatívne pocity alebo udalosti, vnímať svet v priaznivejšom zmysle, prípadne naučiť sa lepšie vnímať seba samého.

Liečba depresie liekmi

Liečba depresie má byť len pod vedením odborníka, ktorý má k dispozícii viacero liečebných možností. Na základe vášho zdravotného stavu zvolí najvhodnejšiu farmakologickú terapiu –  zloženú buď z jedného lieku, alebo kombinácie účinných látok.

Depresia nie je prejav slabosti človeka, ale o ochorenie ako hociktoré iné. Depresia má svoj pôvod v zmenách určitých látok v mozgu, ktoré moderná medicína dokážu ovplyvniť pomocou liekov zo skupiny antidepresív.

Upozornenia pri užívaní antidepresív

 • Antidepresíva si nikdy neordinujte sami.
 • Nástup účinku antidepresív je pozvoľný a môže trvať aj niekoľko týždňov, kým sa budete cítiť výrazne lepšie.
 • Liečba depresie je dlhodobá a trvá minimálne 6 až 9 mesiacov, niekedy dokonca aj doživotne. Dĺžku liečby volí váš lekár na základe vývoja vášho stavu.
 • Po prejavení sa nežiaduceho účinku naordinovaného lieku si liečbu nikdy sami neprerušujte, ale kontaktujte svojho lekára. Viacero nežiaducich účinkov antidepresív časom samo od seba ustúpi bez potreby vysadenia lieku.
 • Neupravujte si dávkovanie liekov sami.
 • Predpísané lieky vždy užívajte podľa inštrukcií od svojho lekára a lekárnika.
 • Nevysadzujte si liečbu sami, ak sa začnete cítiť lepšie.
 • Na antidepresíva nikdy nepite alkohol a neužívajte iné návykové látky.

Zmeny životného štýlu, ktoré vám pomôžu efektívnejšie bojovať s depresiou:

 • Aj keď to nie je vôbez jednoduché pri akútnej depresívnej epizóde, snažte sa zaradiť pravidelnú fyzickú aktivitu do denného režimu.
 • Prospešné sa javí aj zlepšenie stravovacích návykov, väčší dôraz na zdravú stravu s vyšším obsahom vlákniny, omega-3 mastných kyselín, vitamínov a minerálov. Ako priaznivé sa ukazuje vylúčenie  spracovaných potravín zo stravy.
 • Vhodné je zaradiť viac relaxačných aktivít, metód znižovania stresu vrátane dostatku spánku.

Prvoradé je momentálne zvládnuť depresívnu epizódu. 

Depresia je častejšia v zimných mesiacoch

Rizikové faktory podporujúce rozvoj depresia

 • Genetika: výskyt u blízkeho príbuzného zvyšuje riziko o 30 až 40 %;
 • Povahové rysy: situáciu komplikujú tendencie uzatvárať sa do seba, slabá komunikácia s okolím, neochota zdôveriť sa s ťažkosťami blízkym, nízka sebaúcta, prehnaná sebakritika, perfekcionizmus a odmietanie požiadať o pomoc v prípade potreby;
 • Nedotatok svetla;
 • Stresujúce udalosti v živote: rôzne krízové situácie, strata milovaného človeka, konflikty, týranie;
 • Hormonálne výkyvy;
 • Určité typy ochorení;
 • Návykové látky ako spôsob vyrovnávania sa so stresom: alkohol, fajčenie, drogy;
 • Nežiaduce účinky určitých typov liekov.

Dôležité upozornenie na záver:

Depresia je jedným z hlavných príčin práceneschopnosti vo svete a pri tejto diagnóze prudko klesá kvalita života chorého.
V prípade veľmi vážneho stavu je prítomné aj vysoké riziko samovraždy

Ak si myslíte, že sa to môže týkať niekoho vo vašom okolí:

 • snažte sa s ním rozprávať o tom, ako sa cíti;
 • podporujte ho a nabádajte ho, aby vyhľadal odbornú pomoc čo najskôr. Ak súhlasí, odprevaďte ho tam; 
 • aktívne sa o neho zaujímajte a pravidelne ho kontaktujte;
 • ak ide o osobu žijúcu s vami v domácnosti, odstráňte z jeho dosahu nebezpečné predmety (lieky, chemikálie, ostré predmety, zbrane a pod.);
 • v prípade podozrenia, že váš známy/ príbuzný by si akútne mohol siahnuť na život, máte možnosť kontaktovať pohotovostné služby – políciu, zdravotnú pohotovosť. 

Situáciu neberte na ľahkú váhu, každoročne sa na Slovensku pokúsi o samovraždu približne 770 osôb, pričom vyše 500 z nich je vo svojom pokuse, bohužiaľ, úspešných. 

Nezabudnite, depresia je síce vážne ochoreni, ale dá sa úspešne liečiť a vrátiť človeka späť do aktívneho života

 

 

Viac dôležitých informácií o podpore duševného zdravia nájdete v našom e-booku, kotrý si môžete stiahnuť zadarmo:

O autorovi
PharmDr. Kristína Ferencik
PharmDr. Kristína Ferencik
Čítať viac od autora
O autorovi
PharmDr. Kristína Ferencik
PharmDr. Kristína Ferencik
Čítať viac od autora