Kedy má dieťa vedieť povedať „r“? Priskorý tréning môže viesť k ráčkovaniu

24. 6. 2021 · 4 minúty na prečítanie

Detské prekrúcanie slov alebo šušlanie môže byť veľmi roztomilé, avšak v niektorých prípadoch sa môže vyvinúť do serióznejšieho problému. Ako spoznáte, že je čas obrátiť sa na logopéda?
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Kedy má dieťa vedieť povedať „r“? Priskorý tréning môže viesť k ráčkovaniu

Detské šušlanie či komolenie slov  je mimoriadne roztomilé, no niekedy môže prerásť do závažného problému. Kedy je  ten správny čas na návštevu logopéda?

Mnoho rodičov nepovažuje „nedokonalé“ rozprávanie svojich štvor- či päťročných detí za signál, že by mali navštíviť odborníka. Prvé náznaky problémov s rečou sa objavujú u predškolákov, kde na pokrútený jazýček väčšinou upozornia skúsené pani učiteľky. No často sa stáva, že prváčik odrazu nezvláda správne čítať. Viete, aké písmenká by malo dieťa ovládať ešte pred nástupom do školy?

Dieťa sledujte už v škôlke

Deti sa vyvíjajú rozličnou rýchlosťou, preto sa líši aj čistota ich reči. Podmienkou pre správnu artikuláciu je zdravý dozretý centrálny nervový systém dieťaťa, v rámci ktorého je potrebná dostatočná schopnosť „odozrieť“ hlásky zrakom i sluchom od rodičov alebo kamarátov, a tiež zdravé oromotorické schopnosti.

Tie predstavujú schopnosť jazyka, pier, zubov či podnebia pohybovať sa tak, aby bolo dieťa schopné správne vyslovovať jednotlivé hlásky. Niektoré deti majú problém s krátkou jazykovou uzdičkou, ktorý sa rieši buď cvičením alebo drobným chirurgickým zákrokom na ORL.

 

Vo všeobecnosti platí, že trojročnému dieťaťu by ste mali rozumieť až 75 % toho, čo hovorí. Škôlkarovi by mala rozumieť aj pani učiteľka alebo doktorka, no reč nemusí byť úplne čistá a je úplne v poriadku, keď občas máte problém rozkódovať jeho nadšenú detskú vravu.

Dieťa do troch rokov by malo zvládnuť vyslovovať hlásky n, m, p, h, t, k, neskôr sa pridávajú f, v, g, b, j, d. Sedemročný školák má zvládnuť hlásky c, s, z, dz, č, š, ž, dž a tiež problematickejšie l a r.

Najčastejšie problémy

Hoci detí s poruchami reči neustále pribúda, mnoho rodičov k detskej reči pristupuje zhovievavo a čaká, že ich potomok z toho vyrastie. Rečové chyby, ako je zajakavosť, ráčkovanie či zlá výslovnosť sú len základnými rečovými chybami, no logopéd toho zvyčajne odhalí omnoho viac. Okrem čistoty reči by si dospelí mali všímať aj kvalitu rečového prejavu, teda či dieťa dokáže prerozprávať krátky príbeh alebo zážitok a aká bohatá je jeho slovná zásoba.

Štvrtinu pacientov logopedických ambulancií trápi zlá výslovnosť. Najčastejším problémom, ktorí rečoví odborníci v dnešnej dobe riešia, je dyslália. Dieťa ťažko alebo nesprávne vyslovuje časť hlások, jeho reč je nezrozumiteľná a hovorí sa, že dieťa „hatlá“. Medzi ďalšie prípady, ktoré potrebujú zásah odborníka, je zlé skloňovanie, časovanie alebo tvarovanie slov. Dieťa má tendenciu si reč zjednodušovať, používa len krátke a útržkovité vety ako „ty hrať“, „ja jesť“.

Mám či nemám ísť k odborníkovi?

Niekedy je veľmi ťažké odhadnúť, či dieťa potrebuje pomoc alebo mu treba dopriať trochu viac času. V zásade platí, že návštevou odborníka nič nepokazíte.

Vývin artikulácie by mal byť ukončený do piatich rokov života, šesťročný drobec má mať správnu výslovnosť všetkých hlások. Ak váš škôlkar netvorí jednoduché vety, nepožíva predložky, chybne vyslovuje, šušle alebo ráčkuje, prípadne mu okolie zle rozumie, nemali by ste viac váhať.

 

Medzi varovné signály, že má dieťa problém s rečou, patrí aj nechuť drobca do rozhovoru, ktorá sa prejavuje hnevom alebo odmietaním očného kontaktu.

Pri reči sa nezameriavajte iba na jednotlivé písmenká, ale aj rozširovanie používanej slovnej zásoby. Sledujte, či vaše dieťa nezameškáva v pohybovom a kognitívnom vývoji, čo by mohlo signalizovať budúci problém s rečou.

Tieto chyby nerobte

  • Snažte sa na dieťa od začiatku hovoriť čisto, jasne a správne. Rozšírenou chybou je prihovárať sa drobcovi „maznavou“ rečou alebo používať rôzne špeciálne názvy pre okolité predmety, prípadne hovoriť v zdrobneninách.
  • Vyvíjajúci sa malý človek naopak potrebuje počuť a tiež vidieť presne artikulované hlásky, aby sa mohol pokúšať o ich napodobňovanie.
  • Príliš ambiciózni rodičia (alebo starí rodičia) zvyknú nútiť trojročníka, ktoré namiesto písmena „r“ hovorí „l“, aby povedalo slovo RYBA. Dieťa s nedostatočne vyvinutými artikulačnými orgánmi vyslovuje hlásku „r“ vzadu, čo vedie k ráčkovaniu.
  • Poruchy reči sa neoplatí podceňovať. Prvé konzultácie u logopéda môžu deti absolvovať už v prvom roku života. Dvojroční sú dnes bežnými návštevníkmi odborných ordinácií.

Ďalšie články k téme Kedy má dieťa vedieť povedať „r“? Priskorý tréning môže viesť k ráčkovaniu

O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora