ARGOGEN sprej so striebrom 125ml

Značka: B BRAUN

Argogen spray so striebrom je absorpčný prášok na exsudáty s ionizovaným striebrom v spreji.

Produkt už nie je dostupný Tento produkt je vypredaný a nie je na sklade dodávateľa

O produkte: ARGOGEN sprej so striebrom 125ml

8e852e51-59ef-40bb-8c10-4230cec32569

Hlavný popis produktu

Vlastnosti:

 • práškový sprej na báze ionizovaného striebra je vhodný na regeneráciu tkanív a hojenie rán
 • výrobok urýchlene regeneruje tkanivo, vytvára ihneď antiseptické prostredie v rane a tkanive, a odstraňuje z rán i zápaly
 • vďaka jedinečnej výrobnej technológii zostáva sterilný po celú dobu používania
 • prípravok z absorbčného minerálneho kremičitého prášku s pridaním 3% ionizovaného striebra na lokálne použitie pre vytvorenie antibakteriálneho hojivého prostredia na exsudáty a dekubity
 • regulácia exudátov vďaka vytvoreniu čistého, vlhkého, prísne antiseptického prostredia
 • ióny striebra zabraňujú mikrobiologickej kontaminácii prípravku a rany
 • významné urýchlenie regenerácie a hojenia tkaniva a kože
 • prípravok zostáva na ošetrenej oblasti a nestiera sa
 • jednoduché odstránenie pomocou slaného roztoku alebo vody
 • práškové striebro v ionizovanej podobe, n-bután, mikronizovaný zeoli
 • nie sú známe žiadne nežiaduce účinky
 • neobsahuje látky získané zo zvieracích zvyškov

Balenie:

 • 125 ml

 

NEBEZPEČENSTVO

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výronku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčíte.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122°F.

 


Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.