Dr. Max je Mastercard Lekáreň roka 2020

21. 4. 2021 · 3 minúty na prečítanie

Bratislava 21. apríla 2021 – Silná lojalita, vysoká zapamätateľnosť a celková dôvera zákazníkov rozhodli o tom, že Dr. Max sa stal najlepším obchodníkom v kategórii lekárne. O zisku prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka 2020 rozhodol nezávislý reprezentatívny prieskum.


Dr. Max sa umiestnil v kategórii Mastercard Lekáreň roka na 1. mieste z 8 hodnotených obchodníkov, pričom je vo svojej kategórii jednotkou vo všetkých sledovaných parametroch. V porovnaní so všetkými 185 hodnotenými spoločnosťami nezávisle od kategórie obsadil Dr. Max 4. miesto. Kategória Mastercard Lekáreň roka bola zaradená do prieskumu v ročníku 2020 prvýkrát.

„Naša práca, teda starostlivosť o to najcennejšie, čo ľudia majú, ich zdravie, je postavená na dôvere a odbornom prístupe. Rovnakou prioritou je pre nás aj kvalita ponúkaného sortimentu. Tak pri vlastnej značke, ako aj pri spoluprácach s obchodnými partnermi. Za prejavenú dôveru našim zákazníkom ďakujem. Úprimne si ich spätnú väzbu a lojalitu vážim. Rovnakou dôležitosťou však ďakujem aj svojim kolegyniam a kolegom za ich profesionálny prístup v našich lekárňach, pretože bez ich pričinenia by bol výsledok iba čiastkový,“ uviedol Jan Žák, výkonný riaditeľ Dr. Max Slovensko.

Víťazi sortimentných kategórií boli vybraní na základe reprezentatívneho výskumu realizovaného nezávislou výskumnou agentúrou, ktorá vo februári 2021 oslovila 1 000 respondentov vo veku 15 – 69 rokov. Pri vyhodnotení výsledkov boli zohľadnené dve skupiny faktorov – faktory pozície na trhu (zapamätateľnosť firmy, lojalita zákazníkov) a faktory dôvery zákazníkov (ochota odporučiť prevádzku, ochota opakovane nakúpiť, naplnenie očakávaní od nákupu v prevádzke a odlišnosť od konkurencie). „Sieť lekární Dr. Max zvíťazila v kategórii Mastercard Lekáreň roka predovšetkým vďaka tomu, že bodovala v parametri zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 77 % respondentov nakupujúcich sortiment. Zákazníci lekární Dr. Max deklarujú tiež najvyššiu mieru lojality v kategórii. Podiel zákazníkov, pre ktorých je lekáreň Dr. Max hlavným nákupným miestom pre daný sortiment, je 74 %. Aj z hľadiska súhrnného indexu dôvery zákazníkov je Dr. Max na prvom mieste,“ komentoval výsledky výskumu Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre Českú republiku a Slovensko.

Prvýkrát bol vyberaný tiež obchodník, ktorý najlepšie reaguje na udalosti okolo pandémie, ako napríklad lepšie/rýchlejšie prispôsobuje sortiment alebo vzhľad priestoru, zlepšuje služby zákazníkom v súvislosti s vládnymi nariadeniami a podobne. Dr. Max je v tomto ohľade takisto najlepšie hodnoteným obchodníkom vo svojej kategórii.

Mastercard Obchodník roka je prestížne ocenenie najlepších obchodníkov v jednotlivých kategóriách maloobchodu. V tomto roku sa uskutočnil už ôsmy ročník tejto súťaže. Počas tohto obdobia si Mastercard Obchodník roka vydobyl veľkú mediálnu publicitu i rešpekt medzi samotnými obchodníkmi. Viac informácií o súťaži Mastercard Obchodník roka vrátane prehľadu všetkých kategórií nájdete na webových stránkach www.obchodnik-roka.sk.