Dr. Max Group je pripravená na ďalší rast

6. 7. 2022 · 2 minúty na prečítanie

Bratislava 6. júla 2022 – Dr. Max Group, ako popredný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti združujúci viac ako 2 300 lekární v Európe, úspešne zavŕšil komplexné refinancovanie svojho bankového dlhu. Výsledkom je, že spoločnosť získala ďalšie prostriedky na plánovaný strategický rast, a to v celkovej výške až 940 miliónov EUR. Úspešné refinancovanie je odrazom výbornej ekonomickej kondícienašej spoločnosti, ale aj výsledkom zásadného potenciálu rastu celej skupiny v budúcnosti. Aj vďaka tejto finančnej operácii máme dostatočné finančné prostriedky na ďalší rozvoj a zdokonaľovanie našej zavedenej omni-channelovej stratégie. Tá pozostáva z neustáleho zvyšovania komfortu a dostupnosti pre našich pacientov a zákazníkov, ktorí naše služby už teraz každodenne oceňujú,“ komentuje Thomas Bornemann, finančný riaditeľ Dr. Max Group. 
  
Financovanie zabezpečovala a koordinovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky spolu s Komerční banka, a.s. a tiež skupina ďalších 14 bánk. Tento náročný a komplexný obchod bol realizovaný v priebehu šiestich týždňov, čo je možné pre transakciu tohto typu a objemu vnímať ako mimoriadne podnikavý a úspešne zvládnutý časový rámec. Pri realizácii bankovej operácie využil lekárenský holding poradenstvo a právnu podporu renomovaných spoločností ako Dentons Bratislava, AK Evan alebo White & Case Praha. 

Značka Dr. Max je symbolom popredného poskytovateľa lekárenskej starostlivosti nie len u nás, ale aj v širšej strednej Európe. V každej krajine, kde skupina pôsobí, sa Dr. Max zameriava na zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, ktorá pozostáva z vysokej odbornej spôsobilosti ľudí, širokého sortimentu liekov a v neposlednom rade z množstva kvalitných služieb, ktoré denne poskytuje. Dr. Max Group pôsobí v 8 krajinách a je európskou trojkou v poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Skupinu dnes tvorí viac ako 2 300 lekární. Zamestnáva viac ako 16 500 ľudí.