Sme hrdý partner projektu Študentská osobnosť Slovenska

Cieľom projektu je vyzdvihnúť a predstaviť výnimočných študentov z rôznych vedných odborov, študujúcich na slovenských vysokých školách a doktorandov z vedeckých pracovísk SAV. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andreja Kiska.

Víťazkou ročníka 2016/2017 v kategórii Lekárske vedy a farmácia sa stala MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave. Odborná porota ocenila jej výskum, ktorý pomáha pacientkam s rizikovým tehotenstvom. Už asi 160 z nich vďaka jej práci v oblasti monitorovania hemostázy priviedlo na svet vytúžené dieťatko.

Všetkým laureátom v Prezidentskom paláci slávnostne zablahoželal prezident SR Andrej Kiska. Pozvanie na stretnutie prijal aj Jan Žák, generálny riaditeľ lekární Dr. Max Slovensko, ktorý rovnako pogratuloval oceneným víťazom a zaprial im veľa úspechov do budúcnosti.

Súťaž je projektom neziskovej organizácie Junior Chamber International – Slovakia, ktorá sa venuje podpore vzdelávania a podnikania mladých ľudí na území Slovenska. Podporu vzdelávania mladých považujeme v spoločnosti Dr. Max za jednu z kľúčových aktivít v našom programe spoločenskej zodpovednosti. Teší nás, že máme tú česť byť pravidelným partnerom súťaže Slovenská osobnosť Slovenska, v kategórii Lekárske vedy a farmácia. „Dlhoročnú  spoluprácu na projekte si veľmi vážim a som poctený, že spoločnosť Dr. Max je exkluzívnym partnerom kategórie Lekárske vedy, farmácia. Za svoju 14-ročnú históriu projekt ukázal, že aj v tejto kategórii sú výnimoční študenti, respektíve doktorandi v rámci Slovenskej akadémie vied, ktorých každoročne ocení aj prezident SR Andrej Kiska,“ Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko.

Podpora mladých ľudí je naša priorita

Podpora vzdelávania a študentov je zakorenená v našej DNA. Sme hrdí, že môžeme byť partnerom pestrej škály škôl či študentských organizácii na ďalších súťažiach, projektoch, odborných konferenciách, ale aj kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.

Je nám cťou byť partnerom Slovenského spolku študentov farmácie, ktorý si v rámci projektu Kto je to farmaceut, dáva za hlavný cieľ šíriť povedomie o poslaní farmaceuta a jeho prínose pre celú spoločnosť. V rámci nášho programu spoločenskej zodpovednosti sme aj partnerom na poli zamestnávania, pričom sa aktívne zúčastňujeme podujatí ako sú Kariérne dni farmaceutov Bratislava, Dní pracovných príležitostí Košice či Job Fair Brno.

Taktiež poskytujeme možnosť študentom farmácie, aby absolvovali odbornú prax v jednej z našich 68 výučbových lekární. Podieľame aj na spolupráci so strednými zdravotníckymi školami, ktoré vychovávajú budúcich farmaceutických laborantov. Organizujeme Kariérne laboratórium, v ktorom radíme ako napríklad napísať dobrý životopis, motivačný list, čo znamená reč tela alebo ako uspieť na pracovnom pohovore. Pre študentov farmácie 3. a 4. ročníka máme zase k dispozícii Trainee program. V podpore mladých absolventov a študentov vidíme jednoducho veľký zmysel, ale najmä našu prirodzenú zodpovednosť na ich ďalšej profesionálnej ceste po skončení štúdií.

Za množstvo podporných aktivít so školami a študenti patrí veľká vďaka našej kolegyni a špecialistke oddelenia ľudských zdrojov Eve Čepanovej, ktorá je srdcom aj dušou všetkých našich spoluprác a partnerstiev smerom k študentom.