Dr. Max pre stredné školy

Aktívne sa podieľame aj na spolupráci so strednými zdravotníckymi školami, ktoré vychovávajú budúcich farmaceutických laborantov. V tomto roku sme sa predstavili študentom SZŠ v Michalovciach, Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre a Trnave. Budúci farmaceutickí laboranti mali možnosť dozvedieť sa viac o našich lekárňach, o ponuke benefitov a zároveň sme im bližšie priblížili prácu farmaceutického laboranta v našich lekárňach. Na záver prednášky si študenti samy zmerali hladinu glukózy v krvi.