Nástup do škôlky: Ako naň pripraviť seba aj dieťa?

3. 5. 2024 · 4 minúty na prečítanie

Čaká vás čoskoro nástup dieťaťa do škôlky? Pozrite sa, odkedy by dieťa malo chodiť do škôlky, ako ho do nej prihlásiť a ako sa spoločne na tento veľký krok pripraviť.

Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Nástup do škôlky: Ako naň pripraviť seba aj dieťa?

Nástup dieťaťa do škôlky je veľká vec. Pre dieťa predstavuje nielen nové dobrodružstvo a nové kamarátstva, ale aj výstup z komfortnej zóny a zvykanie na nové pravidlá. A pre vás ako rodičov môže ísť o krok mimo vášho obvyklého rytmu. Je to chvíľa zmiešaných pocitov: hrdosti, ale aj obáv z toho, ako to zvládne. V tomto článku sa pozrieme na to, čo potrebujete vedieť pred nástupom vášho dieťaťa do škôlky. Prečítajte si naše tipy, ako sa pripraviť na tento dôležitý moment nielen pre vaše dieťa, ale aj pre vás.

Od akého veku je škôlka povinná?

Mnohí rodičia si kladú otázku, od akeho veku je ich dieťa povinné navštevovať materskú škôlku. Na Slovensku je povinná predprimárna výchova, čiže návšteva škôlky, pre deti od 5 rokov. Toto pravidlo platí od roku 2020, kedy zákon stanovil, že všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31. augusta daného roku, musia byť zapísané do materskej školy. Cieľom tohto nariadenia je lepšie pripraviť deti na nástup do základnej školy.

Ako podať žiadosť a čo k nej budete potrebovať?

Rodičia by mali vyplniť prihlášku alebo žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy potrebujete poskytnúť nasledujúce osobné informácie dieťaťa:

 • Meno, priezvisko a rodné priezvisko, ideálne v podobe ako je uvedené na rodnom liste.
 • Dátum a miesto narodenia.
 • Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa zvyčajne zdržiava, ak to nie je adresa trvalého pobytu.
 • Rodné číslo.
 • Štátna príslušnosť, národnosť a materinský jazyk.

Ďalej je potrebné uviesť údaje o zákonných zástupcoch:

 • Titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko.
 • Adresa bydliska a typ pobytu.
 • Kontakt pre účely komunikácie.

Žiadosť môžete zaslať viacerými spôsobmi:

 • osobne,
 • poštou,
 • kuriérom na adresu školy,
 • e-mailom poslať naskenované tlačivo.

K žiadosti o prijatie do materskej školy je nevyhnutné priložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vystaví všeobecný lekár. Na samotnom zápise dieťa nemusí byť prítomné.

dieťa sa hrá s hračkami

Kedy sa dozviete, či bolo dieťa do škôlky prijaté?

Riaditeľ alebo riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o tom, či bude dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna toho istého kalendárneho roka, kedy sa školský rok začína.

Tipy, ako pripraviť seba aj dieťa na nástup do škôlky

Pripravte na to dieťa v predstihu

Hovorte so svojím dieťaťom o materskej škole už niekoľko týždňov alebo mesiacov pred nástupom. Opisujte, čo môže očakávať, a vyzdvihnite všetky pozitívne veci, ktoré vďaka škôlke zažije: noví kamaráti, zábavné aktivity a veľa dobrodružstva.

Navštívte s dieťaťom materskú školu

Ak je to možné, skúste materskú školu spoločne navštíviť ešte pred samotným nástupom. Umožnite dieťaťu zoznámiť sa s prostredím, učiteľmi a možno aj s budúcimi spolužiakmi.

Nastavte rutinu

Pred začiatkom školy začnite s rutinou podobnou tej, v ktorej budete pokračovať aj po nástupe do škôlky. Ide, napríklad, o pravidelné časy na spanie a vstávanie, ako aj stravovacie návyky.

Hovorte o svojich pocitoch

Je prirodzené cítiť sa pred veľkými zmenami trochu nervózne. Hovorte s dieťaťom o tom, ako sa cítite, a dovoľte aj jemu vyjadriť svoje pocity.

Pripravte všetko potrebné

Uistite sa, že máte všetky potrebné školské potreby, ako sú batoh, občerstvenie a prípadne školské pomôcky. Deň pred nástupom do školy skontrolujte, či máte všetko pripravené, aby ráno prebiehalo pokojne a bez zbytočného stresu.

otec s dieťatom pred škôlkou

Ako zvládnuť situáciu, ak dieťa nechce ísť do škôlky?

Niekedy sa môže stať, že dieťa odmieta ísť do škôlky. Skúste zistiť, prečo vaše dieťa nechce ísť do škôlky. Možno má strach z neznámeho, obáva sa, že bude bez vás, alebo má nejaké konkrétne obavy z nového prostredia či ľudí. Keď poznáte dôvod, môžete lepšie riešiť jeho obavy.

Uisťujte dieťa o svojej láske a podpore. Hovorte mu, že je prirodzené cítiť sa nervózne pri nových situáciách, ale že veríte, že to zvládne a bude sa tam cítiť dobre. Rozprávajte o zábavných veciach, ktoré sa v škôlke robia, ako sú hry, spoločné aktivity a noví kamaráti. To môže vzbudiť v dieťati zvedavosť a záujem. Spolupracujte aj so škôlkou. Informujte učiteľov o obavách a potrebách vášho dieťaťa. Keďže tieto situácie veľmi dobre poznajú, môžu vám poskytnúť užitočné rady alebo prispôsobiť prístup k vášmu dieťaťu.

smutné dieťa na lavičke

Ďalšie články k téme Nástup do škôlky: Ako naň pripraviť seba aj dieťa?

 • Prvé dni života bábätka sú spojené najmä s krásnymi pocitmi. Ale taktiež s obavami, aby bol drobec zdravý a v poriadku. Preto je to najmä pre rodičov často ťažké, ak už hneď po narodení trpí novorodeneckou žltačkou.
 • Najčastejšie letné úrazy a ochorenia u detí

  Najčastejšie letné úrazy a ochorenia u detí

  · 7 minút na prečítanie
  Počas letných mesiacov sa zvyšuje riziko úrazov a detských ochorení. Znáte správne postupy prvej pomoci pre vaše dieťa, na čo si treba dávať pozor pri poskytovaní liečby a kedy je nutné vyhľadať lekársku pomoc?
 • Ste pripravení na začiatok školského roka?

  Ste pripravení na začiatok školského roka?

  · 5 minút na prečítanie
  Či už máte doma prváka alebo skúseného školáka, nástup do školy sa vždy spája s množstvom povinností. Nenechávajte si ich na poslednú chvíľu – poradíme vám, čo budete zaručene potrebovať.
O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora