Podporujeme Ligu proti rakovine: Symbol zbierky Dňa narcisov môžu ľudia získať aj v online lekárni

25. 4. 2022 · 3 minúty na prečítanie

Bratislava 25. apríla 2022 – Liga proti rakovine, ktorá už viac ako dve dekády organizuje verejne - prospešnú zbierku Deň narcisov, získala nového partnera. Prispieť na podporu onkologických pacientov môže verejnosť počas tohtoročnej zbierky aj zakúpením virtuálneho narcisu v online lekárni Dr. Max.


Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Dňa 28. apríla je Deň narcisov. Liga proti rakovine spolu s Dr. Max organizuje aj online zbierku formou kúpy virtuálneho narcisu - symbolu podpory ľudí s rakovinou. Ľudia ho môžu získať priamo cez e-shop drmax.sk. Prispieť je tento rok možné rôznorodými formami v prípade, že nestretnete dobrovoľníka v uliciach.

„Starostlivosť o zdravie ľudí je našim každodenným poslaním, aj preto si plne uvedomujeme, aký zložitý a vyčerpávajúci je život so zdravotným hendikepom či vážnym ochorením. A nie len pre samotného pacienta, ale aj jeho najbližších. Preto sme k partnerstvu s Ligou proti rakovine a podpore Dňa narcisov pristúpili s úprimným nadšením a intenzívnym nasadením. Internetovú lekáreň - eshop drmax.sk navštívia denne tisíce zákazníkov, ktorým ponúkame priestor vyjadriť solidaritu novou formou. V prípade záujmu ponúkame ľuďom podporiť zbierku Deň narcisov nákupom virtuálneho narcisu, čím prispejú na pomoc a starostlivosť pre osoby s onkologickým ochorením. Veríme v úspech tejto modernej formy. A to aj napriek tomu, že sa po dvojročnej, pandémiou spôsobenej vynútenej prestávke, vracia verejná zbierka 28. apríla, aj späť do ulíc miest a obcí,“ vysvetľuje zmysel podpory Dňa narcisov Andrej Križan, komerčný riaditeľ lekární Dr. Max na Slovensku.

Cena 1 narcisu je 3 € a do košíka v eshope je možné pridať ľubovoľný počet narcisov. Verejnosť môže prispievať od 21. 4. až do 6. 5. 2022. Výťažok od zákazníkov Dr. Max poukáže v plnej výške formou daru Lige proti rakovine po ukončení zbierky. „Veľmi ďakujeme našim partnerom za ich ochotu podpory - všetci sú mimoriadne dôležitou súčasťou Dňa narcisov, bez nich by tento deň nemohol byť v takom rozsahu a intenzite. Uvedomujeme si, že sú okolo nás udalosti, ktoré svojou vážnosťou a dôsledkami predčia všetko. Potrebujeme však nádej a vieru, že i v meniacom sa svete sú aj na Slovensku hodnoty, na ktorých možno stavať a ku nim spolupatričnosť, ľudská vzájomnosť a pomoc nepochybne patria. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí na toto nezabúdajú a spomenú si i 28. apríla - na Deň narcisov," hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.