COVID-19 Antigénový test FLOW FLEX - na výter z nosa

1×1 ks, antigénový covid-19 test

Značka: FLOWFLEX
4.9

FlowFlex SARS-CoV-2 antigénový samodiagnostický test.

1,79
Nakúpte ešte ďalšie produkty a získajte dopravu ZADARMO. 19,90 €

O produkte: COVID-19 Antigénový test FLOW FLEX - na výter z nosa 1×1 ks, antigénový covid-19 test

X52763 ADC

 

 

Test sa používa na:

Rýchly antigénový test na detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke anteriórneho výteru z nosa (z prednej časti nosa). Test je určený na použitie samotným pacientom (na samodiagnostiku). Test je účinným diagnostickým nástrojom aj pre nový variant ochorenia COVID-19, ERIS, EG.5 – potvrdené výrobcom.
Kľúčové vlastnosti

Rýchly diagnostický test - výsledok do 15 min

Spoľahlivý - citlivosť: 97%, špecifita >99%

Detekcia variantu OMICRON

Len 2,5 cm aplikácia do nosa.


Spôsob použitia

Umyjú sa alebo sa vydezinfikujú ruky. Pred začiatkom testu sa uistí, že ruky sú suché. Pred použitím testu je potrebné si prečítať návod. Skontroluje sa dátum exspirácie vytlačený na fóliovom vrecku s kazetou. Otvorí sa vrecko. Skontroluje sa, či na kazete je vidno okienko výsledkom a jamku na vzorku.
Postup testu

 • 1. Otvorí sa skúmavka s extrakčným pufrom.
 • 2. Skúmavka sa vloží do otvoru na krabičke.
 • 3. Otvorí sa obal s tyčinkou na výter. Výstraha: Nedotýkať sa absorpčného konca tyčinky rukami.
 • 4. Zasunie sa celý absorpčný koniec tyčinky do nosovej dierky. Jemným otáčaním sa tyčinka zasunie maximálne 2,5 cm od okraja nosovej dierky.
 • 5. Tyčinkou sa 5-krát otočí a dotýka sa pri tom vnútornej strany nosovej dierky. Tyčinka sa vytiahne a zasunie do druhej nosovej dierky. Opakuje sa krok 4.
 • 6. Tyčinka sa vyberie z nosovej dierky.
 • 7. Tyčinka sa zasunie do skúmavky a 30 sekúnd sa ňou pohybuje.
 • 8. Tyčinka sa 5-krát otočí a stláča sa pri tom skúmavka.
 • 9. Stlačí sa skúmavka a vytiahne sa tyčinka.
 • 10. Kvapkadlo sa pevne priskrutkuje na skúmavku s extrakčným pufrom. Poriadne sa premieša vírením alebo ťukaním na dno skúmavky.
 • 11. Zo skúmavky sa jemne vytlačia 4 kvapky roztoku do jamky na vzorku.
 • 12. Výsledok sa odčíta po 15-30 minútach. Po 30 minútach sa už výsledok neodčítava.Upozornenie

Pred a počas testu nejedzte, nepite a nefajčite. Ak náhodou dôjde ku kontaktu extrakčného pufra s pokožkou alebo očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte ošetrenie. Nedodržanie pokynov v príbalovej informácii môže mať za následok nepresný výsledok testu. Pri krvácaní z nosa neodoberajte vzorku. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. Test nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vrecku. Všetky použité testy, nástroje a potenciálne kontaminovaný materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.