Septoderm spray

1×250 ml, dezinfekcia

Značka: SEPTODERM

Tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na báze kombinovaného účinku alkoholov a KAS, určený pre dezinfekciu kože pomocou postreku. Vhodný pre dezinfekciu kože pred vpichmi a malými zákrokmi porušujúcimi integritu kože.

7,29
Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: Septoderm spray 1×250 ml, dezinfekcia

X42669 ADC

Tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na báze kombinovaného účinku alkoholov a KAS, určený pre dezinfekciu kože pomocou postreku. Vhodný pre dezinfekciu kože pred vpichmi a malými zákrokmi porušujúcimi integritu kože.

Spôsob použitia

Prípravok sa používa neriedený. Dezinfikovaná časť pokožky sa dostatočne namočí postrekom a prípravok sa nechá pôsobiť do zaschnutia. Minimálne 15 s alebo do 1 min.

Upozornenie: Len na profesionálne použitie. Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí! Uchovávajte mimo doahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte hmlu. Zabráňte uvoľoňeniu do životného prostredia.

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.