PRIMA HomeTest Vitamín D Test

1×1 set

Samodiagnostický rýchlotest pre stanovenie hladiny vitamínu D zo vzorky krvi získanej pichnutím do prsta.
Na sklade v eshope
12,49
Doprava zadarmo nad 19,90 €

O produkte

P2210A ADC

Spôsob použitia

Pri používaní sa postupuje podľa priloženého návodu.
1) Umyjú sa ruky mydlom a opláchnu sa čistou teplou vodou.
2) Vrecko sa pred otvorením vytemperuje na izbovú teplotu. Otvorí sa vrecko, vyberie sa testovacia kazeta a položí sa na čistý a rovný povrch. Vyberie sa kvapkadlo, injekčná liekovka s pufrom, sterilná lanceta a alkoholový tampón a umiestnia sa blízko ku testovacej kazete.
3) Uvoľnené viečko lancety sa opatrne stiahnie a zlikviduje.
4) Pomocou priloženého liehového tampónu sa očistí špička prsta prostredníka alebo prstenníka ako miesto vpichu. Nechá sa vyschnúť na vzduchu.
5) Stlačí sa lanceta na strane, odkiaľ bol uzáver vyňatý; hrot sa po použití automaticky a bezpečne zasunie. Masíruje sa ruka bez toho, aby dotyku miesta vpichu, masírovaním ruky ku končekom prsta prostredníka alebo prstenníka, ktorý sa má prepichnúť.
6) Ruka sa drží dole a masíruje sa koniec, ktorý bol vpichnutý, aby sa získala kvapka krvi.
7) Kapilára sa priloží do kontaktu s krvou. Krv zmigruje do kapilárneho kvapkadla po rysku vyznačenú na kapilárnom kvapkadle. Ak krv nedosahuje vyznačenú čiaru, môže sa znova masírovať prst, aby sa získalo viac krvi. Zabráni sa tvorbe vzduchových bublín.
8) Stlačením hlavičky kvapkadla sa uvoľní odobratá krv do jamky na vzorku (S) v kazete.
9) Počká sa, kým sa krv v jamke úplne nerozpustí. Odskrutkuje sa uzáver fľaše s roztokom a pridajú sa 2 kvapky roztoku do jamky pre roztok (B) a spustí sa časovač.
10) Počká sa, kým sa objavia farebné čiarky. Výsledky sa pozrú o 10 minút. Porovná sa intenzita čiary T s „farebnou kartou vitamínu D“ dodanou so súpravou, aby sa zistila hladina vitamínu D. Výsledok po 20 minútach už nebude spoľahlivý.

Upozornenie: Nejedzte, nepite a nefajčite v oblasti, kde sa manipuluje so vzorkami alebo súpravami. Skladujte na suchom mieste pri teplote 2-30°C, vyhýbajte sa miestam s nadmernou vlhkosťou. Ak je fóliový obal poškodený alebo bol otvorený, nepoužívajte ho. Test musí až do použitia zostať v zapečatenom vrecku. Nezamrazujte. Test použite iba raz. Nerozoberajte a nedotýkajte sa testovacieho okienka testovacej kazety. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.


Upozornenie: obrázky slúžia len na informačné účely.