ODKLAD ŽREBOVANIA (0)

Vážení súťažiaci,

mimoriadna situácia, s ktorou sú spojené celoplošné opatrenia zavedené na Slovensku sa dotkli aj našej spotrebiteľskej súťaže „Hrajte o 5x ŠKODA SCALA“.

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu opatrení prijatých na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, sme boli nútení odložiť termín žrebovania výhercov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 17.3.2020, na zatiaľ neurčitý termín. Dôvodom sú najmä Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdraviaa Odporúčanie Prezídia Notárskej komory SR o dočasnom uzatvorení prevádzok notárskych úradov, obe účinné od 16.3.2020.

Vzhľadom na uvedené momentálne nemáme možnosť uskutočniť žrebovanie výhercov v súlade so štatútom súťaže za prítomnosti notára. Zabezpečenie objektívnosti žrebovania prostredníctvom notára je našou prioritou, preto sme sa rozhodli, že žrebovanie výhercov všetkých výhier (5x automobil ŠKODA SCALA, 500x lekárnička do auta, 500x balíček výživových hodnôt) uskutočníme až po odpadnutí tejto prekážky, hneď, ako to bude možné.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, zdravie je však u nás vždy na prvom mieste. O novom termíne žrebovania Vás samozrejme budeme včas informovať e-mailom a na tejto stránke

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Dr.Max