Ocenenia

Dr.Max sa stal najdôveryhodnejšou a najobľúbenejšou značkou s najlepším pomerom ceny a kvality. Ďakujeme.

Zákazníci hovoria, že sme najlepší. Dr.Max získal v uplynulom období vo viacerých verejných prieskumoch, ktoré zisťovali preferenciu značiek u spotrebiteľov alebo sledovali zákaznícku skúsenosť. Zhrňme si teraz tie kľúčové. 

Prvým je ocenenie Najdôveryhodnejšia značka roka 2021, ktoré sme získali už tretíkrát v rade. Dr.Max dominoval v kategórii Predajcovia liekov. Toto ocenenie vychádza z hodnotenia samotných spotrebiteľov, ktorí vyberajú tých najlepších v celkovo 68 kategóriách. Víťazom môže byť pritom iba jedna značka v danej kategórii. Aj tentoraz hodnotilo 2 000 respondentov v rôznych vekových skupinách, ktorí žijú v rôzne veľkých obciach.

Druhé veľmi významné ocenenie, a to z viacerých pohľadov, sa nám dostalo od spoločnosti KPMG, ktorá patrí do tzv. veľkej štvorky. Patrí medzi svetovo uznávané audítorské spoločnosti poskytujúce služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. KPMG zostavuje rebríček najobľúbenejších značiek na Slovensku na základe sofistikovaného online prieskumu zákazníckej skúsenosti založenej na šiestich pilieroch. Do prieskumu za rok 2021 sa zapojilo viac ako 2 500 respondentov z celého Slovenska, ktorí hodnotili zákaznícku skúsenosť vo viac ako 130 spoločnostiach z 9 sektorov. Dr.Max sa v tomto prieskume objavil prvýkrát a hneď získal cenu NOVÁČIK ROKA. Celkovo sme skončili medzi TOP 10 spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku. Konečné poradie a výsledky prieskumu vrátane podrobnejšej štúdie bude KPMG zverejňovať už v týchto dňoch. O konkrétnom umiestnení a mimoriadnom úspechu vás budeme, samozrejme, s radosťou ešte detailnejšie informovať


Ďalším ocenením, je BEST BUY AWARDS 2021/2022, ktoré sme si vyslúžili na základe prieskumu realizovaného zoskupením ICERTIAS – International Certification Association. Ocenenie za najlepší pomer ceny a kvality v kategórii Maloobchodný reťazec lekární sme získali tak v celkovom hodnotení, ako aj na základe výsledkov prieskumu realizovaného na špecifickej vzorke respondentov z Generácie Y, tzv. mileniálov (ľudia narodení v rokoch 1980 – 1995). A to je dôležité najmä z pohľadu nášho ďalšieho rozvoja a rastu.

Posledným, no nie menej dôležitým, je víťazstvo v kategórii MastercardLekáreň roka 2021. Mastercard Obchodník roka je prestížne ocenenie najlepších obchodníkov v jednotlivých kategóriách maloobchodu. Víťazi sortimentných kategórií boli vybraní na základe reprezentatívneho výskumu realizovaného nezávislou výskumnou agentúrou, ktorá oslovila 1 000 respondentov vo veku 15–69 rokov. Pri vyhodnotení výsledkov boli zohľadnené dve skupiny faktorov – faktory pozície na trhu (zapamätateľnosť firmy, lojalita zákazníkov) a faktory dôvery zákazníkov (ochota odporučiť predajňu, ochota k opakovanému nákupu, naplnenie očakávaní od nákupu v predajni a odlišnosť predajne od konkurencie). 


Všetky ocenenia a výsledky pre nás znamenajú veľmi veľa. Sú vyjadrením a potvrdením našej oddanej práce. A zároveň sú záväzkom do budúcna, ktorý hovorí o tom, že musíme neustále pracovať na tom, aby sme našim zákazníkom prinášali tú najlepšiu kvalitu a starostlivosť.