HOBBY Elstein Radiator keram.infračer.tmavý žiarič 100W

Značka: HOBBY

Pre starostlivosť o plazy a hmyz. Má dlhú životnosť - až 8 000 operačných hodín. Vyhrievač sa veľmi rýchlo zohreje: 8-10 min. Typická teplota vyhrievačov Elstein IOT/75 a IOT/90 je medzi 290 C a 490 °C. Počas používania musí byť vyhrievač umiestnený a použitý len v žiaruvzdorných zariadeniach a s E27 porcelánovou alebo kovovou klietkou okolo vyhrievača - vyhnete sa tak možnému nebezpečnému kontaktu s ohrievačom. Počas činnosti treba zabezpečiť dobré prúdenie vzduchu. Vyhrievač nesmie v studenom stave prísť do kontaktu s vlhkosťou a parou - počas nasledovného zohrievania sa môže dôjsť k poškodeniu povrchu vyhrievača. Elektrické zapojenie smie robiť len odborník. Poškodený vyhrievač by ste mali ihneď vymeniť. Výmenu robte len vtedy ak ste si istý že je výrobok odpojený z elektrickej siete. Chráňte ohrievač od nárazov, úderov a vlhkosti. Výrobca a ani distribútor nie sú zodpovedný za prípadné škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

36,60

O produkte: HOBBY Elstein Radiator keram.infračer.tmavý žiarič 100W

7c905880-7fce-458a-916a-6cfeb40202e6

Hlavný popis produktu

Pre starostlivosť o plazy a hmyz. Má dlhú životnosť - až 8 000 operačných hodín. Vyhrievač sa veľmi rýchlo zohreje: 8-10 min. Typická teplota vyhrievačov Elstein IOT/75 a IOT/90 je medzi 290 C a 490 °C. Počas používania musí byť vyhrievač umiestnený a použitý len v žiaruvzdorných zariadeniach a s E27 porcelánovou alebo kovovou klietkou okolo vyhrievača - vyhnete sa tak možnému nebezpečnému kontaktu s ohrievačom. Počas činnosti treba zabezpečiť dobré prúdenie vzduchu. Vyhrievač nesmie v studenom stave prísť do kontaktu s vlhkosťou a parou - počas nasledovného zohrievania sa môže dôjsť k poškodeniu povrchu vyhrievača. Elektrické zapojenie smie robiť len odborník. Poškodený vyhrievač by ste mali ihneď vymeniť. Výmenu robte len vtedy ak ste si istý že je výrobok odpojený z elektrickej siete. Chráňte ohrievač od nárazov, úderov a vlhkosti. Výrobca a ani distribútor nie sú zodpovedný za prípadné škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.

Kategórie produktov