Kým si nepichám inzulín, nie je to vážne. Omyl

30. 1. 2023 · Mgr. Soňa Štefániková · 10 minút na prečítanie
 • cukrovka
 • diabetes
 • život diabetika
 • inzulín
Mýty o diabete

Cukrovka nebolí, ale môže byť zodpovedná za zlyhávanie obličiek či amputáciu končatín. Skorá diagnostika a správne zvolená liečba spojená s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelné kontroly hodnôt glukózy v krvi spolu so správnou výživou dokážu zabrániť vážnym komplikáciám diabetu alebo ich významne oddialiť. 

Ako si všimnúť prediabetes?

Niektorí ľudia môžu nadobudnúť pocit, že pokiaľ si nepichajú inzulín, ich cukrovka nemusí byť vážna. Vedzte však, že je to mýtus. Bez ohľadu na to, či inzulín pacient užíva, komplikácie spojené s týmto ochorením sa stále môžu dostaviť. K liečbe inzulínom sa pristupuje aj v prípade diabetes mellitus 2.typu, ak zlyhala liečba perorálnymi antidiabetikami, kedy ani pomocou ich maximálnej dávky nie je docielená uspokojivá kompenzácia cukrovky. Žiaden typ diabetu nesmie byť braný na ľahkú váhu. Vždy hrozia komplikácie, ktoré je možno minimalizovať, ak dodržiavate všetky odporúčané liečebné opatrenia. 

Pokiaľ cukrovka nie je dostatočne a správne liečená, môže výrazne skrátiť očakávanú dĺžku života. Okrem akútnych komplikácii, ako napríklad diabetická kóma, patrí cukrovka medzi hlavné rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení. Môže spôsobiť stratu zraku, zlyhania obličiek ba až amputáciu dolných končatín. Výnimkou nie sú ani poškodenia nervov či postihnutia ciev. A platí to pri oboch typoch diabetes mellitus.

 Riziká pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému

Pri cukrovke dochádza k ateroskleróze, teda ochorenie tepien, pri ktorom sa do poškodenej cievnej steny ukladajú tukové látky, najmä cholesterol. Priesvit cievy sa tým zužuje, čo obmedzuje prietok krvi. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná ak postihuje tepny srdca, mozgu, dolných končatín či aortu. Cievy sa postupne zužujú, uzatvárajú a jednotlivé orgány nie sú dostatočne prekrvené. Najčastejšie býva postihnuté srdce. Ak dôjde k uzavretiu srdcových ciev, hovoríme o infarkte myokardu, ktorý predstavuje život ohrozujúci stav. Ischémia (nedokrvenie) srdca sa prejavuje bolesťami, pocitom tlaku na hrudníku. Zvlášť u diabetikov nie sú tieto bolesti vždy prítomné, a tak môže pacient prekonať infarkt bez toho, aby o tom vedel. Postupne sa môžu zužovať aj cievy v dolných končatinách. Ischemická choroba dolných končatín sa prejavuje bolesťou v lýtkach pri rýchlej chôdzi alebo v noci. Ateroskleróza sa rýchlo rozvíja v prítomnosti rizikových faktorov, medzi ktoré patrí cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, obezita, fajčenie, nadmerný stres, sedavý životný štýlRiziká pri diabete

Poškodenie malých ciev

Pôsobenie dlhodobo zvýšenej glykémie sa prejavuje predovšetkým v bunkách, kde je prenos glukózy zabezpečený nezávisle od vplyvu inzulínu. Priamou príčinou cukrovky tak vzniká ochorenie, ktoré sa nazýva diabetická nefropatia. Tá postihuje 30 až 40 % všetkých pacientov. Poškodenie obličiek nevzniká náhle, ale rozvíja sa postupne v rozmedzí 10 - 15 rokov od prvého diagnostikovania cukrovky, po prejavy ochorenia obličiek. Najčastejším dôvodom nefropatie je nedostatočne kontrolovaný diabetes mellitus.

V rámci prevencie je dôležitá pravidelná kontrola mikroalbuminúrie, malých častíc proteínov v moči, ktoré telo vylučuje v zvýšenom množstve pri vysokej hladine krvnej glukózy. Tá spôsobuje vápenatenie ciev v obličkách, ktoré poškodzuje aj malé cievy. Ďalším dôležitým faktorom prevencie nefropatie je optimalizácia krvného tlaku.

Cukrovka býva aj častou príčinou slepoty. Zmeny sa opäť vytvárajú postupne, bez zjavných príznakov. Postihovaných je viacero súčastí oka (diabetická retinopatia), veľmi citlivé sú bunky nachádzajúce sa v sietnici oka a očnej šošovke. U pacientov s diabetom sa tiež omnoho častejšie vyskytuje sivý zákal.

Diabetická neuropatia

Hyperglykémia spôsobuje ochorenie nervov až u 65 % diabetikov. Diabetická neuropatia postihuje predovšetkým nervy dolných a horných končatín, no zasiahnuté bývajú aj nervy tráviacej sústavy, nervy ovplyvňujúce srdce, ale aj pohlavné orgány. Diabetická neuropatia môže prebiehať bez príznakov alebo sa prejavuje poruchou citlivosti. Prítomné býva pálenie či tŕpnutie prstov na nohách, predovšetkým v noci, tie potom prechádzajú až do bolesti v pokoji a kŕčov v lýtkach. Postupom času sa môže rozvinúť strata citlivosti na tlak, teplo a bolesť.

Netreba zabúdať na zdravý životný štýl

Selfmonitoring

Hlavný patologický mechanizmus rozvoja chronických komplikácií diabetu je hyperglykémia, preto základom liečby diabetes mellitus je snaha udržať hladinu cukru v krvi pod kontrolou, čo možno najviac stabilnú a najbližšiu normálnym hodnotám. Úpravou jedálnička a zvýšením telesnej aktivity je možné v niektorých prípadoch zlepšiť využívanie inzulínu, ktorý sa v tele vytvára. Ak nie sú tieto opatrenia dostatočne účinné, zvolí sa liečba podľa typu cukrovky a reakcie (odozvy) pacienta na liečbu buď perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, v niektorých prípadoch aj oboma formami. Súčasťou úspešného manažmentu diabetes mellitus je pravidelné monitorovanie hladiny glukózy v krvi. Spočiatku si pacient nemusí nič uvedomovať, pretože príznaky nijako výrazne nepociťuje.

Neskôr sa však môže dostaviť hyperglykémia alebo hypoglykémia a s nimi spojené zdravotné komplikácie. Okrem pravidelného merania hladiny glykémie je podstatné aj pravidelné meranie krvného tlaku, lipidov (tukov) v krvi, kontrola telesnej hmotnosti (hodnoty BMI) a kontrola stavu dolných končatín.

Je vhodné, aby si pacient všetky získané dáta prehľadne zaznamenával a dohľadom diabetológa aj dáta vyhodnocoval a prispôsoboval im zdravotnú starostlivosť.

Na čo nezabúdať

• Vznik a vývoj komplikácií nemusí byť vždy len následkom diabetu. Pri optimálnej metabolickej kompenzácii a vhodnej starostlivosti sa vôbec nemusia rozvinúť. 
• Ak už vznikli chronické komplikácie, pri správnej liečbe a pravidelných kontrolách, ich následky a prípadný rozvoj nemusí byť závažný
Najdôležitejšie je odstrániť vplyv rizikových faktorov – úprava hodnôt krvných lipidov, optimalizácia krvného tlaku, zníženie telesnej hmotnosti, zdravá výživa, adekvátna fyzická aktivita, život bez fajčeniaĎalšie články k téme Kým si nepichám inzulín, nie je to vážne. Omyl

 • Diabetes a jeho príznaky

  Diabetes a jeho príznaky

  · 5 minút na prečítanie
  • diabetes
  • cukrovka
  • inzulín
  • príznaky diabetu
  • typy diabetu
  Ako diabetes sa označuje rôznorodá skupina ochorení. Ich spoločným znakom je zvýšená hladina glukózy v krvi nad fyziologickú normu, takzvaná hyperglykémia.
 • Najnovšie lieky vo farmakoterapii diabetu

  Najnovšie lieky vo farmakoterapii diabetu

  · 8 minút na prečítanie
  • diabetes
  • cukrovka
  • liečba diabetu
  • inzulín
  • novinky
  Stále sa  zdokonaľujú aj možnosti liečby diabetu a tak sa na celosvetový trh dostávajú nové lieky, ktoré pomáhajú pacientom toto ochorenie úspešne zvládať.
 • Diabetik ako člen rodiny

  Diabetik ako člen rodiny

  · 7 minút na prečítanie
  • diabetes
  • detský diabetes
  • cukrovka
  • deti
  • život diabetika
  Dedí sa cukrovka, alebo nededí? V niektorých rodinách sa cukrovka prejaví dokonca v každej generácii.