Úradné povinnosti po pôrode: Komplexný sprievodca pre nové matky

5. 12. 2023 · 6 minút na prečítanie

Viete, aká administratíva na vás čaká po pôrode dieťatka? Niektoré veci už fungujú automaticky, iné budete stále musieť vybaviť sami. Pozrite si náš prehľad.

Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Úradné povinnosti po pôrode: Komplexný sprievodca pre nové matky

Narodenie dieťaťa prináša čerstvým rodičom radostné chvíle, ale tiež prináša rôzne úradné povinnosti. Našťastie, v priebehu rokov sa množstvo týchto povinností zmenšilo, a proces sa stal menej byrokratickým. Aké sú kroky, ktoré musíte podniknúť po príchode nového člena rodiny? Pre vašu pohodlnosť sme zostavili prehľadný návod, ktorý vám ukáže, čo všetko je potrebné vybaviť po narodení dieťaťa a ktoré úlohy za vás, naopak, vykonajú úrady automaticky.

Čo už nemusíte riešiť:

  • oznamovanie narodenia bábätka na matrike,
  • nahlásenie trvalého pobytu,
  • zdravotné poistenie pre dieťa,
  • sociálne poistenie pre dieťa.

Zmenilo sa oznamovanie narodenia bábätka na matrike

Matrika je zodpovedná za vydávanie rodných listov dieťaťa podľa jeho miesta narodenia. Od 1. apríla 2022 je však nemocnica po narodení bábätka povinná poslať záznam o narodení do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). NCZI potom elektronicky prepošle tieto informácie do Centrálneho informačného systému matrík, kde príslušná matrika spracuje tieto údaje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list. Rodný list už navyše nie je nutné osobne vyzdvihovať na matrike po prepustení z pôrodnice. Táto možnosť však platí len v prípade, že obaja rodičia podpísali Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa. Pre slobodné matky stačí, ak túto dohodu podpísala sama matka.

Nemusíte nahlasovať ani trvalý pobyt

Ak sa dieťa narodí na území Slovenska, trvalý pobyt dieťaťa sa automaticky zaregistruje podľa trvalého bydliska matky na Slovensku. Tento proces prebieha bez nutnosti osobného ohlásenia, pretože sa realizuje automaticky.

 

Zdravotné poistenie pre dieťa

Od augusta 2022 sa menili aj pravidlá týkajúce sa zdravotného poistenia novorodencov. Už nie je potrebné, aby rodičia po narodení dieťaťa do 60 dní žiadali zdravotnú poisťovňu o vydanie preukazu poistenca pre dieťa. Teraz je proces automatizovaný a dieťa bude mať rovnakú zdravotnú poisťovňu ako jeho matka bez nutnosti ďalších krokov zo strany rodičov.

Sociálne poistenie pre dieťa

Aj Sociálna poisťovňa zrušila povinnosti pre čerstvých rodičov – rodný list dieťatka jej tak už posielať nemusíte.

Čomu sa stále nevyhnete:

  • nahlásenie materskej a žiadosť o dávky,
  • výber pediatra a doručenie prepúšťacej správy,
  • oznámenie o spôsobe vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa,
  • ostatné príspevky a dávky od štátu.

Nahlásenie materskej a žiadosť o dávky
Materská dávka sa neposkytuje automaticky a vyžaduje si podanie žiadosti. Tehotná zamestnankyňa obvykle nastupuje na materskú dovolenku šesť týždňov pred očakávaným termínom pôrodu, pričom najskôr môže nastúpiť osem týždňov pred týmto termínom. Formulár žiadosti o materskú dávku poskytne ošetrujúci gynekológ, ktorý do žiadosti uvedie predpokladaný dátum pôrodu. Zaslanie žiadosti do Sociálnej poisťovne nespadá pod zodpovednosť zamestnávateľa. Poistenec musí zaslať tlačivo žiadosti o materské dávky, ktoré je potvrdené zamestnávateľom, na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Žiadosť je možné doručiť osobne alebo poštou.

Výber pediatra a doručenie prepúšťacej správy

Počas prepúšťania z pôrodnice dostanete prepúšťaciu správu pre novorodenca. Tento dokument je potrebné do troch dní od prepustenia odovzdať vybranému pediatrovi.

Oznámenie o spôsobe vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa

Tento postup, týkajúci sa výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa, nie je povinný. Po schválení tohto príspevku totiž štát využije existujúce údaje, ako je bankový účet alebo adresa, na ktorú sa v minulosti vyplácalo tehotenské budúcej matky. V prípade, že štát nemá tieto údaje k dispozícii, bude kontaktovať matku, aby poskytla potrebné informácie. 

Proaktívne zaslanie informácií o preferovanom spôsobe výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa pred samotným narodením však môže štátu pomôcť v rýchlejšej reakcii a v promptnejšom vyplatení príspevku po jeho schválení.

Aktuálna výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

  • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
  • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu.

Ostatné príspevky a dávky od štátu

Úrad poskytuje rôzne typy rodinných dávok. Získanie prídavku na dieťa alebo rodičovského príspevku si však stále vyžaduje žiadosť, čo znamená, že tieto príspevky nie sú automaticky udeľované ako je to v prípade príspevku pri narodení dieťaťa.


BabyClub Dr. Max je aj na sociálnych sieťach
Ďalšie články k téme Úradné povinnosti po pôrode: Komplexný sprievodca pre nové matky

O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora