Keď štvorročné dieťa ešte nerozpráva: Príčiny a riešenia pri dysfázii

24. 6. 2024 · 4 minúty na prečítanie

Zistite príčiny a riešenia oneskoreného vývinu reči u štvorročných detí s dysfáziou. Naučte sa, ako podporiť ich slovnú zásobu a kedy vyhľadať odbornú pomoc.

Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Keď štvorročné dieťa ešte nerozpráva: Príčiny a riešenia pri dysfázii

Keď vaše dieťa oslavuje štvrté narodeniny a stále nerozpráva, je prirodzené, že pocítite obavy a neistotu. Preto sme si pre vás pripravili článok, v ktorom sa pozrieme na to, čo je dysfázia, aké sú jej príčiny a povieme si, aké kroky môžete podniknúť, aby ste svojmu dieťaťu pomohli prekonať rečové bariéry.

Etapy vývinu reči

Reč sa u detí vyvíja postupne. Každé dieťa je jedinečné, avšak existujú určité všeobecné míľniky, ktoré by mali rodičia sledovať:

 • Do 12 mesiacov: Bľabotanie, jednoduché zvuky, prvé slová.
 • Do 24 mesiacov: Používanie jednoduchých viet, rozširovanie slovnej zásoby.
 • Do 36 mesiacov: Používanie zložených viet, otázky, základná gramatika.
 • Do 48 mesiacov: Rozprávanie v súvislých vetách, rozširujúca sa slovná zásoba.

Ak vaše dieťa do veku štyroch rokov neprejavuje tieto schopnosti, je vhodné konzultovať situáciu s logopédom alebo iným odborníkom.

Možné príčiny oneskoreného vývinu reči

Existuje množstvo dôvodov, prečo štvorročné dieťa nemusí ešte rozprávať:

 • Trauma: Psychická alebo fyzická trauma môže negatívne ovplyvniť vývoj reči a jazyka.
 • Nedostatočná pozornosť od rodičov: Ak dieťa nemá dostatočnú verbálnu stimuláciu a interakciu, môže to spomaliť jeho rečový vývin.
 • Choroby a zdravotné problémy: Niektoré zdravotné problémy, ako napríklad poruchy sluchu alebo neurologické poruchy, môžu mať výrazný vplyv na schopnosť dieťaťa rozvíjať reč.
 • Genetické faktory: V rodinách s históriou rečových porúch môže byť vyššia pravdepodobnosť výskytu dysfázie.

Čo je dysfázia?

Dysfázia je špecifická porucha reči, ktorá sa prejavuje ťažkosťami v rozvoji reči a jazyka. Na rozdiel od všeobecného oneskorenia reči, ktoré môže byť spôsobené rôznymi faktormi, dysfázia je neurologická porucha. Deti s dysfáziou často rozumejú hovorenému slovu, ale majú problém s tvorbou slov a viet.

 

dieťa u logopedičky

Ako zistiť, že má dieťa dysfáziu?

Prvými signálmi narušeného vývinu reči sú zvyčajne oneskorenia v tvorbe slov, kde deti zaostávajú za svojimi rovesníkmi. Neskôr môžu mať ťažkosti s tvorbou viet a gramatických štruktúr. Môžu sa prejaviť aj problémy s porozumením reči. Dieťa má problém s presným opakovaním slov, často komolí menej známe dlhšie slová.

Deti s vývinovou dysfáziou taktiež často nemajú jasnú laterálnu preferenciu, čo znamená, že rovnako používajú obe ruky a neuprednostňujú ani pravú, ani ľavú ruku.

Okrem toho sa u týchto detí môžu objaviť deficity v jemnej motorike, problémy s krátkodobou pamäťou a narušené sluchové vnímanie. Taktiež môžu ťažšie reagovať na pohybové hry a nerozumieť abstraktným pojmom, ako sú farby, geometrické tvary či dni v týždni.

Intelekt sa rozvíja nerovnomerne, čo môže ovplyvniť celkový kognitívny vývin.

Ako rozvíjať slovnú zásobu dieťaťa?

Rozvíjanie slovnej zásoby dieťaťa s dysfáziou je kľúčovým prvkom, ktorý mu môže pomôcť v tom, aby sa rozhovorilo.

Tu sú niektoré osvedčené metódy a aktivity, ktoré môžete vyskúšať:

Čítanie

Pravidelné čítanie kníh je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako rozvíjať slovnú zásobu dieťaťa. Vyberajte knihy s jasnými obrázkami a jednoduchými príbehmi. Počas čítania skúste dieťaťu klásť otázky a povzbudzujte ho, aby po vás opakovalo slová a vety.

Rozprávanie počas bežných činností

Zapojte reč do každodenných aktivít. Opisujte, čo robíte, keď varíte, upratujete alebo nakupujete. Príklad:  „Pozri, teraz krájame melón. Je červený a šťavnatý. Obsahuje veľa vody a príjemne v lete osvieži.“

Prispôsobte hry a aktivity

Vyberajte také hry a aktivity, ktoré podporujú rečový vývin, ako sú:

 • rolové hry – hranie rolí, kde dieťa vystupuje ako rôzne postavy, môže byť zábavným spôsobom, ako rozvíjať reč. Povzbudzujte ho, aby rozprávalo ako daná postava a používalo rôzne slová a vety,
 • skladačky – podporujú rozvoj jemnej motoriky a rečových schopností cez opisovanie činností,
 • interaktívne hry.

Existuje taktiež množstvo aplikácií a počítačových hier navrhnutých na rozvoj reči a slovnej zásoby. Vyberajte tie, ktoré sú vhodné pre vek vášho dieťaťa a ktoré ponúkajú interaktívne a zábavné učenie.

Hudba a piesne

Spievanie pesničiek a rýmov je taktiež účinným spôsobom, ako zlepšiť výslovnosť a pamäť. Rytmus a melódia pomáhajú deťom lepšie si zapamätať slová a vety.

 

Ak dieťa naďalej nerozpráva, navštívte odborníka

Rečový vývin je komplexný proces a oneskorenia môžu byť spôsobené rôznymi faktormi. Rozvíjanie slovnej zásoby dieťaťa s dysfáziou si vyžaduje trpezlivosť, kreativitu a systematický prístup. Ak však nevidíte pokrok, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc logopéda. Logopéd vám poskytne cenné rady a konkrétne techniky, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu napredovať v rečovom vývine.

dieťa u logopéda
 • Metódy fonematického uvedomovania podľa Eľkonina sú navrhnuté tak, aby pomáhali deťom lepšie porozumieť zvukovej štruktúre jazyka, čo je kľúčové pre rozvoj čítania.
 • Škola pozornosti predstavuje ďalšiu účinnú metódu, ktorá podporuje zlepšenie koncentrácie a pozornosti, čo je dôležité pri riešení matematických úloh a celkového učenia.
 • Okrem toho existujú aj efektívne komunikačné stratégie, ktoré pomáhajú deťom lepšie sa dorozumievať a vyjadrovať svoje myšlienky.

Ďalšie články k téme Keď štvorročné dieťa ešte nerozpráva: Príčiny a riešenia pri dysfázii

O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia BabyClub Dr.Max
Redakcia BabyClub Dr.Max
Čítať viac od autora