PARAKITO Náramok pre dospelých Party Edition

1×1 ks, repelentný náramok

Značka: PARAKITO
  • Repelentný náramok pre dospelých.
19,39
Doprava zadarmo nad 19,90 €

O produkte: PARAKITO Náramok pre dospelých Party Edition 1×1 ks, repelentný náramok

X43505

Hlavný popis produktu

Pokyny:

Vložte aktívnu peletu* do náramku

Noste ho na zápästí alebo na členku, alebo ho majte blízko seba

*15 po sebe nasledujúcich dní difúzie na peletu

Obsahuje:

Lavandin, extrakt z levandule hybridnej, geraniol, extrakt z vôňovca winterianovho, terpentínový olej, extrakt z klinčeka, extrakt z mäty pripornej, extrakt z muškátu vonného

Bezpečnostné opatrenia:

Biocídne výrobky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte  etiketu a informácie o produkte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Neprehĺtajte, neoblizujte a po manipulácií si umyte ruky. Aby ste predišli riziku vdýchnutia a prehĺtnutia, nenechávajte v dosahu detí do 36 mesiacov. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska  pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.

Pri kontakte s pokožkou:

Umyte veľkým množstvom vody.

Po zasiahnutí očí:

Opatrene ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate  kontaktné šošovky a je to možné, odstránte ich. Ihneď volajte lekára.Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

 

Obsah zneškodnite pomocou autorizovaného poskytovateľa likvidácie nebezpečného odpadu alebo zberného strediska s výnimkou prázdnych čistých nádob, ktoré je možné zlikvidovať ako odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Núdzové číslo 112.

Biocídny produkt typu 19 repelent

70,6g/kg lavandionového oleja (CAS 91722-69-9) 58,8G/KG geraniolu( CAS 106-24-1)

 

Distribútor, držitel autorizácie:

XENON PHARMA s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava

Číslo autorizácie:

Bio/532/D/20/CCHLP

Vyrobené vo Francúzsku – balené v EÚ


Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.