Otázky a odpovede: Všetko, čo vás zaujíma o inzulínovej liečbe

9. 6. 2023 · 8 minút na prečítanie

Liečba inzulínom síce znamená zásah do života, no vďaka nej môže žiť diabetik kvalitnejší život. Na otázky o inzulíne odpovedá doc. MUDr. Emil Martinka.

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Otázky a odpovede: Všetko, čo vás zaujíma o inzulínovej liečbe

Inzulín. Slovo, ktoré budí obavy, predsudky aj mýty, no zároveň je spásou pre mnohých pacientov trpiacich cukrovkou. Na najčastejšie otázky diabetikov o inzulíne odpovedá doc. MUDr. Emil Martinka z NEDÚ v Ľubochni.

Mnohí pacienti majú obavy, či liečbu zvládnu, alebo či ich nebude obmedzovať v bežnom živote. Liečba inzulínom síce znamená zásah do spôsobu života pacienta, prináša však aj zlepšenie jeho zdravotného stavu. Diabetik môže vďaka nej žiť aktívnejšie a venovať sa svojim záľubám. Pozrime sa, ako to s tým inzulínom v skutočnosti je. 

Čo je inzulín?

Inzulín je hormón, ktorý produkuje pankreas a ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie ľudského tela. Našim bunkám pomáha absorbovať glukózu z krvi a použiť ju ako energiu. Bez inzulínu telo nedokáže správne metabolizovať cukor a udržať stabilnú hladinu glukózy v krvi, dochádza preto k hyperglykémii. Inzulín zároveň pomáha ukladať glukózu vo forme glykogénu v pečeni a svaloch, ktorý môže telo neskôr použiť ako zdroj energie. 

Práve inzulín je kameňom úrazu u ľudí trpiacich cukrovkou. Nastáva pritom jeden z dvoch problémov. Pacientom s diabetom 1. typu sa v pankrease nevytvára žiaden inzulín. Znamená to, že musia tento hormón dostať do do tela formou injekcií alebo inzulínovej pumpy. Pacientom s diabetom 2. typu sa netvorí dostatok inzulínu alebo ho ich telo nedokáže efektívne spracovávať a využívať – trpia inzulínovou rezistenciou. Ich liečba môže aj nemusí zahŕňať podávanie inzulínu.

Inzulín ako najefektívnejšia liečba diabetu

Inzulín si pravidelne aplikuje 30 – 40 % pacientov s diabetom 2. typu (DM2). Táto liečba by však prospela oveľa väčšiemu počtu diabetikov. Viaceré výskumy dokázali, že včasný začiatok terapie inzulínom lepšie upravuje hladinu glukózy a dokonca aj zachováva časť beta-buniek, ktoré v pankrease produkujú inzulín. Najnovšie lekárske poznatky tiež potvrdzujú, že čím skôr sa pacientovi s diabetom nasadí inzulín, tým úspešnejšie je možné zastaviť rozvoj diabetu a zabrániť vzniku diabetických komplikácií (zlyhanie obličiek, slepota, amputácia dolných končatín, poškodenie ciev).

Inzulín je tiež považovaný za najefektívnejší spôsob znižovania vysokých glykémií. Správna dávka inzulínu dokáže rýchlo a účinne znížiť hladinu glykémie na požadovanú hodnotu. Inzulínová liečba môže mať aj ďalšie priaznivé metabolické vplyvy. Udržiavanie glykémie v normálnom rozmedzí je rozhodujúce nielen pre prevenciu chronických komplikácií pri DM2, ale aj pre celkový zdravotný stav. Hyperglykémia (vysoká glykémia) nebolí a keďže mnohí pacienti si myslia, že „čo nebolí, netreba liečiť“, zbytočne sa dopracujú ku komplikáciám diabetu.

DM2 postupuje zároveň so znižovaním prirodzenej produkcie inzulínu. Beta-bunky, ktoré vyrábajú tento hormón v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu, postupne znižujú svoju funkciu. V okamihu, keď človeku diagnostikujú DM2, už beta-bunky stratili 50 – 80 % funkčnosti a deficit sa ďalej prehlbuje. Približne po šiestich rokoch od určenia diagnózy funguje u diabetika priemerne len štvrtina normálneho počtu beta-buniek, čím sa zvyšuje potreba podávania inzulínu.

 

Aplikácia inzulínu pomocou inzulínového pera.

Ďalším problémom býva aj tzv. inzulínová rezistencia. Ide o jav, keď inzulín, ktorý koluje v tele pacienta, nefunguje. Cukrovka 2. typu je teda dvojnásobným problémom: pankreas neprodukuje dostatok inzulínu a aj to malé množstvo, ktoré ešte má, „nerobí nič“. V začiatkoch ochorenia niektorí diabetici ešte majú dostatok inzulínu, aby mohli úpravou životného štýlu a znížením hmotnosti dosiahnuť žiaduce hladiny glykémie. 

Výskumy však ukazujú, že mnohí pacienti potrebujú začať s užívaním liekov a/alebo aplikáciou inzulínu hneď na začiatku terapie. S tým, ako telo postupne vylučuje menej a menej inzulínu, potrebuje takmer každý diabetik 2. typu lieky a mnohí aj podávanie inzulínu. Ak má byť choroba pod kontrolou, treba aj pri vhodnej terapii dodržiavať zásady zdravého životného štýlu.

Odpovede na najčastejšie otázky o inzulíne

V nasledujúcich odstavcoch zodpovie časté otázky a obavy pacientov doc. MUDr. Emil Martinka z NEDÚ v Ľubochni.

Ako zistím, že je čas začať s inzulínovou liečbou?
Za hranicu sa považuje hladina glykovaného hemoglobínu nad 7 percent. To je situácia, keď sa i napriek dodržiavaniu liečebného plánu a zdravého životného štýlu nedarí diabetes uspokojivo riešiť.

Ak potrebujem inzulín, je to so mnou zlé a bude to už „na doživotie“?
Vysoké glykémie môžu v budúcnosti ohroziť zdravie pacienta. Niekedy je nutné aplikovať inzulín prechodne, pokiaľ sa glykémie nezlepšia (napríklad na začiatku liečby diabetu alebo pred operáciou, aby bol priebeh operácie a pooperačný stav dobrý), inokedy je nutné aplikovať inzulín trvalo.

Ak si musím pichať inzulín, znamená to, že som zlyhal v životospráve a nezvládam diabetes?
Nie je to zlyhanie. Inzulín potrebujete, aby ste mali primerané glykémie, a váš organizmus ho už nedokáže primerane vytvárať. Preto ho treba telu dodávať pomocou inzulínových injekcií. Ak by sa s liečbou inzulínom nezačalo, váš zdravotný stav by sa určite zhoršil.

Prečo vysoké glykémie tak veľmi škodia, keď ma pri nich nič nebolí?
Vysoké glykémie nebolia, ale majú veľký podiel na vzniku takzvaných neskorých komplikácií diabetu. Dlhotrvajúce vysoké glykémie poškodzujú cievy. Postihnutie veľkých ciev vedie k mozgovým príhodám, ochoreniam srdca a zlému prekrveniu dolných končatín a k vzniku tzv. diabetickej nohy. Pri postihnutí malých ciev sú poškodené oči, obličky a nervy.

Bojím sa ihiel. Mám strach, že pichanie injekcií s inzulínom bude bolieť.
Inzulín sa aplikuje pomocou inzulínových pier, ktoré majú krátke, tenké a ostré ihličky, vpich je takmer bezbolestný. Opýtajte sa niekoho, kto si inzulín injekčne aplikuje, potvrdí to. Lekár či diabetologická sestra vám ukážu, ako sa inzulín pichá, vyskúšate si to a uvidíte, že vaše obavy sú zbytočné.

Priberiem z inzulínu?
Na začiatku liečby inzulínom pacient môže, ale nemusí zaznamenať mierny prírastok hmotnosti. Ak máte dostatok pohybu, dodržiavate diétne odporúčania, upravujete dávky inzulínu podľa aktuálnych glykémií a prípadné hypoglykémie riešite len primeraným množstvom sacharidov, prírastok hmotnosti nie je nutný.

Bojímsa, že ma aplikácia inzulínu bude obmedzovať v zamestnaní a iných činnostiach.
Ak, tak len minimálne. Rôzne typy inzulínov a inzulínových režimov umožňujú prispôsobiť liečbu vašim zvyklostiam, pracovným podmienkam a záľubám. Samotná aplikácia inzulínu pomocou moderných inzulínových pier je veľmi nenápadná a rýchla. Existujú tiež predplnené perá, ktoré sa veľmi ľahko používajú.

Bojím sa, že budem môcť ísť do divadla, do kina, ani na oslavy.
Liečba inzulínom určite neznamená, že by ste sa museli zrieknuť spoločenského života. Ľudia liečení inzulínom žijú bežný život, chodia do spoločnosti, športujú a cestujú po celom svete. Pred odchodom na podujatie, ktoré trvá niekoľko hodín, alebo ide o náročný program, je však vhodné odmerať si glykémiu.

Liečba inzulínom neznamená, že sa musíte vzdať svojich záľub.

Bojím sa hypoglykémie (nízkej hladiny cukru v krvi) a toho, že upadnem do kómy.

Hypoglykémii zabránite tým, že budete dodržiavať liečebný režim a pravidelne si merať glykémie – teda selfmonitoringom. Lekár alebo diabetologická sestra vám poradia, ako hypoglykémii predchádzať, ako ju vopred rozpoznať a urobiť potrebné opatrenia. Ak pacienti hypoglykémiu dokážu včas rozpoznať a vyriešiť, nemusia sa jej obávať.

 

Budem môcť riadiť motorové vozidlo?
Podľa platných zákonov môžu pacienti s dobrými glykémiami riadiť motorové vozidlo. Treba však zabrániť vzniku hypoglykémie počas jazdy. Preto je nutné pred každou jazdou zmerať glykémiu a presvedčiť sa, že má normálnu hodnotu. Po každých 2 – 3 hodinách šoférovania, alebo ak sa necítite dobre, odstavte auto a zmerajte si glykémiu znovu. Ak zistíte, že je nízka (pod 4 mmol/l), musíte sa najesť a počkať so šoférovaním, kým sa hladina glykémie normalizuje. Nezabúdajte na pravidelné bezpečnostné prestávky vždy po 2 – 3 hodinách za volantom.

Budem mať pri liečbe inzulínom problémy so sexom?
Liečba inzulínom určite nezhoršuje sexuálne schopnosti. Naopak, zlepšenie hladiny glykémie spôsobí, že sa človek cíti celkovo lepšie. Pri problémoch so sexom môže diabetik vyhľadať sexuológa, urológa či gynekológa, ktorí navrhnú ďalšiu liečbu. Výdaj energie pri sexe však môže spôsobiť hypoglykémiu, treba sa teda poradiť, ako jej predísť.

Naučím sa správne aplikovať inzulín? Nie som technický typ a zle vidím.
Inzulínové perá sú veľmi ľahko ovládateľné a výmena ihiel je jednoduchá. Lekár či diabetologická sestra vás naučia ovládať aplikátor a vymieňať ihličky. Pri manipulácii s aplikátorom môžete použiť lampu, aby ste lepšie videli na miesto vpichu.

Čo aj na inzulín nebudem mať peniaze?
Liečba inzulínom je finančne dostupná. Väčšinu nákladov na inzulínovú liečbu zdravotné poisťovne hradia.

10 dobrých rád pre inzulínový štart

 1. Sústreďte sa na aktuálne dianie. Začnite s inzulínom vtedy, keď vám to lekár odporúča, neodkladajte to a neriešte dopredu problémy, ktoré ešte nenastali. Všetko sa časom vyjasní a urovná.
 2. Nebojte sa opýtať svojho lekára na čokoľvek, čo vás na liečbe inzulínom zaujíma, alebo čo vám robí starosti.
 3. Požiadajte o takú podporu, akú potrebujete. Lekár vám môže navrhnúť edukáciu, počas ktorej sa dozviete všetko, čo s vašou chorobou súvisí.
 4. Vždy si s lekárom naplánujte ďalšie stretnutie, aby ste mohli optimalizovať dávku liekov a ľahšie tak dosiahli cieľové hladiny glukózy.
 5. Stretávajte sa a rozprávajte s ľuďmi, ktorí už majú s inzulínom skúsenosť a úspešne ho aplikujú. Bude to pre vás veľká podpora.
 6. Zaujímajte sa o možnosti podávania inzulínu a spolu s lekárom vyberte tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.
 7. Pokračujte s diétou a cvičením. Nezabúdajte brať lieky.
 8. Snažte sa o pravidelný denný program – jedzte a aplikujte si inzulín v rovnakej dennej dobe.
 9. Skladujte inzulín podľa inštrukcií, inak môže byť jeho podávanie nebezpečné.
 10. Noste so sebou niečo sladké, aby ste zvládli prípadnú hypoglykémiu, najlepšie glukózové tablety či gély.

Prečítajte si aj článok o tom, čo by mal vedieť diabetik-začiatočník.

Ďalšie články k téme Otázky a odpovede: Všetko, čo vás zaujíma o inzulínovej liečbe

 • Diabetes a jeho príznaky

  Diabetes a jeho príznaky

  · 3 minúty na prečítanie
  Ako diabetes sa označuje rôznorodá skupina ochorení. Ich spoločným znakom je zvýšená hladina glukózy v krvi nad fyziologickú normu, takzvaná hyperglykémia.
 • Najnovšie lieky vo farmakoterapii diabetu

  Najnovšie lieky vo farmakoterapii diabetu

  · 6 minút na prečítanie
  Stále sa  zdokonaľujú aj možnosti liečby diabetu a tak sa na celosvetový trh dostávajú nové lieky, ktoré pomáhajú pacientom toto ochorenie úspešne zvládať.
 • Pankreas, hlavné hormóny pankreasu a ich funkcie v tele

  Pankreas, hlavné hormóny pankreasu a ich funkcie v tele

  · 2 minúty na prečítanie
  Pre lepšie pochopenie podstaty metabolického ochorenia diabetes (cukrovka) je potrebné priblížiť funkciu podžalúdkovej žľazy (pankreasu) a jej hlavných hormónov v tele.
O autorovi
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Čítať viac od autora
O autorovi
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Čítať viac od autora