Hypoglykémia ako závažná akútna komplikácia diabetu

31. 3. 2023 · 4 minúty na prečítanie

Jednou z vážnych akútnych komplikácií diabetu je stav život ohrozujúcej hypoglykémie. Dôležité je byť oboznámený s jej príznakmi a príčinami, ako aj vedieť, ako správne reagovať v prípade ich výskytu.

Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Hypoglykémia ako závažná akútna komplikácia diabetu

Jednou z vážnych akútnych komplikácií diabetu je stav hypoglykémie. Je dôležité, aby diabetici poznali jej príčiny, prejavy a vedeli reagovať, keď hladina cukru v krvi klesne na hodnoty, ktoré môžu byť život ohrozujúce. 

Definícia hypoglykémie

Stav hypoglykémie nastáva, keď glukóza klesne pod spodnú hranicu normálnej hodnoty 3,3 mmol/l a sú prítomné príznaky hypoglykémie. V odbornej literatúre definuje hypoglykemickú epizódu splnenie troch podmienok:

1. prítomnosť typických klinických symptómov hypoglykémie,

2. nízka koncentrácia plazmatickej glukózy, 

3. vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy. 

Na základe prítomných symptómov poznáme: 

asymptomatickú hypoglykémiu, 
symptomatickú hypoglykémiu. 

Podľa stupňa vážnosti je hypoglykémia: 

mierna nenaruší zásadným spôsobom každodenné fungovanie diabetika a sám ju dokáže rozpoznať a zvládnuť, 
závažná, ťažká spája sa s poklesom glykémie na hodnoty ochromujúce pacienta natoľko, že si nevie pomôcť sám a potrebuje rýchly zásah inej osoby alebo hospitalizáciu. (1)

Hypoglykémia môže spôsobiť iné chronické komplikácie

Mnohých diabetikov trápia obavy z hypoglykemickej epizódy, čo znižuje kvalitu ich života a zabraňuje účinnej liečbe. Pacienti ťažšie spolupracujú pri liečbe, sú menej ochotní prijať dietologické opatrenia a poctivo dodržiavať dávkovanie inzulínu alebo liekov. Hypoglykémia patrí medzi najčastejšie dôvody prerušenia inzulínovej liečby na Slovensku. Každý diabetik by mal vedieť, ako strava v kombinácii s bežnou fyzickou aktivitou počas dňa ovplyvňuje jeho hladinu cukru v krvi. Najmä novodiagnostikovaní pacienti by mali istý čas pozorne sledovať reakcie svojho tela, aby sa vyhli kolísaniu hladiny cukru, prípadne, aby vedeli reagovať, ak na sebe spozorujú príznaky výrazného poklesu glykémie.

Nerozpoznané a neliečené hypoglykémie sú nebezpečné a z dlhodobého hľadiska môžu vyústiť do chronických komplikácií diabetu. Dôležitý je pravidelný selfmonitoring, ktorý pacientom umožňuje spoznať svoje limity a upraviť stravu i životný štýl tak, aby glykémie nekolísali. Lekári zasa posúdia manažment diabetu podľa hodnôt glykovaného hemoglobínu, teda priemernej hodnoty hladiny cukru v krvi za posledné 3 až 4 mesiace. Výskyt hypoglykémie je podľa lekárov podceňovaný a údaje zo selfmonitoringu pacientov predstavujú len zlomok prípadov. V skutočnosti je ich oveľa viac. (2)

Príčiny vzniku hypoglykémie u diabetikov

Hypoglykémia sa nevyhýba pacientom s diabetom 1. a 2. typu. Riziko je vyššie u pacientov, ktorí sú liečení inzulínom, u aktívnych pacientov a detí. Za hypoglykémiu najčastejšie môže: 

  • chybná (nadmerná) dávka inzulínu alebo antidiabetík, 
  • nesúlad jedla, pohybovej aktivity a množstva podaného inzulínu alebo antidiabetík, 
  • nedostatočne veľká porcia jedla, nedostatočný obsah sacharidov v jedle, neskorá konzumácia jedla po podaní inzulínu,
Prvou pomocou je podanie sacharidov, ideálne v nápoji.
  • intenzívnejšia fyzická aktivita než zvyčajne,
  • konzumácia alkoholu, ktorá znižuje vlastnú produkciu glukózy,
  • trávenie času v extrémne teplom prostredí, ktoré zrýchľuje účinok inzulínu,
  • endokrinné poruchy, problémy so vstrebávaním živín,
  • užívanie liekov, ktoré zvyšujú účinok inzulínu, alebo antidiabetík. (2)

Prejavy hypoglykémie

Ľahšia forma hypoglykémie sa spája s pocitom únavy, hladu, občasnými závratmi, potením, jemnou triaškou alebo chvením, rýchlym búšením srdca a zvýšením krvného tlaku, pocitmi úzkosti, podráždenia, zblednutím v tvári. 

Závažná hypoglykémia môže spôsobiť celkovú slabosť, ospalosť, rozmazané alebo zdvojené videnie, zmätenosť, ťažkosti s koncentráciou, nezvyčajné správanie a povahové zmeny, neschopnosť artikulácie a poruchy reči, záchvaty alebo kŕče, kolaps alebo upadnutie do bezvedomia.

Nočná hypoglykémia sa môže vyskytnúť počas spánku bez toho, aby ste o nej vedeli. Môžete sa prebudiť na nočné potenie, alebo sa zobudíte až ráno s bolesťou hlavy a únavou.

Aká je prvá pomoc pri hypoglykémii? 

Pri ľahších hypoglykémiách sa osvedčilo podať sacharidy najlepšie v nápoji, vstrebávajú sa rýchlo (ovocné šťavy, cukor), podľa okolností 15 30 gramov sacharidov (pozor na zero nápoje, ktoré glykémiu nezvýšia), radí v článku MUDr. Miriam Avramovová z Diabetologickej ambulancie V. Internej kliniky LF UK a UNB a dodáva, že ak príznaky neustupujú, treba glykémiu opäť premerať, zopakovať postup. Následne je optimálne zjesť 10 20 g zložených sacharidov (vstrebávajú sa postupne, pomalšie), aby sa predišlo recidíve hypoglykémie. Diabetologička zdôrazňuje, že dávka sacharidov by nemala byť privysoká. Pacienti majú tendenciu prijať niekoľkonásobne väčšie množstvo sacharidov, aby mali istotu, že sa hypoglykémia nebude opakovať. Závažná forma hypoglykémie môže spôsobiť, že pacient nespolupracuje, niekedy je dokonca v bezvedomí. Diabetik by mal byť pripravený a vedieť reagovať, zastihnúť ho môže doma, na pracovisku i pri aktivitách vo voľnom čase. V týchto situáciách je indikované podanie glukagónu do svalu. Glukagón je protihormón inzulínu, ktorý v krátkej dobe dokáže mobilizovať zdroje glukózy v tele a zvýšiť glykémiu v krvi. Mal by byť súčasťou pohotovostného balíčka diabetika liečeného inzulínom, či už doma alebo na cestách. Aplikácia nie je zložitá, samozrejme vyžaduje duchaprítomnosť okolia, ktoré, najmä ak sa jedná o laika z ulice bez skúseností (rodičia a partneri diabetikov sú vo výhode), môže mať problém vplyvom emócií a stresu s injekčnou aplikáciou, opisuje diabetologička MUDr. Miriam Avramovová. (4)

 

Použité zdroje:

(1) Hypoglykémia, prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, časopis Vnitřní lékařství

(2) Hypoglykémia zvýšenie glukózy

(3) Low blood sugar (hypoglycaemia)

(4) Závažná hypoglykémia ako ju zvládnuť?


Ďalšie články k téme Hypoglykémia ako závažná akútna komplikácia diabetu

O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora
O autorovi
Redakcia DiaClub Dr.Max
Redakcia DiaClub Dr.Max
Čítať viac od autora