NUROFEN pre deti Jahoda
perorálna suspenzia, 100 ml
Liek vo forme suspenzie. Uľavuje od bolesti zubov, uší, hlavy. Pomáha tlmiť zápal a teplotu. Obsahuje ibuprofen. Vhodný pre deti od 3 mesiacov.
Značka: Nurofen
12345 (80%6)
5,99   (-35%)
3,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 320 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
NUROFEN pre deti Jahoda
perorálna suspenzia, 100 ml
12345 (80%6)
Liek vo forme suspenzie. Uľavuje od bolesti zubov, uší, hlavy. Pomáha tlmiť zápal a teplotu. Obsahuje ibuprofen. Vhodný pre deti od 3 mesiacov.
Značka: Nurofen
5,99   (-35%)
3,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 320 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových protizápalových liečiv (nesteroidových antireumatík).

Požíva sa na:

 • zníženie teploty (vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní),
 • tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov alebo uší, bolesti hrdla, bolesti spojené s podvrtnutím alebo pomliaždením.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 20 mg ibuprofénu.

Horúčkovité a bolestivé stavy: dávkovanie závisí od veku a hmotnosti dieťaťa. U dojčiat a detí od 3 mesiacov do 12 rokov je obvyklá denná dávka 20-30 mg/kg, ktorá sa podáva oddelene v 3-4 jednotlivých dávkach. U detí s hmotnosťou do 30 kg sa neodporúča prekročiť dávku 25 ml (500 mg ibuprofénu) denne.
Interval medzi jednotlivými dávkami má byť 6-8 hodín.

Odporúčané dávkovanie podľa veku dieťaťa:

 • 3-12 mesiacov: 2,5 ml (50 mg ibuprofénu) 3x denne počas 24 hodín
 • 1-2 roky: 2,5 ml (50 mg ibuprofénu) 3-4x denne počas 24 hodín
 • 3-7 rokov: 5 ml (100 mg ibuprofénu) 3-4x denne počas 24 hodín
 • 8-12 rokov: 5-10 ml (100-200 mg ibuprofénu) 3-4x denne počas 24 hodín

Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa je uvedený v SPC (časť 4.2).

Postvakcinačná horúčka (3-6 mesiacov): liek sa podáva v dávke 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu). V prípade potreby sa dávka môže zopakovať po 6 hodinách. Nemá sa podať viac ako 2x 50 mg ibuprofénu za deň. Ak sa horúčka neznižuje, je potrebné vyhľadať lekára.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na liečbu príznakov.

Liek je určený na krátkodobé použitie. Pokiaľ príznaky ochorenia pretrvávajú dlhšie ako 24 hodín u dojčiat vo veku 3-5 mesiacov a dlhšie ako 3 dni u detí od 6 mesiacov, treba vyhľadať lekára. Ak sa podáva liek dojčatám, treba vyhľadať lekára čo najskôr.

Spôsob použitia

Pred odmeraním každej dávky je nutné suspenziu pretrepať. Na odmeranie presnej dávky slúži dávkovacia trubička. Suspenzia sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Suspenzia sa užíva nezávisle od príjmu potravy. Ak sa počas liečby vyskytnú zažívacie ťažkosti, vhodné je liek užívať počas jedla.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Zvyčajne nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania odporúčaných dávok pri miernej až stredne silnej bolesti a horúčke.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 3 mesiace, ak nie je inak odporúčané lekárom. Prípravok nie je určený pre deti s hmotnosťou nižšou ako 5 kg.
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene a/alebo obličiek.
Opatrnosť pri liečbe je nutná u pacientov s bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením.
Liek sa nemá užívať v prípade ovčích kiahní.
Liek obsahuje maltitolový sirup.
Liek obsahuje 0,346 mmol (7,96 mg) sodíka v 5 ml suspenzie. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľašky je 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

ibuprofén
Lieková forma: Perorálna suspenzia 
Lieková forma ADC: suspenzia

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02523-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa - pre balenia suspenzie s dávkovacou trubičkou

Nurofen pre deti Jahoda

perorálna suspenzia

ibuprofen

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u Vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa Vaše dieťa do 24 hodín v prípade dojčiat vo veku 3 – 5 mesiacov a do 3 dní u detí od 6 mesiacov a dospievajúcich nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie,, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nurofen pre deti Jahoda a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen pre deti Jahoda

3. Ako používať Nurofen pre deti Jahoda

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nurofen pre deti Jahoda

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nurofen pre deti Jahoda a na čo sa používa

Nurofen pre deti Jahodaobsahuje liečivo ibuprofen, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových antireumatík. Zabraňuje tvorbe látok zodpovedných za vznik bolesti a zápalu. Svojím pôsobením znižuje teplotu, zmierňuje zápal rôzneho pôvodu a tlmí mierne až stredne silné bolesti.

Nurofen pre deti Jahodasa používa na zníženie teploty (vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní), ďalej sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov alebo uší, bolesti hrdla, bolesti spojené s podvrtnutím alebo pomliaždením.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen pre deti Jahoda

Nepoužívajte Nurofen pre deti Jahoda u dieťaťa:

 • - ak je alergické na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • - ak sa u dieťaťa v súčasnosti alebo v minulosti vyskytol žalúdkový alebo dvanástnikový vred alebo iné závažné ochorenie tráviacej sústavy;
 • - ak sa u dieťaťa v minulosti objavili alergické reakcie po užití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových nesteroidových liečiv, prejavujúcich sa ako astma, nádcha alebo žihľavka;
 • - ak už užíva iné protizápalové lieky;
 • - ak má závažné ochorenie srdca, pečene alebo obličiek.

Liek nepodávajte deťom mladším ako 3 mesiace.

Liek nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Lieky, ako je Nurofen pre deti Jahoda, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku 20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti alebo dĺžku liečby 3 dni.

Ak má Vaše dieťa, prípadne máte Vy problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia:

Predtým, ako začnete užívať Nurofen pre deti Jahoda, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak má dieťa ochorenie imunitného systému (systémový lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza = ochorenie spojivových tkanív);

- ak má prieduškovú astmu, poruchu zrážavosti krvi, vysoký krvný tlak alebo ochorenie obličiek, pečene alebo srdca;

- ak má chronické zápalové ochorenie čriev;

- ak užíva pravidelne nejaké ďalšie lieky;

- u dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek.

Ak má Vaše dieťa poruchu funkcie obličiek, pečene, srdcové ochorenie alebo užíva nejaké ďalšie lieky, ako napríklad diuretiká (lieky na odvodnenie), kortikosteroidy, antikoagulanciá (lieky proti zrážavosti krvi), musíte sa o možnosti podávania Nurofenupre deti Jahoda poradiť s lekárom.

Ak sa prejavia u dieťaťa bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte dieťaťu liek podávať a vyhľadajte lekára.

Liek podávajte čo najkratšiu dobu a v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov ochorenia.

Pokiaľ by liek užívali dospelí, platia pre nich rovnaké obmedzenia. U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové antireumatiká), ktoré môžu mať negatívny vplyv na plodnosť žien. Po prerušení užívania však tento vplyv zmizne.

Iné lieky a Nurofen pre deti Jahoda:

Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky znižujúce zrážavosť krvi v kombinácii s ibuprofenom zvyšujú riziko krvácania. Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko výskytu vedľajších účinkov ibuprofenu v oblasti zažívacieho traktu, vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu. Ibuprofen môže znižovať účinok močopudných liekov a liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku. Preto musí Vaše dieťa prijímať dostatočné množstvo tekutín.

Čomu sa máte vyhnúť, ak bude Vaše dieťa alebo Vy užívať tento liek:

Niektoré lieky s antikoagulačným účinkom (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II), a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom. Preto sa vždy poraďte s lekárom predtým, ako začnete používať ibuprofen s inými liekmi.

Nurofen pre deti Jahoda a jedlo a nápoje:

Liek sa užíva nezávisle od príjmu potravy. Pokiaľ sa vyskytnú tráviace problémy, odporúča sa užívať ho počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Ženy v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva nemajú užívať liek bez súhlasu lekára. V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nesmie užívať vôbec.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Dojčiace ženy nemajú užívať liek bez súhlasu lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Ak liek užíva dospelý, nemá vplyv na jeho schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nurofen pre deti Jahoda obsahuje maltitolový sirup.

Ak Vám Váš lekár povedal, že Vaše dieťa neznáša niektoré cukry, kontaktujte lekára pred užitím tohto lieku.

Informujte lekára alebo lekárnika, pokiaľ Vaše dieťa užíva dlhodobo akékoľvek lieky.

3. Ako používať Nurofen pre deti Jahoda

Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Liek podávajte v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas.

Pred použitím treba obsah fľaštičky poriadne zatrepať.

Fľaštička má bezpečnostný uzáver, ktorý zabraňuje otvoreniu deťmi. Otvoríte ho tak, že uzáver stlačíte pevne smerom nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver pevne zaskrutkovať.

Súčasťou každého balenia je dávkovacia trubička, pomocou ktorej možno presne odmerať dávku od 0,5 ml do 5 ml suspenzie po 0,5 ml.

Ako sa pracuje s dávkovacou trubičkou?

1. Zatlačte trubičku pevne do hrdla fľaštičky.

2. Obsah fľaštičky dobre zatrepte.

3. Na naplnenie dávkovacej trubičky otočte fľaštičku hore dnom a vyťahovaním piestu natiahnite do trubičky požadované množstvo suspenzie podľa značenia na trubičke.

4. Otočte fľaštičku opäť hrdlom nahor a vytiahnite trubičku z hrdla fľaštičky.

5. Koniec dávkovacej trubičky vložte do úst dieťaťa a jemným tlakom na piest pomaly vstreknite suspenziu do úst dieťaťa.

Po použití opäť fľaštičku dobre uzatvorte. Dávkovaciu trubičku umyte teplou vodou a nechajte uschnúť. Uchovávajte dávkovaciu trubičku i fľaštičku s liekom mimo dohľadu a dosahu detí.

Dávkovanie pri horúčkovitých a bolestivých stavoch:

Odporúčaná denná dávka lieku je 20 - 30 mg/kg telesnej hmotnosti počas jedného dňa v oddelených dávkach.

Dávkovanie podľa veku dieťaťa:

3 - 12 mesiacov: 2,5 ml suspenzie 3-krát počas 24 hodín

1 - 2 roky: 2,5 ml suspenzie 3 ‑ 4-krát počas 24 hodín

3 - 7 rokov: 5 ml suspenzie 3 ‑ 4-krát počas 24 hodín

8 - 12 rokov: 5 - 10 ml suspenzie 3 ‑ 4-krát počas 24 hodín

Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa (v tabuľke sú vypočítané denné dávky s použitím dolnej hranice odporúčaného množstva ibuprofenu 20 mg/kg/deň):

Hmotnosť (kg)

Dávka ibuprofenu/deň (mg)

Množstvo suspenzie/deň (ml)

6

120

6

8

160

8

10

200

10

12

240

12

14

280

14

16

320

16

18

360

18

20

400

20

30

max 500*

max 25 ml*

*Maximálna denná dávka podaná dieťaťu s telesnou hmotnosťou do 30 kg nesmie prekročiť 5 naplnených trubičiek (500 mg ibuprofenu).

Celkovú dennú dávku rozdeľte do 3 až 4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť 6 hodín. Nepodávajte deťom do 3 mesiacov.

Dávkovanie pri horúčke, ktorá vznikla po očkovaní:

V prípade horúčky po očkovaní je možné podať 2,5 ml suspenzie. Pokiaľ horúčka neklesá, dávka 2,5 ml sa môže zopakovať po 6 hodinách.

Nepodávajte viac ako 2-krát 2,5 ml suspenzie počas 24 hodín.

Ak teplota neklesne ani po druhej dávke, ďalšiu dávku nepodávajte a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

Ak máte dojem, že účinok Nurofenupre deti Jahoda je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

U dojčiat vo veku 3 – 5 mesiacov je potrebné vyhľadať lekára okamžite pri zhoršení príznakov ochorenia alebo, ak príznaky pretrvávajú, do 24 hodín.

Ak je u detí od 6 mesiacov a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, musíte vyhľadať lekára.

Ak podáte dieťaťu viac Nurofenu pre deti Jahoda, ako máte:

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu alebo náhodnému užitiu väčšieho množstva, ako je odporučené množstvo lieku dieťaťom, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete dieťaťu podať Nurofen pre deti Jahoda:

Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako bolesti brucha, pocit na vracanie, vracanie alebo hnačka.

Ďalej sa môžu objaviť alergické reakcie, ako napr. žihľavka, svrbenie kože, zhoršenie príznakov prieduškovej astmy.

Pokiaľ sa u dieťaťa vyskytnú akékoľvek z týchto problémov alebo iné neobvyklé príznaky, prestaňte liek podávať a kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ sa vyskytnú závažnejšie príznaky ako obličkové problémy, náhly opuch tváre, pocit tiesne na hrudníku alebo dýchacie problémy, bolesti v nadbrušku alebo čierne sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára.

Lieky, ako je Nurofenpre deti Jahoda, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nurofen pre deti Jahoda

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nurofen pre deti Jahoda obsahuje:

- Liečivo je ibuprofenum (ibuprofen) 100 mg v 5 ml suspenzie.

- Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, chlorid sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, domiféniumbromid, polysorbát 80, maltitolový sirup, xantánová živica, jahodová aróma, glycerol, čistená voda.

Ako vyzerá Nurofen pre deti Jahoda a obsah balenia:

Nurofen pre deti je takmer biela sirupovitá suspenzia s jahodovou príchuťou.

Liek sa dodáva v balení 100 ml, 150 ml alebo 200 ml suspenzie.

Na trhu nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Táto písomná informácia je určená pre balenia suspenzie s dávkovacou trubičkou.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough

Veľká Británia

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Hull

Veľká Británia

BCM Ltd.

Nottingham

Veľká Británia

Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Atrium Flóra, Budova C

Vinohradská 151

130 00 Praha 3

Tel. +420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

45451
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Panadol Baby
Panadol Babysup 125 mg 1x10 ks
 
2,69 
na sklade
na sklade
MUCOSOLVAN Junior
MUCOSOLVAN Juniorsir 15 mg/5 ml 1x100 ml
5,69  (-16%)
4,79 
na sklade
na sklade
NUROFEN pre deti čapíky 60 mg
 
2,99 
na sklade
na sklade
Espumisan L
Espumisan Lkvapky, 30 ml
4,49 
3,89 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-21%)
8,49 
na sklade
na sklade
PARALEN SUS
PARALEN SUSsuspenzia, 100 ml
 
4,19 
na sklade
na sklade
Dentinox - gel N
Dentinox - gel Nzubný gél, 10 g
 
6,29 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek