Panadol Extra Novum
24 tabliet
Liek proti bolesti a horúčke s obsahom paracetamolu a kofeínu. Je určený pre dopelých a deti od 12 rokov.
Značka: Panadol
12345 (94%9)
3,79   (-16%)
3,19  s DPH
K nákupu 2 vybraných produktov gsk získate cestovnú taštičku len za cent
Dočasne nedostupné
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Panadol Extra Novum
24 tabliet
12345 (94%9)
Liek proti bolesti a horúčke s obsahom paracetamolu a kofeínu. Je určený pre dopelých a deti od 12 rokov.
Značka: Panadol
3,79   (-16%)
3,19  s DPH
K nákupu 2 vybraných produktov gsk získate cestovnú taštičku len za cent
Dočasne nedostupné
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahujú kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke: paracetamol a kofeín. Liek je vhodný na zmiernenie bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov a bolesti pri menštruácii. Liek tiež zmierňuje príznaky chrípky a prechladnutia, ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolesť v hrdle, a znižujú horúčku.

Len na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach, ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie), a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších osôb) a dospievajúci od 15 rokov
1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4x denne s časovým odstupom najmenej 4 hodiny.
1 tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg
2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.
Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety (1 g paracetamolu) .
Maximálna denná dávka je 8 tabliet (4 g paracetamolu a 0,52 g kofeínu).
Pri dlhodobej terapii (viac než 10 dní) dávka za 24 hodín nemá prekročiť 5 tabliet (2,5 g paracetamolu).

Dospievajúci 12 – 15 rokov
1 tableta podľa potreby 1 až 3-krát denne s časovým odstupom najmenej 6 hodín.
Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta.
Maximálna denná dávka sú 3 tablety za 24 hodín.

Renálna insuficiencia
Pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín.
Pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín.

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby sa má obmedziť u všetkých pacientov na 7 dní. Ak sa nedosiahne účinné zmiernenie bolesti, pacientov je potrebné poučiť, aby sa poradili s lekárom.

Spôsob použitia

Lieky sú určené na perorálne použitie. Tablety sa majú zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Lieky sa neodporúčajú užívať počas dojčenia.
Lieky nie sú určené deťom do 12 rokov.
U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné podávať tieto lieky s opatrnosťou.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je podávanie liekov kontraindikované.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje 
zmes sodných solí parabénov (sodná soľ metylparabénu (E 219), sodná soľ etylparabénu (E 215), sodná soľ propylparabénu (E 217)).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

kofeín, paracetamol
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg filmom obalené tablety
paracetamol/kofeín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je Panadol Extra Novum a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Extra Novum
 3. Ako užívať Panadol Extra Novum
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Panadol Extra Novum
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Panadol Extra Novum a na čo sa používa

Panadol Extra Novum obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke: paracetamol a kofeín. Paracetamol zaisťuje úľavu pri bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Kofeín zvyšuje analgetický účinok paracetamolu, zmierňuje únavu, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach.
Panadol Extra Novum nedráždi žalúdok. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovú.
Panadol Extra Novum je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov a bolestiach pri menštruácii. Panadol Extra Novum tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolestí v hrdle a znižuje horúčku.
Len na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie) a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Liek je určený dospelým a dospievajúcim od 12 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Extra Novum

Neužívajte Panadol Extra Novum
 • ak ste alergický/á na paracetamol, kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • ak máte ťažkú pečeňovú nedostatočnosť, pri akútnej žltačke;
 • ak ste závislý na alkohole;
 • ak máte ťažkú hemolytickú anémiu (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).

Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku vážneho poškodenia pečene.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Panadol Extra Novum, obráťte sa na svojho lekára.
Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu alebo trpíte pečeňovým ochorením.
Panadol Extra Novum užívajte so zvýšenou opatrnosťou, ak máte niektorý z týchto zdravotných problémov: nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, zníženú funkciu obličiek, kedy užívajte liek len po porade s lekárom, pretože je dôležité, aby ste užívali nižšie dávky paracetamolu.
Liek nie je určený deťom do 12 rokov.

Iné lieky a Panadol Extra Novum
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Panadolu Extra Novum a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Súbežné užívanie lieku s niektorými liekmi na spanie, proti epilepsii, niektorými antibiotikami alebo pitím alkoholu môže viesť, v niektorých prípadoch, k poruche funkcie pečene. Nie je vhodné kombinovať Panadol Extra Novum s liekmi obsahujúcimi kyselinu acetylsalicylovú. Dlhodobé užívanie vyšších dávok paracetamolu môže zvýšiť účinok liekov typu warfarínu pôsobiacich proti krvnému zrážaniu.

Panadol Extra Novum a jedlo, nápoje a alkohol
Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene. Ak máte problémy s pitím alkoholu, poraďte sa pred začiatkom liečby s lekárom.
Tento liek obsahuje kofeín. Počas užívaní tohto lieku sa vyvarujte nadmernému pitiu nápojov obsahujúcich kofeín (napr. čaj, káva alebo niektoré nápoje s kofeínom). Vysoký príjem kofeínu môže viesť k ťažkostiam so spánkom, trasu a nepríjemným pocitom na hrudi (spôsobeným zrýchleným tlkotom srdca).
Liek sa môže podávať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Kofeín sa neodporúča užívať počas tehotenstva pre možné zvýšenie rizika spontánneho potratu spojeného s jeho konzumáciou.
Kofeín v materskom mlieku môže mať stimulačný efekt na dojčené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Panadol Extra Novum nemá žiadny alebo má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Panadol Extra Novum obsahuje zmes sodných solí parabénov.
Tieto soli môžu spôsobiť alergické reakcie (možno oneskorené).


3. Ako užívať Panadol Extra Novum

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácie pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci od 15 rokov: 1-2 tablety 1 až 4-krát denne podľa potreby s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. 1 tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety. Maximálna denná dávka je 8 tabliet za 24 hodín.

Dospievajúci 12-15 rokov: 1 tableta 1 až 3-krát denne s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Maximálna denná dávka sú 3 tablety za 24 hodín.

Deťom do 12 rokov liek nepodávajte.

Pri poruche funkcie obličiek je potrebné upraviť dávkovanie, poraďte sa preto so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.
Pri ľahkej a stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.
Pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene sa užívanie tohto lieku neodporúča.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.
Neužívajte s ďalšími liekmi obsahujúcimi paracetamol.
Bez porady s lekárom neužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní. Ak nedochádza k zmierneniu príznakov ochorenia do 3 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Ak užijete viac Panadolu Extra Novum, ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a povedzte im presné množstvo lieku, ktoré ste užil/a. Ukážte im použité balenie a túto písomnú informáciu. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.

Ak zabudnete užiť Panadol Extra Novum
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Užite zvyčajnú dávku lieku, hneď ako si spomeniete. Medzi dvoma dávkami zachovávajte minimálny časový odstup 4 hodiny.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov).

Prestaňte liek užívať a ihneď informujte svojho lekára ak pociťujete:
·         alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie v dôsledku zúženia priedušiek (bronchospazmus), svrbenie, potenie, sčervenanie, opuch, Stevensov-Johnsonov syndróm (kožné ochorenie);
·         zmeny krvného obrazu;
·         bolesť žalúdka alebo iné tráviace ťažkosti, nevoľnosť a vracanie, hnačka;
·         bolesť hlavy, závrat, nespavosť, depresia, zmätenosť, halucinácie, triaška, opuchy, poruchy videnia, nervozita-nepokoj;
·         abnormálna funkcia pečene, zlyhanie pečene, žltačka, nekróza (odumieranie) tkaniva pečene;
·         horúčka, útlm.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Panadol Extra Novum

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol Extra Novum obsahuje

 • Liečivá sú paracetamol 500 mg, kofeín 65 mg v 1 filmom obalenej tablete.
 • Ďalšie zložky sú predželatínovaný škrob, povidón 25, uhličitan vápenatý, krospovidón, zmes sodných solí parabénov, kyselina algínová, magnéziumstearát, filmotvorná sústava Opadry YS-1-7003 biela, karnaubský vosk, čistená voda.

Ako vyzerá Panadol Extra Novum a obsah balenia

Panadol Extra Novum sú biele až takmer biele filmom obalené tablety oválneho tvaru, na jednej strane je vyrazené „xPx“ s P vnútri kruhu, druhá strana je hladká.
Veľkosť balenia: 10, 12, 14, 20, 24, 30 alebo 48 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
mail: cz.info@gsk.com

Výrobca
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Írsko.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2016.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
6791C
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
MILGAMMA N
MILGAMMA Ncps 1x100 ks
26,49  (-23%)
20,49 
na sklade
na sklade
Condrosulf 400 mg
Condrosulf 400 mg60 kapsúl
14,99  (-22%)
11,69 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Wobenzym
Wobenzym800 tabliet
109,49 
99,89 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99  (-15%)
8,49 
na sklade
na sklade
BIODERMA Sensibio H2O
BIODERMA Sensibio H2O500 ml, pleťová voda na citlivú pleť
14,99  (-20%)
11,99 
na sklade
na sklade
CURAPROX SENSITIVE CS 3960 supersoft
9,99  (-15%)
8,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek