NUROFEN pre deti 4% jahoda
sus por 4,0 g 1x100 ml
Liek vo forme suspenzie. Uľavuje od bolesti zubov, uší, hlavy. Pomáha tlmiť zápal a teplotu. Obsahuje ibuprofen. Vhodný pre deti od 6 do 12 rokov.
Značka: Nurofen
7,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 299 lekárňach - doručíme do 317 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
NUROFEN pre deti 4% jahoda
sus por 4,0 g 1x100 ml
Liek vo forme suspenzie. Uľavuje od bolesti zubov, uší, hlavy. Pomáha tlmiť zápal a teplotu. Obsahuje ibuprofen. Vhodný pre deti od 6 do 12 rokov.
Značka: Nurofen
7,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 299 lekárňach - doručíme do 317 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktroý patrí do skupiny liekov nazývanej nesteroidné antiflogistiká (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs). Tieto lieky pôsobia tak, že menia odpoveď tela na bolesť, zápal a vysokú teplotu tela.

Liek je určený na krátkodobú symptomatickú liečbu:

 • horúčky (vrátane horúčky po očkovaní)
 • miernej až stredne silnej bolesti (bolesť hlavy, hrdla, zubov, bolesti pri poraneniach a pomliaždeninách).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 40 mg ibuprofénu.

Denné dávkovanie lieku je 20‑30 mg/kg telesnej hmotnosti v rozdelených dávkach. Dávky sa majú podávať približne každých 6-8 hodín.

 • 20-29 kg (6-9 rokov): 5 ml (zodpovedajúce 200 mg ibuprofenu) 3x denne.
 • 30-40 kg (10-12 rokov): 7,5 ml (zodpovedajúce 300 mg ibuprofenu) 3x denne.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Liek je určený len na krátkodobé použitie. Ak je potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Pred odmeraním každej dávky je nutné suspenziu pretrepať. Na odmeranie presnej dávky slúži odmerná lyžička. Po užití dávky sa lyžička umyje v teplej vode a nechá sa vysušiť. Pre pacientov s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby sa liek užíval s jedlom. Je nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami (uvedené vyššie).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a liečba má trvať čo najkratšie).
Zvyčajne nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania odporúčaných dávok pri miernej až stredne silnej bolesti a horúčke.
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov a/alebo s hmotnosťou menej ako 20 kg.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene, závažným renálnym zlyhaním alebo závažným srdcovým zlyhaním (trieda IV NYHA).
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Pri užívaní lieku bezprostredne po závažnom chirurgickom zákroku je potrebná zvýšená opatrnosť.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje tekutý maltitol. Vzhľadom k obsahu tekutého maltitolu môže mať liek mierny laxatívny účinok.
Liek obsahuje 28,09 mg sodíka v 15 ml suspenzie (zodpovedá 1,87 mg/ml suspenzie). Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Po prvom otvorení je čas použiteľnosti lieku 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

ibuprofén
Lieková forma: Perorálna suspenzia 
Lieková forma ADC: suspenzia
Písomná informácia pre používateľa

Nurofen pre deti 4 % jahoda
perorálna suspenzia

ibuprofen
pre deti od 6 do 12 rokov


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa vaše dieťa do 3 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je Nurofen pre deti 4 % jahoda a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nurofen pre deti 4 % jahoda
 3. Ako užívať Nurofen pre deti 4 % jahoda
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Nurofen pre deti 4 % jahoda
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nurofen pre deti 4 % jahoda a na čo sa používa

Ibuprofen patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID). Tieto lieky pôsobia tak, že menia odpoveď tela na bolesť, zápal a vysokú teplotu tela.
Nurofen pre deti 4 % jahoda bol špeciálne vyvinutý pre deti, pre podanie ústami na liečbu:
 •               horúčky
 •               miernej až stredne silnej bolesti


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nurofen pre deti 4 % jahoda

Nepodávajte Nurofen pre deti 4 % jahoda dieťaťu
 •               ak má menej ako 6 rokov;
 •               ak je alergické na ibuprofen alebo na iné podobné lieky proti bolesti (NSAID) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 •               ak niekedy po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných podobných liekov proti bolesti (NSAID) trpelo dýchavičnosťou, astmou, nádchou, opuchom tváre a/alebo rúk alebo žihľavkou;
 •               ak niekedy malo krvácanie v tráviacom trakte alebo perforáciu (prederavenie) v súvislosti s predchádzajúcim užívaním NSAID;
 •               ak v súčasnosti má alebo malo opakujúce sa vredy žalúdka/dvanástnika (peptické vredy) alebo krvácanie (dve alebo viac epizód preukázanej ulcerácie alebo krvácania);
 •               ak má závažné zlyhávanie pečene, obličiek alebo srdca;
 •               ak má vrodené problémy s trávením fruktózy/ovocného cukru (pozri časť „Dôležité informácie o niektorých zložkách Nurofenu pre deti 4 % jahoda“);
 •               ak prekonalo krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne krvácanie) alebo trpí iným aktívnym krvácaním;
 •               ak trpí poruchami zrážania krvi, pretože ibuprofen môže predlžovať čas krvácania;
 •               ak má neobjasnené poruchy krvotvorby;
 •               v prípade ťažkej dehydratácie (spôsobenej vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).

 • Neužívajte Nurofen pre deti 4 % jahoda, ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete užívať Nurofen pre deti 4 % jahoda, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak vaše dieťa:
  •               má určité dedičné poruchy krvotvorby (napr. akútnu intermitentnú porfýriu);
  •               trpí poruchami zrážania krvi;
  •               má určité ochorenia kože (systémový lupus erythematosus, SLE) alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva);
  •               má alebo niekedy malo ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu), pretože tieto ochorenia sa môžu zhoršiť (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“);
  •               má alebo niekedy malo vysoký krvný tlak a/alebo srdcové zlyhávanie;
  •               má zníženú funkciu obličiek;
  •               má poruchy pečene; v prípade dlhodobého podávanie Nurofen pro deti 4% jahoda je potrebná pravidelná kontrola pečeňových testov, funkcie obličiek a krvného obrazu;
  •               opatrnosť sa odporúča, ak sa užívajú iné lieky, ktoré by mohli zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy (ako je prednizolón), lieky proti zrážaniu krvi (ako je warfarín), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na depresiu) alebo látky znižujúce krvnú zrážanlivosť (ako je kyselina acetylsalicylová);
  •               užíva iný liek zo skupiny NSAID (vrátane inhibítorov COX-2, ako je celekoxib alebo etorikoxib), pretože súbežnému užívaniu týchto liekov sa treba vyhýbať (pozri nižšie „Iné lieky a Nurofen pre deti 4 % jahoda“);
  •               nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby;
  •               vo všeobecnosti časté užívanie (niekoľkých druhov) liekov proti bolesti môže viesť k trvalým závažným problémom s obličkami; toto riziko sa môže zvýšiť pri telesnej námahe súvisiacej so stratou solí a dehydratáciou; z tohto dôvodu je potrebné sa tomu vyhýbať.
  •               dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže spôsobiť jej zhoršenie; ak tento stav nastane alebo existuje podozrenie na tento stav, je potrebné prekonzultovať to s lekárom a liečba sa má ukončiť; u pacientov, ktorí majú časté alebo každodenné bolesti hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy, je podozrenie na diagnózu bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov;
  •               má alebo malo astmu či alergické ochorenie, pretože sa môže vyskytnúť dýchavičnosť;
  •               diagnostikovali mu sennú nádchu, nosné polypy alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, pretože v takýchto prípadoch je zvýšené riziko alergických reakcií; tieto alergické reakcie sa môžu prezentovať ako astmatické záchvaty (tzv. analgetická astma), Quinckeho edém alebo žihľavka;
  •               veľmi zriedkavo boli v súvislosti s používaním NSAID hlásené závažné kožné reakcie (ako je Stevensov?Johnsonov syndróm); užívanie Nurofenu pre deti 4 % jahoda sa má okamžite zastaviť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov alergických reakcií;
   •               má problémy so srdcom, prekonalo mozgovú príhodu alebo si myslíte, že by mohlo byť vystavené riziku týchto ochorení (napr. ak má vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol alebo je fajčiar); mali by ste sa poradiť s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom;
   •               počas ovčích kiahní (varicela) sa odporúča vyhýbať sa užívaniu Nurofenu pre deti 4 % jahoda;
   •               práve podstúpilo väčší chirurgický zákrok, pretože je potrebný lekársky dohľad;
   •               je dehydratované, pretože existuje zvýšené riziko poškodenia obličiek u dehydratovaných detí;
   •               lieky typu NSAID môžu maskovať príznaky infekcií a horúčky;
   •               lieky, ako je Nurofen pre deti 4 % jahoda, môžu byť spájané s malým zvýšením rizika srdcového záchvatu (infarktu myokardu) alebo mozgovej príhody; akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe; neprekračujte odporúčanú dávku ani trvanie liečby (3 dni).

   Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, s varovnými príznakmi alebo bez nich, aj bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod. Pokiaľ sa objaví gastrointestinálne krvácanie, prederavenie, tvorba vredov, liečba by mala byť okamžite ukončená. Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID u pacientov s anamnézou vredovej choroby, obzvlášť ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou (pozri časť "Nepodávajte Nurofen pre deti 4 % jahoda"), a u starších osôb. Títo pacienti by mali začať liečbu s najnižšou možnou dávkou.

   U týchto pacientov a takisto u pacientov vyžadujúcich súbežnú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liečivami, ktoré pravdepodobne zvyšujú gastrointestinálne riziko, sa má zvážiť kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy).

   Ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov u vášho dieťaťa vyskytuje, pred užitím Nurofenu pre deti 4 % jahoda sa poraďte s lekárom.

   Starší
   Starší ľudia majú zvýšené riziko vedľajších účinkov pri používaní NSAID, najmä v zažívacom ústrojenstve. Pre ďalšie informácie pozri kapitolu 4 „Možné vedľajšie účinky“.

   Pacienti, ktorí v minulosti trpeli problémami súvisiacimi so zažívacím ústrojenstvom, najmä starší ľudia, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné príznaky v oblasti tráviaceho ústrojenstva (obzvlášť krvácania v tráviacom trakte), a to predovšetkým na začiatku liečby.

   Iné lieky a Nurofen pre deti 4 % jahoda
   Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.

   Čomu by ste sa mali vyhnúť, keď podávate dieťaťu Nurofen pre deti 4 % jahoda:
   •               niektoré lieky, ako sú antikoagulanciá (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín);
   •               niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, beta-blokátory, antagonisty angiotenzínu II);
   •               niektoré ďalšie lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom.

   Preto sa vždy poraďte so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofen spolu s inými liekmi.

   Informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré vášmu dieťaťu podávate alebo ste podávali v nedávnom čase, a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

   Lekára alebo lekárnika informujte predovšetkým, ak vaše dieťa užíva:
   kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky typu NSAID (lieky proti zápalu a bolesti) pretože to môže zvýšiť riziko vredov alebo krvácania v tráviacej sústave
   digoxín (liek na srdcovú nedostatočnosť) pretože účinok digoxínu sa môže zvýšiť
   glukokortikoidy (lieky obsahujúce kortizón alebo látky podobné kortizónu) pretože to môže zvýšiť riziko vredov alebo krvácania v tráviacej sústave
   antiagregačné lieky (lieky proti zrážaniu krvi) pretože to môže zvýšiť riziko krvácania
   kyselinu acetylsalicylovú (v nízkych dávkach) pretože účinok zrieďujúci krv sa môže narušiť
   lieky na zriedenie krvi (ako je warfarín) pretože ibuprofen môže zosilniť účinky týchto liekov
   fenytoín (liek na epilepsiu) pretože účinok fenytoínu sa môže zvýšiť
   selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky používané na depresiu) pretože môžu zvýšiť riziko krvácania v tráviacej sústave
   lítium (liek na maniodepresívnu chorobu a depresiu) pretože sa môže zvýšiť účinok lítia
   probenecid a sulfinpyrazón (lieky na dnu) pretože vylučovanie ibuprofenu sa môže predĺžiť
   lieky na vysoký krvný tlak a  diuretiká (tablety na odvodnenie) pretože ibuprofen môže znížiť účinky týchto liekov a môže byť zvýšené riziko poškodenia obličiek
   draslík šetriace diuretiká pretože to môže viesť k hyperkaliémii (zvýšená hladina draslíka v krvi)
   metotrexát (liek na rakovinu alebo reumatizmus) pretože účinok metotrexátu sa môže zosilniť
   takrolimus a cyklosporín (imunosupresíva) pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu obličiek
   zidovudín (liek na liečbu HIV/AIDS) pretože užívanie Nurofenu pre deti 4 % jahoda
   môže viesť k zvýšenému riziku krvácania do kĺbov alebo ku krvácaniu, ktoré má za následok opuch u HIV pozitívnych hemofilikov
   deriváty sulfonylmočoviny (lieky na liečbu cukrovky) sú možné interakcie
   chinolónové antibiotiká pretože sa môže zvýšiť riziko kŕčov
   inhibítory CYP2C9 súbežné podávanie ibuprofenu s inhibítormi CYP2C9 môže zvýšiť expozíciu ibuprofenu (substrát CYP2C9); v štúdii s vorikonazolom a flukonazolom (inhibítory CYP2C9) sa preukázala zvýšená expozícia S(+)-ibuprofenu približne o 80 až 100 %; ak sa súbežne podávajú silné inhibítory CYP2C9, a to najmä pri podávaní vysokých dávok ibuprofenu súbežne s vorikonazolom alebo flukonazolom, je potrebné zvážiť zníženie dávky ibuprofenu
   baclofen po začatí liečby ibuprofenom sa môže vyvinúť toxicita baklofenu
   ritonavir ritonavir môže zvyšovať plazmatické koncentrácie NSAID
   aminoglykozidy NSAID môžu znížiť vylučovanie aminoglykozidov

   Nurofen pre deti 4 % jahoda a alkohol
   Nepite alkohol, pretože môže zhoršiť nežiaduce účinky Nurofen pre deti 4 % jahoda, a to najmä účinky na tráviacu sústavu alebo centrálny nervový systém.


   Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
   Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.

   Tehotenstvo
   Neužívajte tento liek v priebehu posledných 3 mesiacov tehotenstva. Vyvarujte sa užívaniu tohto lieku počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokiaľ lekár neodporučí inak.

   Dojčenie
   Iba malé množstvo ibuprofen a jeho metabolitov prechádza do materského mlieka. Ak sa Nurofen pre deti 4 % jahoda používa v odporúčanej dávke a čo najkratší čas, nie je potreba počas dojčenia prerušiť liečbu.

   Plodnosť
   Nurofen pre deti 4 % jahoda patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu narušiť plodnosť žien. Tento účinok je reverzibilný (vratný) po vysadení liečby.

   Vedenie vozidiel a obsluha strojov
   Pri krátkodobom užívaní tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

   Dôležité informácie o niektorých zložkách Nurofenu pre deti 4 % jahoda:
   •               Nurofen pre deti 4 % jahoda obsahuje tekutý maltitol: ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
   •               Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


   3. Ako užívať Nurofen pre deti 4 % Jahoda

   Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

   Na vnútorné použitie.

   Zvyčajná dávka na bolesť a horúčku:
   Hmotnosť dieťaťa Koľko? Ako často počas 24 hodín?*
   (Vek)
   20-29 kg (6-9 rokov) 5 ml 3-krát
   30-40 kg (10-12 rokov) 7,5 ml (použite lyžičku dvakrát: 3-krát
   1 x 5 ml + 1 x 2,5 ml)
   *Dávky sa majú podávať približne každých 6 až 8 hodín.

   Pred použitím dôkladne pretrepte.

   VAROVANIE: Neprekračujte stanovenú dávku.

   Spôsob podávania pomocou lyžičky
   1.               Fľašku pred použitím dôkladne pretrepte.
   2.               Použite ten koniec lyžičky, ktorý zodpovedá požadovanej dávke.
   3.               Nalejte liek na lyžičku.
   4.               Vložte lyžičku do úst dieťaťa a podajte dávku.
   5.               Po použití nasaďte vrchnák. Umyte lyžičku v teplej vode a nechajte ju vysušiť. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

   6. Trvanie liečby
    Tento liek je určený len na krátkodobé užívanie.

    Pokiaľ je nutné tento liek užívať dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia symptómy ochorenia, poraďte sa s lekárom.

    Ak užijete viac Nurofenu pre deti 4 % jahoda, ako máte
    Ak ste náhodne podali alebo užili viac ako je odporúčaná dávka Nurofenu pre deti 4 % jahoda, okamžite kontaktujte svojho lekára. Príznaky predávkovania môžu byť nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha alebo zriedkavejšie hnačka. Môže sa tiež objaviť bolesť hlavy, krvácanie v tráviacej sústave, vertigo, závraty, ospalosť, nystagmus (mimovoľné rýchle rytmické pohyby očí), zastrené videnie, zvonenie v ušiach, nízky krvný tlak , excitácia, dezorientácia, kóma, kŕče, porucha vedomia, hyperkalémia (zvýšená koncentrácia draslíka v krvi), metabolická acidóza (prekyslenie organizmu), zvýšený protrombínový čas/INR (čas zrážania krvi), akútne zlyhanie obličiek, poškodenie pečene, útlm dýchania, cyanóza (modranie kože) a u astmatikov zhoršenie astmy.

    Ak vy alebo vaše dieťa zabudnete užiť Nurofen pre deti 4 % jahoda
    Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete dieťaťu podať dávku, podajte mu ju hneď, ako si spomeniete a potom podajte ďalšiu dávku podľa dávkovacieho intervalu uvedeného vyššie.

    Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


    4. Možné vedľajšie účinky

    Tak ako všetky lieky, aj Nurofen pre deti 4 % jahoda môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

    Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov.

    Aj keď sú vedľajšie účinky menej časté, u vášho dieťaťa sa môže objaviť niektorý zo známych vedľajších účinkov NSAID. Ak sa tak stane alebo ak máte obavy, prestaňte podávať tento liek vášmu dieťaťu a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. Staršie osoby, ktoré užívajú tento liek, sú vystavené zvýšenému riziku rozvoja problémov súvisiacich s vedľajšími účinkami.

    PRESTAŇTE UŽÍVAŤ tento liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vášho dieťaťa vyvinú:
    •               prejavy krvácania v tráviacej sústave, ako sú: závažná bolesť brucha, čierna dechtová stolica, vracanie krvi alebo tmavých častíc, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina;
    •               prejavy zriedkavej avšak závažnej alergickej reakcie, ako je zhoršenie astmy, nevysvetliteľný sipot alebo dýchavičnosť, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním, zrýchlený pulz, pokles krvného tlaku, ktorý vedie k šoku; to sa môže vyskytnúť už po prvom užití tohto lieku; ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite volajte lekára;
    •               závažné kožné reakcie, ako sú vyrážky pokrývajúce celé telo, šupiny, pľuzgiere na koži alebo olupovanie kože.

    Ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, zhoršia sa alebo spozorujete akékoľvek účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, oznámte to svojmu lekárovi.

    Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
    -               žalúdočné ťažkosti, ako sú pálenie záhy, bolesť brucha a nevoľnosť, poruchy trávenia, hnačka, vracanie, plynatosť (vetry), zápcha a mierne krvácanie v žalúdku a/alebo v črevách, ktoré môže vo výnimočných prípadoch spôsobiť anémiu.

    Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
    •               vredy v tráviacej sústave, prederavenie (perforácia) alebo krvácanie do tráviacej sústavy, zápal ústnej sliznice s tvorbou vriedkov, zhoršenie existujúcich črevných ochorení (ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba), zápal žalúdka (gastritída);
    •               bolesť hlavy, závrat, nespavosť, nepokoj, podráždenosť alebo vyčerpanosť;
    •               poruchy videnia;
    •               rôzne kožné vyrážky;
    •               reakcie z precitlivenosti so žihľavkou a svrbením.

    • Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
     •               tinitus (zvonenie v ušiach);
     •               zvýšená koncentrácia močoviny v krvi, bolesť v slabinách a/alebo v bruchu, výskyt krvi v moči a horúčka - toto môžu byť príznaky poškodenia obličiek (papilárna nekróza);
     •               zvýšená koncentrácia kyseliny močovej v krvi;
     •               znížená koncentrácia hemoglobínu.

     Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
     •               zápal pažeráka, zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída) a výskyt membránových zúžení v črevách;
     •               zlyhávanie srdca, infarkt myokardu a opuch tváre alebo rúk (edém);
     •               vylučovanie menšieho množstva moču ako zvyčajne a opuchy (najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo so zníženou funkciou obličiek), opuch (edém) a zakalený moč (nefrotický syndróm); zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek; ak si všimnete jeden z vyššie uvedených príznakov alebo ak máte pocit celkovej slabosti, prestaňte Nurofen pre deti 4 % jahoda užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, pretože by mohlo ísť o prvé príznaky poškodenia obličiek alebo zlyhania obličiek;
     •               psychotické reakcie, depresie;
     •               vysoký krvný tlak, zápal ciev (vaskulitída);
     •               búšenie srdca;
     •               poruchy pečene, poškodenie pečene najmä pri dlhodobej liečbe (prvým príznakom môže byť zmena sfarbenia kože), zlyhanie pečene, akútny zápal pečene (hepatitída);
     •               poruchy krvotvorby; prvé príznaky sú: horúčka, bolesť v krku, povrchové vriedky v ústnej dutine, príznaky podobné chrípke, silný pocit vyčerpania, krvácanie z nosa a do kože a nevysvetliteľné modriny; v týchto prípadoch musíte okamžite prerušiť liečbu a vyhľadať lekársku pomoc; určite nezačínajte so samoliečbou použitím liekov proti bolesti alebo na zníženie horúčky (antipyretiká).;
     •               závažné kožné infekcie a komplikácie mäkkých tkanív pri infekcii ovčími kiahňami;
     •               bolo popísané zhoršenie zápalov spojených s infekciou (napr. nekrotizujúca fasciitída) súvisiacich s užívaním liekov proti bolesti (NSAID); ak sa objavia príznaky infekcie alebo dôjde k ich zhoršeniu, musíte neodkladne vyhľadať lekársku pomoc, aby lekár vyšetril, či nie je potrebná protiinfekčná/antibiotická liečba;
     •               pri užívaní ibuprofenu boli pozorované príznaky aseptickej meningitídy (neinfekčný zápal mozgových blán) ako stuhnutá šija, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka alebo dezorientácia. Častejšie môžu byť pravdepodobne postihnutí pacienti s autoimunitnými ochoreniami (SLE, zmiešaná porucha spojivového tkaniva); ak zaznamenáte tieto účinky, okamžite vyhľadajte lekára.;
     •               závažné formy kožných reakcií, ako napr. kožná vyrážka so začervenaním a tvorbou pľuzgierov (napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm), strata vlasov (alopécia).

     Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
     -               reakcia zo strany dýchacej sústavy, vrátane astmy, kŕčovitého stiahnutia priedušiek (bronchospazmu) alebo dýchavičnosti.

     Lieky, ako také, môžu súvisieť s malým zvýšením rizika srdcového záchvatu (infarkt myokardu) alebo mozgovej príhody.

     Hlásenie vedľajších účinkov
     Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


     5. Ako uchovávať Nurofen pre deti 4 % jahoda

     Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

     Neužívajte Nurofen pre deti 4 % jahoda po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

     Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

     Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľašky: 6 mesiacov.

     Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


     6. Obsah balenia a ďalšie informácie

     Čo Nurofen pre deti 4 % jahoda obsahuje
     •               Liečivo je ibuprofen: každý 1 ml perorálnej suspenzie obsahuje 40 mg ibuprofenu; každá dávka 5 ml obsahuje 200 mg ibuprofenu; každá dávka 2,5 ml obsahuje 100 mg ibuprofenu.
     •               Ďalšie zložky sú: monohydrát kyseliny citrónovej, nátriumcitrát, chlorid sodný, sodná soľ sacharínu, polysorbát 80, domiféniumbromid, tekutý maltitol, glycerol, xantán guma, jahodová príchuť (obsahuje propylénglykol) a čistená voda.

     Ako vyzerá Nurofen pre deti 4 % jahoda a obsah balenia
     Nurofen pre deti 4 % jahoda je takmer biela viskózna suspenzia s jahodovou príchuťou.

     Každá fľaška obsahuje buď 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml alebo 200 ml.

     Balenie obsahuje lyžičku (s 2,5 ml miskou s vnútorným označením 1,25 ml na jednom konci a 5 ml miskou na druhom konci).

     Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

     Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

     Držiteľ rozhodnutia o registrácii
     Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, SL1 3HU Slough, Veľká Británia

     Výrobca
     Reckitt Benckiser, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Veľká Británia


     Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

     Belgicko Nurofen voor Kinderen Suikervrij rood 4%
     Bulharsko ??????? ?? ????? ????? 200 mg/5 ml ????????? ?????????
     Chorvátsko Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 ml oralna suspenzija s okusom
     jagode
     Cyprus Nurofen ??? ?????? 4 % ???????
     Česká republika Nurofen pro děti 4 % jahoda
     Francúzsko Nurofen 40 mg/ml enfants fraise
     Fínsko Nurofen Junior 4 %
     Nemecko Nurofen Schmerz- und Fiebersaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen
     Grécko Nurofen for Children 4 % strawberry
     Maďarsko Nurofen eperízű 4 % szuszpenzió gyermekeknek
     Island Nurofen Junior 4 %
     Írsko Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml Oral Suspension
     Luxembursko Nurofen pour Enfants Rouge 4% suspension buvable
     Holandsko Nurofen voor Kinderen Aardbei suspensie, suspensie 200 mg/5 ml
     Nórsko Nurofen Junior 4 %
     Poľsko Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
     Portugalsko Nurofen Morango 40 mg/ml suspens?o oral
     Rumunsko Nurofen Junior, cu arom? de căpşuni, 200 mg/5 ml, suspensie oral?
     Slovenská republika Nurofen pre deti 4 % jahoda
     Slovinsko Nurofen za otroke z okusom jagode 40 mg/ml peroralna suspenzija
     Švédsko Nurofen Junior 4 %
     Spojené kráľovstvo Nurofen for Children 200 mg/5 ml Strawberry Oral Suspension

     Podrobné informácie o tomto l

     Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
     Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
03945
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
KINEDRYL
KINEDRYL10 tabliet
3,99 
3,49 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
5,99 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
NUROFEN pre deti Jahoda
NUROFEN pre deti Jahodaperorálna suspenzia, 100 ml
5,99  (-25%)
4,49 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
PARALEN SUS
PARALEN SUSsuspenzia, 100 ml
 
4,19 
na sklade
na sklade
Solmucol 100 mg
Solmucol 100 mggra (vrecúška) 20x1,5g
 
3,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek