KINEDRYL
10 tabliet
Liek na predchádzanie a liečbu nevoľnosti a vracania pri cestovaní dopravnými prostriedkami.
3,99  
3,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 318 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
KINEDRYL
10 tabliet
Liek na predchádzanie a liečbu nevoľnosti a vracania pri cestovaní dopravnými prostriedkami.
3,99  
3,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 318 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek sa používa bez odporúčania lekára na predchádzanie a liečbu nevoľnosti a vracania pri cestovaní dopravnými prostriedkami (auto, vlak, lietadlo, loď). Na odporúčanie lekára je možné liek použiť aj pri nevoľnostiach a závratoch najrôznejšieho pôvodu (pri Meniérovej chorobe). Používa sa aj pri liečbe nevoľnosti spôsobenej poruchou vestibulárneho aparátu (orgánu vnímania rovnováhy v uchu).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a doba liečby sú individuálne a závisia od indikácie, klinického obrazu a citlivosti pacienta.

Dospelí:
užíva sa 1 tableta 60 minút pred začiatkom cesty, pri dlhotrvajúcom cestovaní podávame ½ - 1 tabletu v intervale 2 - 3 hodín. Na liečbu náhle vzniknutej kinetózy sa užívajú 2 tablety jednorazovo, pri nedostatočnom účinku potom v intervaloch 30 minút ½ - 1 tableta  po maximálne 4 tablety. Pri náhlom vracaní počiatočnú dávku 2 tablety nepodať naraz, ale rozdeliť ju do 4 dávok v intervale niekoľkých minút.

Deti a dospievajúci do 15 rokov:
U detí vo veku od 2 do 6 rokov sa užíva ¼ tablety a u detí vo veku od 6 do 15 rokov ¼ - ½ tablety 60 minút pred začiatkom cesty. Pri dlhotrvajúcom cestovaní sa môže dávka zopakovať v intervale 2 – 3 hodín.

Meniérova choroba a ďalšie vestibulárne poruchy:
Dospelí ležiaci pacienti užívajú 2 - 4 tablety 2 - 3x denne, ostatným sa podáva 8 tabliet denne.

V prípade vynechania dávky, neužívať dvojnásobnú dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Tableta sa môže rozdeliť na dve alebo štyri rovnaké dávky. V prípade problémov s prehltnutím tablety u pediatrickej populácie je možné tabletu rozdrviť a podať na lyžičke zmiešanú s tekutinou. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia je kontraindikované.
Liek je kontraindikovaný u detí do 2 rokov.
Liek nepriaznivo ovplyvňuje pozornosť. Pacienti počas liečby nemajú viesť motorové vozidlo, obsluhovať stroje, ani pracovať vo výškach.
Počas užívania lieku nekonzumovať alkohol.
Liek môže ovplyvniť výsledky alergénových kožných testov, preto je potrebné tento liek niekoľko dní pred testami vysadiť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

kofeín bezvodý, moxastíniumteoklát
Lieková forma ADC: tablety

Písomná informácia pre používateľov

Kinedryl
tablety

(moxastin teoklát, kofeín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Kinedryl obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 

 •                Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
 •                Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

 

 1. Čo je Kinedryl a na čo sa používa
 2. Skôr ako užijete Kinedryl
 3. Ako užívať Kinedryl
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Kinedryl
 6. Ďalšie informácie

 

 


1. ČO JE KINEDRYL A NA ČO SA POUŽÍVA

Kinedryl sa používa bez odporúčania lekára na predchádzanie a liečbu nevoľnosti a vracania pri cestovaní dopravnými prostriedkami (auto, vlak, lietadlo, loď). Na odporúčanie lekára je možné liek použiť aj pri nevoľnostiach a závratoch najrôznejšieho pôvodu (pri Meniérovej chorobe). Používa sa aj pri liečbe nevoľnosti spôsobenej poruchou vestibulárneho aparátu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KINEDRYL

Neužívajte Kinedryl

 

 

 •         keď ste alergický (precitlivený) na moxastin teoklát, kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Kinedrylu.
 •         keď máte zelený zákal (glaukom)
 •         keď máte zväčšenú prostatu
 •         keď máte závažné ochorenie žalúdka a čriev
 •         keď sa liečite inhibítormi monoaminooxidázy alebo keď ste v období kratšom ako 14 dní po ukončení liečby
 •         v prípadoch akútnej otravy alkoholom alebo liekmi tlmiacimi centrálnu nervovú sústavu (lieky na spanie a upokojenie)
 •         v prípadoch, kde je nežiaduca ospalosť
 •         nepodávajte deťom mladším ako 2 roky
 •         počas užívania lieku Kinedryl je potrebné sa vyhnúť požívaniu alkoholických nápojov


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Kinedrylu

 

 

 •         ak máte závažné ochorenie srdca a krvného obehu
 •         ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy
 •         ak máte chronické ochorenie pľúc
 •         ak máte poruchu obličkových funkcií
 •         ak máte epilepsiu

 • Vo všetkých prípadoch, ktoré sú uvedené v tejto časti, môžete užívať Kinedryl iba so súhlasom lekára.

  Užívanie iných liekov
  Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
  Niektoré iné lieky môžu ovplyvniť účinok Kinedrylu alebo Kinedryl môže ovplyvniť ich účinok. Liek zvyšuje účinok alkoholu, liekov na spanie a na upokojenie, liekov proti kŕčom a znižuje účinok liekov proti nadmernej zrážavosti krvi, liekov proti cukrovke a antikoncepčných prípravkov.
  Tlmivý účinok Kinedrylu zvyšuje najmä alkohol a rôzne lieky ovplyvňujúce psychiku (lieky na spanie, na upokojenie, inhibítory monoaminooxidázy, inhibítory acetylcholinesterázy).
  Účinok Kinedrylu môže byť znížený barbiturátmi a pyrazolonovými derivátmi.
  Liek môže ovplyvniť výsledky alergénových kožných testov, preto je potrebné ho niekoľko dní pred testami neužívať.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Tehotenstvo
  Kinedryl sa nesmie užívať v tehotenstve.

  Dojčenie
  Kinedryl sa nesmie užívať počas dojčenia.

  Vedenie vozidla a obsluha strojov
  Kinedryl môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje a na činnosti vyžadujúce rýchle rozhodovanie a prácu vo výškach.

  Dôležité informácie o niektorých zložkách Kinedrylu
  Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak bolo u Vás zistené, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov (predovšetkým mliečneho cukru), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


  3. AKO UŽÍVAŤ KINEDRYL

  Prevencia a liečba nevoľnosti pri jazde dopravnými prostriedkami

  Dospelí
  1 tableta 60 minút pred začiatkom cesty. Pri dlhotrvajúcom cestovaní stačí podávať ? – 1 tabletu v intervale 2 – 3 hodín. Na liečbu náhle vzniknutej kinetózy sa užívajú 2 tablety jednorazovo, pri nedostatočnom účinku potom v intervaloch 30 minút ? – 1 tableta až po maximálne 4 tablety. Pri náhlom vracaní je účelnejšie počiatočnú dávku 2 tablety nepodať naraz, ale rozdeliť ju do 4 dávok v intervale niekoľkých minút.

  Deti do 15 rokov
  Deťom vo veku 2 – 6 rokov sa podáva ? tablety, vo veku 6 – 15 let ? - ? tablety. Prvá dávka sa užije 60 minút pred začiatkom cesty, pri dlhotrvajúcom cestovaní sa môže podanie dvakrát zopakovať v intervale 2 – 3 hodín.

  Deti do 2 rokov
  Kinedryl sa nemá podávať deťom do 2 rokov.

  Meniérova choroba a ďalšie vestibulárne poruchy
  Dospelí ležiaci pacienti užívajú 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denne. U ostatných sa podáva až 8 tabliet denne.

  Tabletu je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

  Ak užijete viac Kinedrylu ako máte
  Predávkovanie Kinedrylom sa prejavuje závratmi, spavosťou, slabosťou až stratou vedomia.
  V prípade, že užijete viac tabliet, ihneď informujte svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšiu pohotovostnú službu.

  Ak zabudnete užiť Kinedryl
  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

  Tak ako všetky lieky, aj Kinedryl môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií alebo zmien zdravotného stavu sa o ďalšom užívaní lieku poraďte so svojim lekárom.
  Kinedryl sa zvyčajne dobre znáša, ale môže sa vyskytnúť útlm, ospalosť, slabosť, poruchy koncentrácie alebo podráždenosť. Ďalej sa môže objaviť sucho v ústach, bolesť hlavy, ťažkosti s močením a zadržovanie tekutín. Môžu sa vyskytnúť taktiež poruchy zraku (neschopnosť zrenice oka prispôsobiť sa pohľadu do diaľky alebo na blízko), zníženie krvného tlaku a zrýchlenie pulzu, najmä u starších pacientov. Vzácne sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti, začervenanie kože, vyrážka a poruchy krvotvorby. V ojedinelých prípadoch môže Kinedryl vyvolať u citlivejších osôb miestne podráždenie tráviaceho systému prejavujúce sa ako hnačka alebo naopak zápcha, prípadne nevoľnosť alebo bolesť brucha. Najmä u mladších detí môže dôjsť k paradoxnému nepokoju a ojedinelo k vzniku epileptických kŕčov.
  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo iné nepriaznivé zmeny zdravotného stavu, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


  5. AKO UCHOVÁVAŤ KINEDRYL

  Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
  Uchovávajte pri teplote do 25oC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
  Nepoužívajte Kinedryl po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli.
  Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

  Čo Kinedryl obsahuje

  Liečivá sú moxastin teoklát a kofeín. Každá tableta obsahuje 25 mg moxastin teoklátu a 30 mg kofeínu.
  Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec, kalciumstearát


  Ako vyzerá Kinedryl a obsah balenia
  Tablety sú biele ploché so skosenými hranami, na jednej strane so štvrtiacim znakom.
  Tablety sa dodávajú v blistroch, papierovej škatuli s priloženou písomnou informáciou pre používateľov.
  Obsah balenia: 10 tabliet

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
  Noventis, s. r. o.
  Filmová 174
  761 79 Zlín
  Česká republika


  Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2010.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

15884
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,59 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
9,19  (-18%)
7,49 
na sklade
na sklade
CARBOSORB
CARBOSORBtbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 
2,49 
na sklade
na sklade
Burow ušná instilácia VULM
Burow ušná instilácia VULM(Instillatio aluminii acetico-tartarici), 20 g
 
2,04 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
SMECTA
SMECTAliek na hnačku, 10 vrecúšok
 
5,39 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-18%)
6,29 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,89 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
5,89  (-40%)
3,53 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek