Dr. Max Tlakomer Comfort Usage

1×1 ks

Značka: DR. MAX
4.0
31,99
Doprava zadarmo

O produkte: Dr. Max Tlakomer Comfort Usage 1×1 ks

X000467 ADC

Plne automatický merač krvného tlaku

 • Zdravotnícka pomôcka.
 • Detekcia nepravidelného srdcového tepu.
 • Súčasťou balenia je USB kábel.
 • Ovládanie jedným dotykom.
 • Detekcia pohybu tela.
 • Veľký LCD displej.
 • 2 užívatelia/99 pamäťových sád.
 • Automatické vypínanie.

Tlakomer je napájaný 4 AAA aklalickými batériami (nie sú časťou balenia). Viac na adc.sk

Spôsob použitia

Meranie krvného tlaku:

 1. Na rameno sa podľa obrázku v príbalovom letáku nasadí meracia manžeta.
 2. Stlačí sa tlačidlo „START/STOP“. Na obrazovke sa zobrazia všetky symboly. Manžeta sa začne automaticky nafukovať.
 3. Meranie začalo. Keď je natlakovanie na úrovni, že zastaví prietok krvi, merač zastaví nafukovanie pred automatickým uvoľnením vzduchu a automaticky zmeria krvný tlak. Symbol srdcového pulzu bliká, keď je pulz detekovaný.
  Keď sa symbol srdcového pulzu objaví a bliká, merač krvného tlaku deteguje pulz a začne pulz automaticky počítať.
 4. Po dokončení merania sa zobrazia hodnoty krvného tlaku a pulzu. Manžeta sa automaticky vyfúkne a všetky výsledky merania sa uložia do pamäte s príslušným dátumom a časom.
  Symbol „ “ sa zobrazí, ak sa zistí nepravidelný srdcový pulz.
 5. Stlačením tlačidla „START/STOP“  sa zariadenie vypne.
  Ak sa prístroj nepoužíva, po dvoch minútach sa automaticky vypne.
  POZNÁMKA: Nafukovanie alebo meranie je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „START/STOP“.

Upozornenie:  Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky informácie v návode na použitie a v akejkoľvek inej literatúre priloženej v balení. Kontaktujte svojho lekára, ktorý Vám poskytne konkrétne informácie o Vašom krvnom tlaku. Samodiagnostika a liečba na základe výsledkov merania môžu byť nebezpečné. Riaďte sa pokynmi svojho lekára. Zariadenie používajte iba na určený účel. Nepoužívajte na žiadny iný účel. Prístroj je určený na meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie len u dospelých, neodporúča sa používať u novorodencov doma alebo v zdravotníckych zariadeniach. Nepoužívajte manžetu a jej natlakovanie na ramene na strane miesta mastektómie. Priloženie manžety a jej natlakovanie na akúkoľvek končatinu, kde je intravaskulárny vstup alebo artériovenózny prepínač (A-V) môže viesť k poraneniu pacienta v dôsledku dočasného narušenia prietoku krvi. Natlakovanie manžety môže spôsobiť dočasnú stratu funkcie, ak sa použije súčasne s monitorujúcim zdravotníckym elektrickým prístrojom na tej istej končatine. Skontrolujte (napríklad, pozorovaním dotknutej končatiny), či prevádzkovanie automatizovaného merača krvného tlaku nevedie k dlhšiemu zhoršeniu cirkulácie krvi u pacienta. Vyhnite sa používaniu v oblasti s vysokým žiarením, aby boli Vaše namerané údaje správne. Zariadenie alebo komponenty nerozoberajte ani sa ich nepokúšajte opravovať. Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú horľavé plyny (ako anestetický plyn, kyslík alebo vodík) alebo horľavé kvapaliny (ako je alkohol). V blízkosti zariadenia nepoužívajte mobilný telefón alebo iné zariadenia, ktoré vyžarujú elektromagnetické pole. Mohlo by to viesť k nesprávnej prevádzke zariadenia. Príliš časté merania môžu spôsobiť zranenie u pacienta v dôsledku narušenia prietoku krvi. Pokiaľ zariadenie nebudete používať tri mesiace alebo dlhšie, vyberte z neho batérie. Neaplikujte manžetu na ranu, pretože to môže spôsobiť ďalšie zranenie.

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.