Dr. Max Pregnancy Test Comfort

tehotenský test

Značka: DR. MAX

Tehotenský test Comfort. Diagnostická pomôcka in vitro, určená na samotestovanie.

Produkt ešte nie je dostupný Tento produkt je vypredaný a ešte nepoznáme presný termín jeho naskladnenia.

4,99
Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: Dr. Max Pregnancy Test Comfort tehotenský test

X024144

Dr.Dr. Max Pregnancy Test Comfort

Dr.Max Pregnancy Test Comfort je samotestovací imunologický test vyrobený pre rýchle, vizuálne a kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču pre včasné zistenie tehotenstva.


Zhrnutie:

 • Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení.
 • Pri normálnom tehotenstve možno hCG v sére zistiť už 7 dní po oplodnení.
 • Koncentrácia hCG sa naďalej rýchlo zvyšuje, pričom do prvého vynechania menštruácie často prekročí 100 mIU/ml a vrcholí v 10.-12. týždni tehotenstva v rozmedzí 100 000 - 200 000 mIU/ml.
 • Prítomnosť hCG krátko po počatí a následný nárast jeho koncentrácie počas včasného štádia gestácie robí z neho vynikajúci indikátor na včasnú detekciu tehotenstva.

Princíp testu:

 • Dr.Max Pregnancy Test Comfort je chromatografický imunotest (CIA) na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči.
 • Membrána je pokrytá protilátkou anti-α hCG v oblasti testovacej línie a kozou anti-myšou protilátkou v oblasti kontrolnej línie.
 • Počas testovania sa umožní vzorke moču reagovať s farebným konjugátom (konjugát myšia anti-β hCG monoklonálna protilátka - koloidné zlato), ktorý bol predsušený na testovacom prúžku.
 • Zmes sa potom pohybuje na membráne chromatograficky smerom nahor kapilárnym pôsobením.
 • Pri pozitívnom výsledku sa v oblasti testovacej línie na membráne vytvorí ružovo sfarbená čiara s komplexom špecifickej protilátky hCG a farebného konjugátu.
 • Neprítomnosť tejto ružovo sfarbenej línie v oblasti testovacej línie znamená negatívny výsledok.
 • Bez ohľadu na prítomnosť hCG, ako sa zmes pohybuje cez membránu k imobilizovanej kozej anti-myšej protilátke, sa vždy objaví ružovo sfarbená čiara v oblasti kontrolnej línie.
 • Prítomnosť tejto ružovo sfarbenej čiary slúži ako: 1) overenie, že sa pridalo dostatočné množstvo vzorky, 2) že sa dosiahol správny prietok, a 3) ako kontrola činidiel.


Odber vzoriek:

1. Odoberte vzorku čerstvého moču pomocou jednorazovej nádoby, ktorá je čistá a suchá.
2. Prvá ranná vzorka moču vo všeobecnosti obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG na včasné zistenie tehotenstva. Na testovanie je však vhodná akákoľvek vzorka moču.
3. Vzorky sa môžu uchovávať pri izbovej teplote 8 hodín. Ak sa vzorka nemôže otestovať okamžite, môže sa skladovať pri teplote 2 - 8 °C po dobu 48 hodín alebo pri teplote -20 °C po dlhší čas. Vzorky nenechávajte opakovane zmraziť a rozmraziť.
4. Pred testovaním dostaňte vzorku moču na izbovú teplotu.


Postup testovania:
Pred testovaním nechajte testovací prúžok, vzorku moču a/alebo kontrolné vzorky aby sa ich teplota vyrovnala izbovej teplote (15-30 °C). Vrecká neotvárajte, kým nie ste pripravená na vykonanie testu.
1.Vyberte testovaciu tyčinku zo zapečateného vrecúška a použite ju čo najskôr.
2. Zložte ochranný kryt aby sa odkryla absorpčná špička.
3. Uchopte testovaciu tyčinku za palcový úchop s odkrytou absorpčnou špičkou smerujúcou nadol. Močte priamo na absorpčnú špičku, kým nebude úplne vlhká (aspoň 5 sekúnd). POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste nemočili na zobrazovacie okienko.
4. Znovu nasaďte ochranný kryt na testovaciu tyčinku a položte ju na rovný povrch s okienkom nahor.
5. Počkajte, kým sa objavia ružovo sfarbené čiary. Výsledok odčítajte do 5 minút. Po uplynutí 5 minút výsledok už neodčítajte.

 

Interpretácia výsledkov
STE TEHOTNÁ: Objavia sa dve výrazné ružovo sfarbené čiary, jedna v testovacej oblasti (T) a jedna v kontrolnej oblasti (C). POZNÁMKA: Intenzita ružovej farby v testovacej oblasti (T) sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie hCG prítomného vo vzorke. Preto by sa za pozitívny výsledok mal považovať akýkoľvek odtieň ružovej farby v testovacej oblasti (T).
NIE STE TEHOTNÁ: Objaví sa iba jedna ružová čiara v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa neobjaví žiadna viditeľná ružová čiara.
NEPLATNÝ VÝSLEDOK : Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) neobjaví. POZNÁMKA: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho distribútora.

KONTROLA KVALITY
Súčasťou testu je aj procedurálna kontrola. Farebná čiara objavujúca sa v kontrolnej oblasti (C) sa považuje za internú pozitívnu procedurálnu kontrolu, ktorá indikuje správne prevedenie postupu a reaktívne činidlá. Čisté pozadie na membráne sa považuje za internú negatívnu procedurálnu kontrolu. Ak bol test vykonaný správne a činidlá fungujú správne, pozadie jasne poskytne zreteľný výsledok.
OČAKÁVANÉ HODNOTY
Negatívny výsledok sa zistí v moči zdravých mužov a zdravých žien, ktoré nie sú tehotné. Avšak u zdravých tehotných žien je hCG prítomné v moči a v sére. Množstvo hCG sa bude výrazne líšiť s gestačným vekom a medzi jednotlivcami. Dr.Max Pregnancy Test 2in1 má analytickú citlivosť 10 mIU/ml a je schopný detegovať tehotenstvo už 5-6 dní pred dňom vynechania menštruácie.


Upozornenie:

 • Pred vykonaním tohto testu si pozorne prečítajte návod na použitie. Venujte pozornosť polohe C a T čiary.
 • Nepoužívajte po uplynutí uvedeného dátumu expirácie.
 • Testovacia súprava by mala zostať v zapečatenom vrecku až do použitia. Nepoužívajte, ak je vrecko poškodené alebo otvorené.
 • Testovaciu súpravu nepoužívajte opakovane. Po jednorazovom použití ju vyhoďte do odpadkového koša.
 • Nedotýkajte sa membrány umiestnenej v okienku.
 • Neprehĺtajte vysúšadlo.
 • Testovacia tyčinka by sa mala skladovať pri teplote 2 - 30 °C, v uzavretom vrecku počas doby použiteľnosti (36 mesiacov).
 • Test vykonajte do 1 hodiny po otvorení vrecka. NEZMRAZUJTE.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento výrobok.


Zloženie:

 • Testovacia tyčinka obsahuje anti-β hCG na časticiach koloidného zlata a kombináciu anti-α hCG nanesenú na membráne.
 • POSKYTNUTÉ ČINIDLÁ A MATERIÁLY
  1. Dr.Max Pregnancy Test Comfort.
  2. Jedno vysúšadlo.
  3. Jeden návod na použitie.
 • VYBAVENIE POTREBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ
  1. Hodiny alebo časovač.
  2. Nádoba na vzorku.

Ďalšie produkty rovnakej značky

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.