Dr. Max Pregnancy Test 2in1

1×2ks, tehotenský test

Značka: DR. MAX

Tehotenský test 2v1. Diagnostická pomôcka in vitro, určená na samotestovanie.

Produkt ešte nie je dostupný Tento produkt je vypredaný a ešte nepoznáme presný termín jeho naskladnenia.

4,29
Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: Dr. Max Pregnancy Test 2in1 1×2ks, tehotenský test

X024124

Dr. Max Pregnancy Test 2in1

Dr.Max Pregnancy Test 2in1 je samotestovací imunologický test vyrobený pre rýchle, vizuálne a kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču pre skoré zistenie tehotenstva.


Zhrnutie:

 • Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení.
 • Pri normálnom tehotenstve možno hCG v sére zistiť už 7 dní po oplodnení.
 • Koncentrácia hCG sa naďalej rýchlo zvyšuje, pričom do prvého vynechania menštruácie často prekročí 100 mIU/ml a vrcholí v 10.-12. týždni tehotenstva v rozmedzí 100 000 - 200 000 mIU/ml.
 • Prítomnosť hCG krátko po počatí a následný nárast jeho koncentrácie počas včasného štádia gestácie robí z neho vynikajúci indikátor na včasnú detekciu tehotenstva.

Princíp testu:

 • Dr.Max Pregnancy Test 2in1 je chromatografický imunotest (CIA) na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči.
 • Membrána je pokrytá protilátkou anti-α hCG v oblasti testovacej línie a kozou anti-myšou protilátkou v oblasti kontrolnej línie.
 • Počas testovania sa umožní vzorke moču reagovať s farebným konjugátom (konjugát myšia anti-β hCG monoklonálna protilátka - koloidné zlato), ktorý bol predsušený na testovacom prúžku.
 • Zmes sa potom pohybuje na membráne chromatograficky smerom nahor kapilárnym pôsobením.
 • Pri pozitívnom výsledku sa v oblasti testovacej línie na membráne vytvorí ružovo sfarbená čiara s komplexom špecifickej protilátky hCG a farebného konjugátu.
 • Neprítomnosť tejto ružovo sfarbenej línie v oblasti testovacej línie znamená negatívny výsledok.
 • Bez ohľadu na prítomnosť hCG, ako sa zmes pohybuje cez membránu k imobilizovanej kozej anti-myšej protilátke, sa vždy objaví ružovo sfarbená čiara v oblasti kontrolnej línie.
 • Prítomnosť tejto ružovo sfarbenej čiary slúži ako: 1) overenie, že sa pridalo dostatočné množstvo vzorky, 2) že sa dosiahol správny prietok, a 3) ako kontrola činidiel.


Odber vzoriek:

1. Odoberte vzorku čerstvého moču pomocou jednorazovej nádoby, ktorá je čistá a suchá.
2. Prvá ranná vzorka moču vo všeobecnosti obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG na včasné zistenie tehotenstva. Na testovanie je však vhodná akákoľvek vzorka moču.
3. Vzorky sa môžu uchovávať pri izbovej teplote 8 hodín. Ak sa vzorka nemôže otestovať okamžite, môže sa skladovať pri teplote 2 - 8 °C po dobu 48 hodín alebo pri teplote -20 °C po dlhší čas. Vzorky nenechávajte opakovane zmraziť a rozmraziť.
4. Pred testovaním dostaňte vzorku moču na izbovú teplotu.


Postup testovania:
Pred testovaním nechajte testovací prúžok, vzorku moču a/alebo kontrolné vzorky aby sa ich teplota vyrovnala izbovej teplote (15-30 °C). Vrecká neotvárajte, kým nie ste pripravená na vykonanie testu.
1. Vyberte testovací prúžok zo zapečateného vrecúška a použite ho čo najskôr.
2. Ponorte testovací prúžok do vzorky moču aspoň na 5 sekúnd tak, aby koniec so šípkou smeroval do moču. Neponárajte prúžok nad vytlačenú čiaru „MAX“.
3. Vyberte prúžok a položte ho na rovnú plochu. Alebo ponechajte testovací prúžok vo vzorke moču, pokiaľ prúžok nie je ponorený nad čiaru „MAX“.
4. Počkajte, kým sa objavia ružovo sfarbené čiary. Výsledok odčítajte do 5 minút. Po uplynutí 5 minút výsledok už neodčítajte.

 

Interpretácia výsledkov
STE TEHOTNÁ: Objavia sa dve výrazné ružovo sfarbené čiary, jedna v testovacej oblasti (T) a jedna v kontrolnej oblasti (C). POZNÁMKA: Intenzita ružovej farby v testovacej oblasti (T) sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie hCG prítomného vo vzorke. Preto by sa za pozitívny výsledok mal považovať akýkoľvek odtieň ružovej farby v testovacej oblasti (T).
NIE STE TEHOTNÁ: Objaví sa iba jedna ružová čiara v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa neobjaví žiadna viditeľná ružová čiara.
NEPLATNÝ VÝSLEDOK : Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) neobjaví. POZNÁMKA: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novým testovacím prúžkom. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho distribútora.

KONTROLA KVALITY
Súčasťou testu je aj procedurálna kontrola. Farebná čiara objavujúca sa v kontrolnej oblasti (C) sa považuje za internú pozitívnu procedurálnu kontrolu, ktorá indikuje správne prevedenie postupu a reaktívne činidlá. Čisté pozadie na membráne sa považuje za internú negatívnu procedurálnu kontrolu. Ak bol test vykonaný správne a činidlá fungujú správne, pozadie jasne poskytne zreteľný výsledok.
OČAKÁVANÉ HODNOTY
Negatívny výsledok sa zistí v moči zdravých mužov a zdravých žien, ktoré nie sú tehotné. Avšak u zdravých tehotných žien je hCG prítomné v moči a v sére. Množstvo hCG sa bude výrazne líšiť s gestačným vekom a medzi jednotlivcami. Dr.Max Pregnancy Test 2in1 má analytickú citlivosť 10 mIU/ml a je schopný detegovať tehotenstvo už 5-6 dní pred dňom vynechania menštruácie.


Upozornenie:

 • Pred vykonaním tohto testu si pozorne prečítajte návod na použitie. Venujte pozornosť polohe C a T čiar.
 • Nepoužívajte po uplynutí uvedenej doby použiteľnosti.
 • Testovacia súprava by mala zostať v zapečatenom vrecku až do použitia. Nepoužívajte, ak je vrecko poškodené alebo otvorené.
 • Testovaciu súpravu nepoužívajte opakovane. Po jednorazovom použití ju vyhoďte do odpadkového koša.
 • Nedotýkajte sa membrány umiestnenej v testovacej oblasti.
 • Neprehĺtajte vysúšadlo.
 • Testovací prúžok by sa mal skladovať pri teplote 2 - 30 °C, v uzavretom vrecku počas doby použiteľnosti (36 mesiacov).
 • Test vykonajte do 1 hodiny po otvorení vrecka. NEZMRAZUJTE.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento výrobok.


Zloženie:

 • Testovací prúžok obsahuje anti-β hCG na časticiach koloidného zlata a kombináciu anti-α hCG nanesenú na membráne.
 • POSKYTNUTÉ ČINIDLÁ A MATERIÁLY:
  1. 2x testovací prúžok Dr.Max Pregnancy Test 2in1.
  2. Jedno vysúšadlo
  3. Jeden návod na použitie.
 • VYBAVENIE POTREBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ:
  1. Hodiny alebo časovač.
  2. Nádoba na vzorku.

Ďalšie produkty rovnakej značky

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.