Nachádzate sa: > > >
VERAL 25 mg
tbl ent (blis. Al/PVC) 1x30 ks
Liek s antiflogistickým a analgetickým účinkom. Pomáha tlmiť zápal a bolesť pohybového aparátu, reumatické bolesti, znižuje teplotu. Obsahuje diklofenak.
Značka: Veral
4,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 275 lekárňach - doručíme do 317 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
VERAL 25 mg
tbl ent (blis. Al/PVC) 1x30 ks
Liek s antiflogistickým a analgetickým účinkom. Pomáha tlmiť zápal a bolesť pohybového aparátu, reumatické bolesti, znižuje teplotu. Obsahuje diklofenak.
Značka: Veral
4,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 275 lekárňach - doručíme do 317 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje liečivo sodná soľ diklofenaku, ktoré patrí medzi nesteroidné protizápalové liečivá. Používa sa pri liečení bolesti a zápalu. Odstraňuje zápalové príznaky ako je bolesť a opuch a tiež znižuje horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu.

Liek sa užíva pri liečbe nasledovných stavov:

 • vyvrtnutie a bolesti kĺbov, natiahnutie a bolesti svalov alebo iné poúrazové bolestivé stavy,
 • bolesti chrbta,
 • bolestivá menštruácia,
 • bolesti zubov,
 • bolesť hlavy.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 15 rokov: 1 tableta po objavení príznakov, potom môže nasledovať ďalšia tableta s minimálnym odstupom 4-6 hodín podľa potreby. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 3 tablety.

Pacienti nad 70 rokov: na začiatku liečbu sa odporúča podať len polovicu obvyklej dávky pre dospelých. Ak je táto dávka klinicky neefektívna a je dobre tolerovaná možno ju v priebehu liečby zvýšiť.

Bez konzultácie s lekárom je liek určený na krátkodobé užívanie t.j. do 5 dní na zmiernenie bolestí a do 3 dní na redukciu horúčky. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Odporúča sa liek zapiť pohárom vody a po aplikácii zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) 15-30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde by mohol spôsobiť podráždenie sliznice.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek sa neodporúča podávať deťom do 15 rokov.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.
Pri zhoršenej funkcii obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť. Liek je kontraindikovaný v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene alebo obličiek.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Liek môže najmä vo vyšších dávkach a u senzitívnejších jedincov negatívne ovplyvňovať schopnosť vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú koncentráciu (šoférovanie, práce vo výškach, obsluhovanie strojov).
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

diklofenak sodná soľ
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa

VERAL 25 mg
gastrorezistentné tablety
sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám
povedal váš lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa v prípade bolesti do 5 dní príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo v prípade horúčky do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Veral 25 mg a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Veral 25 mg
 3. Ako užívať Veral 25 mg
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Veral 25 mg
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1.                  Čo je Veral 25 mg a na čo sa používa

Veral 25 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky a používajú sa pri liečení bolesti a zápalu.
Veral 25 mg odstraňuje zápalové príznaky ako je bolesť a opuch (edém) a tiež znižuje horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu.

Veral sa užíva pri liečbe nasledovných stavov:
vyvrtnutie a bolesti kĺbov, natiahnutie a bolesti svalov alebo iné poúrazové bolestivé stavy
bolesti chrbta
bolestivá menštruácia
bolesti zubov
bolesť hlavy.

Ak máte nejaké otázky k účinku gastrorezistentných tabliet Veral 25 mg opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Veral 25 mg

Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny.

Neužívajte Veral 25 mg
• ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass
• ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie)

Upozornenia a opatrenia
Uistite sa, že váš lekár vie o tom, že
·         fajčíte,
·         máte cukrovku,
máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy,
ste alergický na sodnú soľ diklofenaku alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
ak ste alergický na saliciláty (napríklad kyselinu acetylsalicylovú) alebo iné nesteroidné antireumatiká (napríklad ibuprofen) a mali ste niekedy reakciu (napríklad kožnú vyrážku alebo ťažkosti s dýchaním),
máte alebo ste mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred,
máte krv v stolici a/alebo čiernu stolicu (prejavy krvácania z tráviaceho traktu) alebo ste v minulosti mali tieto ťažkosti v súvislosti s užívaním nesteroidných protizápalových liekov,
máte závažnú poruchu funkcie pečene, obličiek,  
máte závažné zlyhanie srdca,
máte záchvaty astmy, žihľavku alebo akútnu nádchu provokovanú (potencovanú) kyselinou acetylsalicylovou, prípadne inými protizápalovými liekmi,
ste v posledných troch mesiacov tehotenstva.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností užívanie gastrorezistentných tabliet Veral 25 mg pre vás nie je vhodné.
Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní gastrorezistentných tabliet Veral 25 mg
 •                 ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom ako sú napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica. Ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu.
 •                 ak máte problémy s črevami
 •                 ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu
 •                 ak máte astmu, problémy s pečeňou alebo obličkami
 •                 ak máte alebo ste mali problémy so srdcom alebo s vysokým krvným tlakom. Ak máte opuchnuté nohy.
 •                 ak ste ohrození dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku).
 •                 ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajte gastrorezistentné tablety Veral 25 mg skôr, ako o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Veral 25 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Lieky ako je Veral 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte:
·         odporúčanú dávku (do 3 tabliet denne)
·         dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pri liečbe horúčky).
·         Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Veral 25 mg
Veral 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní Veralu 25 mg.
Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci (do 15 rokov)
Veral 25 mg tablety nepodávajte deťom a mladistvým do 15 rokov.

Iné lieky a Veral 25 mg
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky Veralu 25 mg sa pri užívaní s inými liekmi môžu vzájomne ovplyvňovať. V prípade, že užívate iné lieky viazané na lekársky predpis alebo aj bez lekárskeho predpisu, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívania Veralu 25 mg s lekárom alebo lekárnikom.

Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:

 •                 Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu depresie).
 •                 Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).
 •                 ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca).
 •                 Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).
 •                 Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.
 •                 Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofen.
 •                 Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele).
 •                 Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá).
 •                 Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo zápalu kĺbov).
 •                 Cyklosporín (liek používaný najmä u pacientov po transplantácii orgánov).
 •                 Niektoré lieky používané proti infekciám (chinolónové antibakteriálne liečivá).
 •                 Sulfinpyrazon (liek používaný na liečbu dny) alebo vorikonazol (liek na liečbu plesňových ochorení).
 •                 Fenytoín (liek na liečbu epileptických záchvatov).
 •                 Cholestipol a cholestyramín (lieky regulujúce cholesterol).

Veral 25 mg a jedlo, nápoje a alkohol
Veral 25 mg sa odporúča užívať s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podať liek pred jedlom. Odporúča sa liek zapiť pohárom vody a po aplikácii zostať sedieť alebo stáť 15-30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde môže spôsobiť podráždenie sliznice. Tablety sa prehĺtajú celé.
V priebehu liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje. Užívanie alkoholu tlmí reakčné schopnosti pacienta.

Starší ľudia
Pretože starší pacienti môžu na Veral 25 mg reagovať silnejšie ako mladší dospelí, majú užívať najnižšiu účinnú dávku. U starších pacientov je zvlášť dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili lekárovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom

Tehotenstvo
Podobne ako ostatné nesteroidné protizápalové lieky, ani Veral 25 mg sa nesmie užívať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva, pretože môže dôjsť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa alebo k problémom počas pôrodu.

Dojčenie
Informujte svojho lekára o tom, že dojčíte. Veral 25 mg v malom množstve prestupuje do materského mlieka. Pokiaľ je nevyhnutné, aby dojčiaca matka užívala Veral 25 mg, má ho užívať len na odporúčanie lekára, aj to len krátkodobo a vždy po poslednom večernom dojčení pred najdlhším spánkom dieťaťa.

Plodnosť
Veral 25 mg môže spôsobovať problémy s počatím, preto neužívajte tento liek, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Veral 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov. Ak sa však u vás v priebehu liečby objavia niektoré nežiaduce účinky ako ospalosť, závraty, rozmazané videnie, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.

Veral 25 mg obsahuje laktózu (mliečny cukor)
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Veral 25 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekárnika.

Koľko tabliet Veral 25 mg sa má užívať
Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku Veralu 25 mg potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.

Dospelí a mladiství od 15 rokov
Pri objavení sa príznakov, užite 1 tabletu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 tablety s odstupom 4 až 6 hodín. Neužite viac než 3 tablety denne.

Ako sa Veral 25 mg užíva
tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.
pre maximálnu účinnosť užívajte tablety pred jedlom.

Ako dlho užívať Veral 25 mg
Neužívajte Veral 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako
3 dni pri liečbe horúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnejším ochorením.

Ak užijete viac tabliet Veralu 25 mg, ako máte
Ak omylom užijete priveľa tabliet Veralu 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte lekársku službu prvej pomoci. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Veral 25 mg
Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré zriedkavé alebo veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné.

Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi.
Alergická reakcia s opuchom tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.
Dýchavičnosť alebo pocit úzkosti na hrudníku (príznaky astmy).
Bolesť na hrudníku (príznaky srdcovej príhody), mdloby, vysoký krvný tlak.
Náhla a silná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení, kŕče.
Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach.
Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).
Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču.
Zožltnutie kože alebo očí (príznaky hepatitídy/zlyhanie pečene)
Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla.

Lieky ako je Veral 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo porážky.

Ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať Veral 25 mg a okamžite informujte svojho lekára.

Ďalšie vedľajšie účinky
Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva Veralu 25 mg, počas dlhšej doby. Ak sa u vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť,
 •                 bolesť hlavy, závraty,
 • kožná vyrážka.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- ospalosť

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
 • zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), poruchy vnímania chuti,
 •                mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška,
 •                neostré videnie, zvonenie v ušiach, búšenie srdca,
 •                zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia,

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Veral 25 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v dobre uzatvorenej fľaštičke, aby bol liek chránený pred vlhkosťou. Fľaštičku uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom. V prípade, že vám v lekárni vydali Veral 25 mg balený v blistri, blister uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom a vlhkom.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Veral 25 mg obsahuje
 • Liečivo je sodná soľ diklofenaku 25 mg v 1 gastrorezistentnej tablete.
 • Pomocné látky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K 25, koloidný oxid kremičitý, kalciumstearát, disperzia metakrylátového kopolyméru 30 %, makrogol 6 000, mastenec, žltý oxid železitý (E172), dimetikónová emulzia SE 2.

Ako vyzerá Veral 25 mg a obsah balenia
Veral 25 mg sú šošovkovité obojstranne mierne vypuklé gastrorezistentné tablety žltej farby. Balenie obsahuje 30 tabliet v sklenenej fľaštičke alebo v blistri z PVC a písomnú informáciu pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia a registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia a registrácii
Herbacos Recordati s.r.o, Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobca
Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
25556
ADC

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek