CORNEREGEL
gel oph 10 g
Očný gél používaný na liečbu pri nezápalových ochoreniach očnej rohovky a ako doplnková liečba pri hojení poškodenej rohovky.
7,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 25 lekárňach - doručíme do 317 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
CORNEREGEL
gel oph 10 g
Očný gél používaný na liečbu pri nezápalových ochoreniach očnej rohovky a ako doplnková liečba pri hojení poškodenej rohovky.
7,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 25 lekárňach - doručíme do 317 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek lieči nezápalové ochorenia očnej rohovky a podporuje hojenie poranenej rohovky alebo spojovky. Použitie:

 • Liečba nezápalových ochorení očnej rohovky (keratopatia), napríklad dystrofia rohovky (porucha výživy rohovky), degenerácia rohovky, recidivujúce erózie rohovky (olupovanie rohovky) a rohovkové lézie (poranenie rohovky) v súvislosti s používaním kontaktných šošoviek.
 • Doplnková liečba hojenia poškodenej rohovky a spojovky poleptaním alebo popálením.
 • Doplnková liečba pri špecifickej liečbe infekčných procesov na rohovke, ktoré majú bakteriálny, vírusový alebo plesňový pôvod.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podľa závažnosti a charakteru ťažkostí sa aplikuje 3 - 5x denne po 1 kvapke do spojovkového vaku. Odporúča sa nakvapkať 1 kvapku aj pred nočným spánkom. Očný gél je vhodný na dlhodobé používanie až do vymiznutia subjektívneho pocitu ťažkostí.

Spôsob použitia

Očný gél sa kvapká do spojovkového vaku. Zodpovedajúca veľkosť kvapiek sa dosiahne, keď sa tuba pri kvapkaní drží zvisle nad okom. Uzáver tuby je vhodný súčasne ako stojan, ktorý umožňuje zvislé uloženie tuby.
Pred aplikáciou lieku sa musia vybrať kontaktné šošovky z oka a opätovne sa môžu nasadiť až 15 minút po vkvapnutí očného gélu.
Pri súčasnom použití iných očných liekov by sa mal dodržať časový odstup najmenej 5 minút a očný gél by sa mal aplikovať ako posledný.

Upozornenie

O použití počas tehotenstva alebo dojčenia rozhodne lekár na základe zváženia pomeru rizika a prínosu liečby.
Očný gél aj pri správnom použití môže po vkvapnutí do oka vyvolať na krátky čas zahmlené videnie a tým môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Použiteľnosť od prvého otvorenia balenia je 6 týždňov. Uchovávať pri teplote do 25°C.

Účinné látky

dexpantenol
Lieková forma: Očný gél 
Lieková forma ADC: očný gél
Písomná informácia pre používateľov

CORNEREGEL
očný gél
dexpanthenolum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete užívať Váš liek.
 •            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •            Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 •            Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii , povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je CORNEREGEL očný gél a na čo sa používa
 2. Skôr ako použijete liek CORNEREGEL očný gél
 3. Ako používať liek CORNEREGEL očný gél
 4. Možné vedľajšie účinky
Ako uchovávať liek CORNEREGEL očný gél
 • Ďalšie informácie

 • 1. Čo je CORNEREGEL očný gél a na čo sa používa

  CORNEREGEL očný gél lieči nezápalové ochorenia očnej rohovky a podporuje hojenie poranenej rohovky alebo spojovky.

  - Liečba nezápalových ochorení očnej rohovky (keratopatia), napríklad dystrofia rohovky (porucha výživy rohovky), degenerácia rohovky, recidivujúce erózie rohovky (olupovanie rohovky) a rohovkové lézie (poranenie rohovky) v súvislosti s používaním kontaktných šošoviek.

  - Doplnková liečba hojenia poškodenej rohovky a spojovky poleptaním alebo popálením.

  - Doplnková liečba pri špecifickej liečbe infekčných procesov na rohovke, ktoré majú bakteriálny, vírusový alebo plesňový pôvod.

  Corneregel očný gél nie je vhodný na samostatnú liečbu infekčných procesov na rohovke, ktoré majú bakteriálny, vírusový alebo plesňový pôvod. Napriek tomu je vhodný na doplnkovú liečbu týchto ochorení.


  2. SKÔR AKO UŽIJETE CORNEREGEL očný gél

  2. 1. 2016 Neužívajte, alebo ihneď prestaňte používať liek CORNEREGEL očný gél :
  - ak ste precitlivení na dexpantenol alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.

  2. 2. 2016 Buďte zvlášť opatrná pri používaní lieku CORNEREGEL očný gél :
  - ak používajte mäkké kontaktné šošovky. Neaplikujte si Corneregel očný gél pokiaľ máte vložené kontaktné šošovky, pretože šošovky môžu byť namastené a môže sa vyskytnúť  neznášanlivosť.

  Tento liek obsahuje ako konzervačnú zložku cetrimid, ktorý pri častej aplikácii alebo dlhšieho používania lieku Corneregel očný gél môže zapríčiniť podráždenie oka (pálenie, červenanie, pocit cudzieho telieska) a môže poškodiť rohovkový epitel. Pre dlhodobú liečbu chronického suchého zápalu rohovky a spojovky sú vhodnejšie očné lieky bez konzervačných látok.

  Pred aplikáciou si vyberte z očí kontaktné šošovky a počkajte aspoň 15 minút, kým si ich znovu vložíte.

  2. 3. 2016 Užívanie iných liekov
  Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým ako začnete používať Corneregel očný gél.

  Hoci nie je známe ovplyvnenie účinku Corneregel očný gél s účinkami iných súčasne používaných očných liekov, mali by ste pri súčasnom použití iných očných liekov dodržať časový odstup približne 15 minút a Corneregel očný gél aplikovať ako posledný.

  2.4. Tehotenstvo a dojčenie
  Osobitné opatrnosť je potrebná pri používaní lieku Corneregel očný gél počas tehotenstva
  a dojčenia.

  Hoci nie je známe ako rýchlo sa dexpantenol po aplikácii do oka absorbuje do krvnej cirkulácie, nemá sa Corneregel očný gél používať počas tehotenstva a dojčenia, iba ak rozhodne lekár, že očakávaný prínos preváži nad možným rizikom.

  Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

  2.5 Schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
  Corneregel očný gél môže po vkvapnutí do oka vyvolať na krátky čas zahmlené videnie. Počas tejto doby nesmiete viesť motorové vozidlo ani vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.
  Ak používate kontaktné šošovky, vyberte ich z očí pred aplikáciou lieku a opätovne ich môžete nasadiť asi 15 minút po aplikácii lieku.


  3. Ako POužívať CORNEREGEL očný gél

  3. 1. 2016 Spôsob podávania
  Na vkvapkávanie do spojovkového vaku
  Liek môžu používať dospelí, mladiství aj  deti.

  3. 2. 2016 Kedy a ako máte používať CORNEREGEL očný gél
  Corneregel očný gél sa aplikuje podľa závažnosti a charakteru ťažkostí 3 až 5-krát denne po 1 kvapke do spojovkového vaku. Odporúča sa nakvapkať aj 1 kvapku očného gélu i pred nočným spánkom.

  Ako dlho môžete používať liek
  Corneregel očný gél je vhodný na dlhodobé používanie až do vymiznutí subjektívneho pocitu ťažkostí.

  3. 3. 2016 Ak ste použili viac lieku CORNEREGEL očný gél , ako ste mali
  Prejavy predávkovania (či už náhodné alebo úmyselné) nie sú spojené so žiadnym známym rizikom. Terapeutická účinnosť sa tým nijako neovplyvní.

  3. 4. 2016 Ak zabudnete použiť CORNEREGEL očný gél
  Ak omylom zabudnete vkvapnúť jednu dávku, vkvapnite si ju do oka ihneď ako si spomeniete. Dávku nezvyšujte, ale vráťte sa k obvyklému dávkovaciemu postupu.

  3. 5. 2016 Ak prestanete používať CORNEREGEL očný gél
  Bez vedomia lekára liečbu neprerušujte.

  Ak máte dojem, že účinok lieku Corneregel očný gél je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi.
  4. Možné VEDĽAJŠIE ÚČINKY

  Podobne ako všetky lieky môže mať aj Corneregel očný gél nežiaduce účinky, ktoré sa však nevyskytujú u každého .
  Corneregel očný gél sa zvyčajne dobre znáša, len celkom ojedinele môže dôjsť k  reakciám z precitlivenosti.
  Ak pozorujete nežiaduce účinky, aj také, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii, alebo iné nezvyčajné reakcie v spojitosti s užívaním lieku, informujte o nich, prosím, vášho lekára alebo lekárnika.


  5. AKO UchovávaŤ CORNEREGEL očný gél

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

  Uchovávajte liek mimo dosahu a dohľadu detí.

  Nepoužívajte liek po uplynutí dátumu použiteľnosti (exspirácie) vyznačenom na škatuľke a na tube za skratkou EXP. Dátum použiteľnosti (EXP) sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

  Nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov po otvorení tuby.
  Liek uchovávajte pri teplote do +250 C .

  Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Toto opatrenie chráni životné prostredie. Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

  6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

  Čo CORNEREGEL očný gél obsahuje

  Liečivo:
  1g očného gélu obsahuje 50,0 mg dexpantenolu.
  Pomocné látky:
  cetrimid, karbomér, dinátriumedetát dihydrát, hydroxid sodný, voda na injekciu.

  Ako vyzerá CORNEREGEL očný gél a obsah balenia

  Bezfarebný, číry gél

  tuba 5 g
  tuba 10 g
  tuba 3 x 10 g

  Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
  Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH,
  13581 Berlín, SRN


  Dátum poslednej revízie textu:
  1. 8. 2008
  Návod na použitie:

  Corneregel očný gél. je sterilný liek, preto sa nedotýkajte prstami špice tuby, aby nedošlo k znečisteniu a následne ku kontaktu s okom. Po aplikácii opätovne uzavrite tubu ochranným krytom. Uzáver tuby je vhodný súčasne ako stojan, ktorý umožňuje zvislé uloženie tuby a v prípade potreby ľahké a  rýchle použitie.

  Zakloňte hlavu a odtiahnite ukazovákom jednej ruky dolné viečko jemne smerom dole. Druhou rukou dajte tubu do kvapkacej polohy zvisle nad okom a jemným stlačením vytlačte 1 kvapku do odtiahnutého dolného viečka. Po nakvapkaní pohybujte otvoreným  okom, aby sa gél rovnomerne rozptýlil.

  Corneregel očný gél je vysoko viskózny, čo predlžuje čas zotrvania liečiva na oku a tým sa zvyšuje jeho účinnosť.


  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
  34940
  ADC


  Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
  Ophthalmo-Azulen
  Ophthalmo-Azulenung oph (tuba l) 1x5 g
   
  7,29 
  na sklade
  na sklade
  Ophthalmo-Septonex
  Ophthalmo-Septonexung oph (tuba Al) 1x5 g
   
  7,79 
  na sklade
  na sklade
  PANCREOLAN FORTE
  PANCREOLAN FORTE60 tabliet
   
  9,19 
  na sklade
  na sklade
  MUCONASAL PLUS
  MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
  5,19  (-19%)
  4,19 
  na sklade
  na sklade

  Mohlo by Vás zaujímať
  Espumisan
  Espumisan50 kapsúl
  4,29 
  3,79 
  na sklade
  na sklade
  MILGAMMA N
  MILGAMMA Ncps 1x100 ks
  26,49  (-23%)
  20,49 
  na sklade
  na sklade
  Solmucol 200 mg
  Solmucol 200 mggra 1x20 vrecúšok
   
  6,99 
  na sklade
  na sklade
  HYPROMELOZA-P
  HYPROMELOZA-Proztok, 10ml
   
  2,79 
  na sklade
  na sklade

  Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
  Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

  (Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

  Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

  Prihláste sa na odber noviniek